Syn Człowieczy Jest Panem Sabatu (Ew. wg Łukasza 6:5)

Syn Człowieczy Jest Panem Sabatu.To bardzo ważne zdanie, ponieważ Sam Zbawiciel, daje Ci Poznać Głęboką Myśl Nowego Zakonu. Odpocznij w Nim. On może być Twoją Ostoją...

Syn Człowieczy Jest Panem Sabatu.To bardzo ważne zdanie, ponieważ Sam Zbawiciel, daje Ci Poznać Głęboką Myśl Nowego Zakonu. Odpocznij w Nim. On może być Twoją Ostoją...

 

List do Hebrajczyków, 12 R.

``(18) Wy NIE PODESZLIŚCIE bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy (19) ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano; (20) nie mogli bowiem znieść nakazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. (21) A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący. (22) LECZ WY PODESZLIŚCIE DO GÓRY SYJON i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia (23) i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i DO BOGA , sędziego wszystkich, i do duchów  sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, (24) i do Pośrednika NOWEGO PRZYMIERZA, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. ``

Autor  powyższego fragmentu Listu do Hebrajczyków, przedstawia ``dwie góry``.

Pierwszą, była starotestamentowa Góra Synaj. Na Górze Tej, ``pełnej ognia, mroku i burzy``, Mojżesz, jako  POŚREDNIK  między Panem Bogiem YHWH, a ludźmi, otrzymał Prawa Zapisane Palcem Bożym na Tablicach Kamiennych. Jakże wspaniałe to były Prawa. Nie będziesz miał innych bogów…  Nie uczyń sobie podobizny… Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić…. Czcij ojca twego i matkę twoją… (5 Księga Mojżesza 5:7-21)

Każdy wierzący człowiek powinien znać Dekalog z Góry Synaj. Pan Bóg, za pośrednictwem wybranego  Izraelity, Zawarł z Ludem Swoim, Przymierze. Po wielu latach Biblia nazwie Je: STARYM  PRZYMIERZEM.

Góra  Synaj, pełna ognia i dymu…

Mijały lata, dziesiątki lat. Boscy prorocy, poprzez udzielonego im Świętego Ducha, zaczęli przygotowywać Naród Izraelski, do zaprowadzenia Nowego Porządku, Nowego Prawa.

Jeremiasz  nawoływał:

`` (31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim NOWE  PRZYMIERZE. (32) NIE TAKIE PRZYMIERZE, JAKIE ZAWARŁEM Z ICH OJCAMI w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - (33) LECZ TAKIE PRZYMIERZE ZAWRĘ z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: ZŁOŻĘ MÓJ ZAKON w ich wnętrzu i WYPISZĘ  GO NA ICH SERCU. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.``
(31:31-33)

Dzięki Łasce Zbawiciela, dostrzegłem ``inną górę``, o wiele doskonalszą od Góry Synaj, a co najważniejsze, zobaczyłem Doskonalszego Pośrednika Nowego Przymierza, Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Ja nie podszedłem do Góry, z której powracał Mojżesz z Tablicami Kamiennymi. Dzięki Ukochanemu Zbawicielowi, Który Przyniósł od Samego Boga Ojca, Tablice Niewidzialne i Wspanialsze, przystąpiłem do Doskonalszego Zakonu, Zakonu nie Litery, a Ducha.

Ja, Keren podszedłem ``DO GÓRY SYJON i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia  i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i DO BOGA , sędziego wszystkich, i do duchów  sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,  i do Pośrednika NOWEGO  PRZYMIERZA``, Pana Jezusa Chrystusa.

Ty musisz wybrać!

Zastanów się, jakie Prawa są dla Ciebie ważniejsze:

Prawa zapisane na Tablicach Kamiennych, Prawa od człowieka, czy Prawa Wypisane na Tablicach Serc Mięsistych, Prawa pochodzące od Syna Błogosławionego Ojca?

Syn Człowieczy Jest Panem Sabatu.

To bardzo ważne zdanie, ponieważ Sam Zbawiciel,  daje Ci Poznać Głęboką Myśl Nowego Zakonu. Odpocznij w Nim. On może być Twoją Ostoją, Twoim Obrońcą. Zastosuj się do Jego Poleceń, a nie do poleceń Mojżesza.

Gdy Boski Syn będzie ``Twoim Sabatem``, wtedy zrozumiesz, że ``literalny sabat`` od piątku po zachodzie słońca, do soboty, po zachodzie słońca, nie będzie Ci już potrzebny.

Są dwie góry: ``Synaj`` na Półwyspie Arabskim i ``Syjon`` w Niebie.

Wybierz dobrze…


Cytaty  z ``Biblii Warszawskiej``, potwierdzone przez Grecko – polski Nowy Testament.