Tarnowski Hektor - przyjaciel mediów polonijnych

Mieszkańców Małopolski o nazwisku Lis jest bardzo dużo. Ja pragnę ten artykuł poświęcić tarnowianinowi Stanisławowi Lisowi nazwanym też „Tarnowskim Hektorem”.

 

Halina Wojtanowska i Stanisław Lis

Mieszkańców Małopolski o nazwisku Lis jest bardzo dużo. Ja pragnę ten artykuł poświęcić tarnowianinowi Stanisławowi Lisowi nazwanym też „Tarnowskim Hektorem”. Człowiekowi, który poświęcił się między innymi sprawie „Mediów polonijnych”.

 Sześć lat temu kiedy byłem przedstawicielem i korespondentem polonijnego wydawnictwa Stalmar Publikation Michał Stalmarski ze Szwecji wydawcy Stalmar Publikation, Polish Star, Swedish Star  itd. Na kilka dni przed kolejną już konferencją, otrzymałem zadanie uczestniczenia w Światowym Forum Mediów Polonijnych.

 Co prawda jest to odległość zaledwie około 80 km od Krakowa ale było tylko zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem tej szacownej imprezy. Termin zgłoszenia dawno już był zamknięty.  Po wielu perturbacjach i poparciu Stanisława Lisa jak potem okazało Szefa Stowarzyszenia Mediów Polonijnych w Polsce z siedzibą w Tarnowie.

Stanisław Lis posiada dar skupienia wokół siebie tak w pracy zawodowej Firmie Hektor oraz w Stowarzyszeniu wielu fajnych i doświadczonych fachowców jak przykładowo Jolanta Kwiek, Małgorzata Sajdak, Halina Wojtanowska, Magdalena Lis słynny „komar” czyli Józef Komarewicz, Paweł Kwiek jak też inne osoby z Polski, USA, Austrii, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy czy z tak egzotycznych krajów jak Republika Południowej Afryki.

Kim jest ten człowiek ?

To wspaniały manager, sojusznik jak też potrafiący swym dyplomatycznym podejściem zdobyć zaufanie wielu polityków z różnych opcji politycznych oraz wystarać się o wsparcie moralne i ekonomiczne aby odbyło kolejne już jubileuszowe XX  Światowe Forum w tym roku.

 Kilka słów o Stanisławie Lisie.

Ukończył Politechnikę Rzeszowską, a następnie kontynuował studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, następnie zakończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Posiada tytuły zawodowe o specjalności: kierowanie działalnością społeczno-kulturalną, ekonomia i zarządzanie firmami.

 Obecnie piastuje funkcję Prezesa Zarządu Firmy Marketingowej HEKTOR Tranów.

Jednostka ta specjalizuje się działaniami w następujących dziedzinach: rozwoju regionalnego, mediów, funduszy przedakcesyjnych, wspólnotowych i strukturalnych Unii Europejskiej. Jest pomysłodawcą i realizatorem wielu projektów poświęconych rozwojowi regionalnemu, strategiom gmin i przedsiębiorstw, mediom, integracji europejskiej oraz funduszom UE.

 Obok pracy zawodowej i działaniem jako prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediów Polonijnych, zajmuje się też pracą twórczą. Posiada wydanych około 50 publikacji książkowych z zakresu wymienionej poprzednio tematyki.

 Jego kolejnym dzieckiem jest coroczne Światowe Forum Mediów Polonijnych, które zawsze zaczyna się we wrześniu na terenie Małopolski w Tarnowie. Jest to największe oraz najważniejsze przedsięwzięcie w dziedzinie promocji „Mediów Polonijnych” rozsianych po całym świecie.

 Ważnym zadanie tej imprezy to przedstawienie w Polsce jaki jest potencjał obywatelskich mediów wykonywanych przez polskich emigrantów oraz kolejnych polskich pokoleń na emigracji rozsianych po Europie i świecie.

To trudne zadanie realizuje nieprzerwanie od 1993 roku wraz ze swoimi współpracownikami, którzy tylko w niewielkim stopniu wymieniają z różnych przyczyn. Za kilka miesięcy tj. na początku września Tarnów dzięki Stanisławowi Lisowi i jego ekipie będzie gościł ponad 150 dziennikarzy polonijnych z całego świata.

 Dodatkowo jest Członkiem Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny.