JustPaste.it

Sztuczna planeta

Ziemia jest idealna do życia! To w świetle surowości innych planet da się obronić, ale ilość i rozmiary klęsk żywiołowych temu przeczą. Czyż nie potrafimy zbudować lepszej planety?

Ziemia jest idealna do życia! To w świetle surowości innych planet da się obronić, ale ilość i rozmiary klęsk żywiołowych temu przeczą. Czyż nie potrafimy zbudować lepszej planety?

 

Trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wulkaniczna lawa, wulkaniczne pyły, sztormy, grad, śnieg i deszcze to nie są wszystkie "przyjemności" jakie oferuje nam Matka Ziemia. Do tego trudności komunikacyjne zwłaszcza w budowie podziemnych i podmorskich magistarli komunikacyjnych są olbrzmymie.

2e57897d247b09341ea3185cbdc6cf7a.jpg

Może warto zdobyć się na odwagę i chociaż pomyśleć nad zbudowaniem całkiem od nowa, wprost w przestrzeni kosmicznej "przytulnego gniazdka". I zastanowienie się jakie by to miało pozytywne i negatywne konsekwencje. 

Pierwszą rzeczą jaką trzeba zapewnić mieszkańcom jest atmosfera o składzie zbliżonym do ziemskiego. Musi to więc być jakaś przestrzeń zamknięta z systemami oczyszczania atmosfery. Być może w większych przestrzeniach dałoby się tu wykorzystać podobnie jak na Ziemi roślinność, która wspierałaby działanie zautomatyzowanych systemów. Jednocześnie pozwalałoby to produkować naturalną żywność.

Kolejnym ważnym elementem jest grawitacja, której uzyskanie przez wykorzystanie siły ciążenia byłoby w sztucznym obiekcie praktycznie nie do zrealizowania. Można natomiast z powodzeniem wykorzystać siłę odśrodkową, co wymagałoby odwrócenia funkcji powierzchni planety, po której na sztucznym obiekcie chodziłoby się od wewnątrz, a nie od zewnątrz jak na Ziemi. Ten mechanizm powszechnie wykorzystuje się w zabawie w "Wesołym miasteczku" (fot.), ale był już wielokrotnie analizowany w kontekście podróży kosmicznych np. w świetnej wizualizacji w filmie Stanlaya Kubricka "Odyseja kosmiczna 2001". 

W odróżnieniu od potrzeb i możliwości podróży kosmicznych sztuczna planeta może dysponować znacznie większymi rozmiarami zarówno co do średnicy jak również szerokości walca. W tabelce pokazano jak od promienia walca zależy wymagana jego prędkość obrotowa by odtworzyć wartość ciążenia ziemskiego.

 4ba4c472089ec067703125ce4ddfd95f.jpgKolejnym ważnym elementem sztucznej planety jest zapewnienie właściwego oświetlenia. Moznaby tu wykorzystać światło słoneczne lecz ze względu na obroty walca trzeba by je dostarczać mieszkańcom nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem olbrzymich zwierciadeł umieszczonych wokół osi walca. Zakładając, że oś walca skierowana byłaby wprost na słońce zwierciadła odbijałby światło tak aby dokładnie oświetlić wewnętrzną stronę walca. Najprawdopodobniej nie opłaciłoby się zamykać całego walca lecz stworzyć drugi o nieco mniejszej średnicy i całkowicie przezroczysty walec, który byłby oświetlany przez rozmieszczone wewnątrz walca i w przestrzeni kosmicznej lustra.

Zauważmy, że zastosowanie sztucznej konstrukcji umieszczonej w próżni ułatwiłoby budowę ciągów komunikacyjnych. Do pomyślenia byłoby metro z wagonikami poruszającymi się w próżni i obejmującego swym zasięgiem całą sztuczną planetę. Byłyby możliwe zarówno "wieżowce" jak "ziemianki" wszystko w zależności od potrzeb i ekonomii.

Niewątpliwie należałoy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo tej konstrukcji. Osłony sztucznej planety powinny eliminować zarówno niebezpieczne dla człowieka promieniowanie jak też drobne meteoryty. Zagrożenie ze strony nieco większych obiektów powinna eliminować bateria zautomatyzowanych dział samoobrony. Jeszcze większe obiekty, które mogłyby zagrozić nawet Matce Ziemi mogłyby być unikane przez uruchamianie silników rakietowych dokonujących drobnych korekt trajektorii-orbity tej sztucznej planety.

Ze względu na możliwość nieprzerwanego dostarczania energii słonecznej sztuczną planetę najwygodniej byłoby umieścić na orbicie wokółsłonecznej nadając jej trajektorię zbliżoną do Ziemi i pozwalając by pozostawała w pobliżu Ziemi, co byłoby nad wyraz korzystne dla pierwszego okresu rozwoju kolonii.

Nie mam złudzeń, że ja realizacji tego pomysłu nie doczekam, bo wybiega dosyć daleko w przyszłość zwłaszcza ekonomiczną. Wystarczy policzyć jak olbrzymią masę materiałów należałoby wynieść w przestrzeń kosmiczną. Prawdopodobnie nie będzie to możliwe bez uruchomienia windy kosmicznej http://www.eioba.pl/a/2woc/winda-do-nieba 

Może jednak warto myśleć o projekcie, który może uwolnić ludzkość od zmory klęsk żywiołowych i wielu innych niedogodności ziemskiego środowiska. Podobno po ostatnim trzęsieniu ziemi i tsunami Japończycy otrzymali jakieś oferty osiedlenia się w innych rejonach Ziemi. A może ta jedna z najbardziej innowacyjnych i rozwinietych technologicznie nacji powinna chociaż spróbowac bliżej oszacować realność i walory takiego czy innego projektu SZTUCZNEJ PLANETY? 

Więcej szczegółów w artykule-kontynuacji: http://www.eioba.pl/a/3363/raj-na-sztucznej-planecie