Świecznik siedmioramienny, który ma SZEŚĆ ramion

``Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie.`` Księga Wyjścia 25:9

 

STARE PRZYMIERZE NIE UCZY O ŚWIECZNIKU SIEDMIORAMIENNYM

Witam Was bardzo serdecznie


Moim celem jest napisanie Prawdy, zresztą nie tylko teraz, lecz zawsze.
W nasze codzienne życie wdarło się wiele fałszywych określeń - nazw, które z prawdą nie mają nic wspólnego. Oto przykładowo słyszymy w telewizji, jak Pan, który przygotowuje wykwintne specjały, mówi, że do owego specjału potrzebny będzie cukier waniliowy.  Ze znanej mi  torebeczki wsypuje więc  ów proszek wmawiając mi, że to właśnie jest cukier waniliowy.


Biorę więc pilota. Wrzucam stop klatkę i przybliżam obraz zoomem. Patrzę, a tu żaden cukier waniliowy, lecz cukier WANILINOWY.  Idę do kuchni i sprawdzam. Nie wierzę własnym oczom. To, co przez dziesiątki lat nazywałem cukrem waniliowym, okazało się CUKREM  W A N I L I N O W Y M.  Wanilia, czy wanilina?
Idąc dalej tym tropem przekładam to na sprawy ważniejsze, niż kuchenne.


Obiegowym powiedzeniem jest, że mury Jerycha padły na dźwięk trąb narodu Izraelskiego. Otwieram więc Pismo Święte i czytam:
``Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki OKRZYK -  WOJENNY,  a mur miasta  ROZPADNIE SIĘ NA MIEJSCU  i lud wkroczy każdy wprost przed siebie.`` -  Księga Jozuego 6:5


``A Jozue dał ludowi polecenie: Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych, aż do dnia gdy wam powiem: Wznieście okrzyk wojenny!  I wtedy go wzniesiecie' - Księga Jozuego 6:10


``Lud wzniósł okrzyk  wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki  okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu.``   - Księga Jozuego 6:20


Mury Jerycha padły więc nie na dźwięk trąb, lecz na głos krzyku Bożego Ludu!  


Inny przykład:
Bardzo często mówi  się, że w Starym Przymierzu odwiedziła króla Salomona, królowa SABA.  
Nic bardziej mylnego. Królowa, o której pisze autor Biblijny, nie miała na imię SABA, lecz pochodziła z królestwa Saby, na Południu Półwyspu Arabskiego. Biblia nie podaje jej imienia.
O jej odwiedzinach u władcy Izraela, można przeczytać w 1 Księdze Królewskiej, rozdział 10. 

Świecznik SIEDMIORAMIENNY? Nigdy Pan Bóg nie nazwał tak świecznika, który miał być wykonany przez Mojżesza.
Wiadomość ta, tak mocno zakorzeniła się w codziennym naszym życiu, że bardzo trudno  już ją usunąć.


Symbolem Izraela nigdy nie był, ani nie jest świecznik  SIEDMIORAMIENNY!  
Wpatrując się w ekran monitora zerkam na Ilustrowaną Biblię Tysiąclecia. Na stronie 672 wymalowany jest wspaniały obrazek przedstawiający, jak czytam: Menorah - symbol państwowy i religijny Izraela. I cóż widzę? Do głównego stelaża, po lewej stronie przymocowane są `trzy ramiona' i po `prawej trzy'. Nie trzeba być zbytnio bystrym z matematyki by policzyć, że trzy ramiona dodać trzy ramiona, równa się sześć ramion.  A gdzie siódme?  
Otwieram encyklopedię i czytam: `świecznik siedmioramienny', otwieram słownik i tam też znajduję `świecznik siedmioramienny'.


Myślę sobie: Keren, czy to możliwe, by słowniki  i  encyklopedie się myliły?
Otwieram więc Biblię. Przecież tutaj powinna być odpowiedź. I znalazłem!


Cytuję:
``31 Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. 32 SZEŚĆ   ramion będzie wychodzić z jego boków; TRZY ramiona świecznika z jednego jego boku i TRZY ramiona świecznika z drugiego jego boku. 33 Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych - na drugim ramieniu. Tak będzie na SZEŚCIU ramionach wychodzących ze świecznika. 34 Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. 35 A pąk jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma [następnymi] ramionami świecznika z jednej bryły. Tak [niech będzie] pod SZEŚCIOMA  ramionami wychodzącymi ze świecznika. 36 Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą [wykonane] z jednej bryły szczerego złota.  
37 I uczynisz SIEDEM  lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi. 38 Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota. 39 Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. 40 Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.``
Księga Wyjścia rozdział 25, wersety 31-40  Biblia Tysiąclecia, str. 91 i 92

Sześć ramion, lecz siedem lamp. To by się zgadzało, tak wygląda Izraelska Menora, Świecznik SZEŚCIORAMIENNY.
Tak jest zapisane w Biblii i tak widzę na obrazku.

Gdzieś głęboko w naszym życiu ukryty jest cukier wanilinowy. My jednak wolimy obiegowe, nieprawdziwe nazwy i szczerze mówiąc nie przestajecie mnie zadziwiać Narodzie Wybrany, Drogi Mój Izraelu. Milczycie, milczycie i milczycie  Czyżbyście rabini i inni nauczyciele ludu Izraela zapomnieli o Waszej powinności. Czy również uważacie, że Menorah jest świecznikiem siedmioramiennym? Czy śmiertelnik Narodzie Wybrany, ma was uczyć i przypominać o obronie Boga Yhwh?


Co się z Wami dzieje Ludu Wybrany! Wspólne modlitwy z katolickimi biskupami, wyjazdy do Watykanu i znów uczestnictwo w obrzędach katolickich. Czy całkowicie zapomnieliście o Swoim Umiłowanym Panu Bogu? Jak możecie być przygotowani na przyjście Mesjasza, którego oczekujecie, skoro nie potraficie odseparować się od papieży. Czytajcie Wasze Księgi, czytajcie i módlcie się do Boga Yhwh, by Dał Wam zrozumienie  Słów zapisanych na zwojach. I przestańcie wreszcie Ludu Boży, przymilać się przywódcom zza spiżowej bramy, przestańcie przymilać się tym, którzy Boga Yhwh obrażają i poniżają.


Egoistycznie nadałem sobie imię keren or. Jeżeli wy nie chcecie dać ludziom promyka światła, to postarają się to zrobić wszyscy, którzy tak naprawdę rozumieją co znaczą hebrajskie słowa: KEREN OR.


Pozdrawiam serdecznie

P. S.

Oto SZEŚĆ RAMION Menory:

1319b24b40680fa0a818ff522cd6b2da.jpg