Świadomość - moja klasyfikacja.

Wszystko o czym mówię ... Jest jednym ... Świadomością.

 

  

Ludzie normalni (99%) widzą świat tak, że patrzą przez szparki swoich oczu na obcy, niebezpieczny świat. Starają się go poznać i oswoić w swoim ego, który znajduje się wewnątrz ciała. Poznają prawa rządzące tym obcym światem i starają się w/g tego wycisnąć ze świata jak najwięcej dla siebie. Uważają, że świat jest jeden, taki jaki oni widzą. Ich ego, czyli sposób widzenia świata jest dwoisty. Ego (czyli "ja") w środku a na zewnątrz obcy, wrogi świat.
Jest to bazowa, zwierzęca Świadomość.

Niewielka część ludzi odkryła, że ego się zmienia. I dokonali jeszcze większego odkrycia, a mianowicie, że to ONI kształtują swoje ego, nie okoliczności, czy samoistnie się to robi ale, że każdy kształtuje swoje widzenie świata w/g swoich chęci i w/g swojej Świadomości. Tacy ludzie zmieniają swoje ego a przez to zmienia się ich świat. Świat nazywany zewnętrznym. Najczęściej ludzie pozbywają się cierpienia i brzydoty. Zmieniają siebie tak, by nie cierpieć i by świat stawał się piękniejszy. Tym niemniej każdy może wybrać co chce.
Jest to normalna ludzka Świadomość.

Jeszcze mniejsza grupa ludzi zauważyła, że zmiana ego powoduje zmianę widzenia świata zewnętrznego. Zrozumiała, że ego zostało przez nich zbudowane w dzieciństwie i zmieniane w każdej sekundzie swojego życia, że świat zewnętrzny i wewnętrzne ego jest tym samym. Że ego jest jakby filtrem, zaciemnieniem przez który patrzy każdy człowiek.
Zadali sobie pytanie :
Jak wygląda prawdziwy świat, widziany bez filtra ego ?
Kim jestem bez ego ?
Jest to tak zwana nowa Świadomość. Świadomość nowego człowieka.

Jeszcze mniejsza grupa ludzi poznała odpowiedź na powyższe pytania. Doznała tak zwanego oświecenia. Opowiadają o tym i są tym.
Jest to jedna Świadomość.
Świadomość - wszechświat.
JEDNIA  :-))))

 

- l -

 

To jest oczywiście mój podział i nie ma żadnych fizycznych granic między tymi grupami. Ja sobie tak podzieliłem by móc łatwiej rozumieć poszczególnych ludzi i łatwiej o tym rozmawiać :-)))

Ciekawa jest charakterystyka i cechy Świadomości z poszczególnych grup. Łatwo się rozmawia o Świadomości bazowej bo przykładów wokół jest pełno. Niestety z grupy na grupę ilość Świadomych mocno ubywa w danej grupie i trzeba szukać w literaturze cech opisujących poszczególne grupy.
Na szczęście teraz jest czas wzrastania Świadomości i ludzi w poszczególnych grupach przybywa :-)))
Można pogadać z żywymi ludźmi :-))))

 

~= ✓ =~

P.S.

Ten artykuł jest jedynie rozbiegówką do dyskusji o Świadomości.

Zachęcam do czytania komentarzy :-))))

 

_-= ^ =-_