Strzał w stopę ze Strażnicy

Towarzystwo Strażnica wydało Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - proszę zobaczyć, jak na jego podstawie można obalić fundamentalną naukę świadków Jehowy!...

 

Poniższy artykuł piszę w oparciu o własne spostrzeżenia dotyczące niektórych wersetów, które nazywam "strzałem w stopę" bo wbrew temu, co się naucza w Organizacji Świadków Jehowy, wynika z nich, że Jezus to Jehowa! Oczywiście nikt z czytelników "Strażnicy" tak nie wierzy i nie naucza, ale spójrzmy do Pisma Świętego w ich przekładzie...

Łuk 1:11-17 "I ukazał mu się anioł Jehowy, stojący po prawej stronie ołtarza kadzielnego. (12) a Zachariasz zaniepokoił się na ten widok i ogarnęła go bojaźń. (13) Jednakże anioł rzekł do nie go: "Nie bój się, Zachariaszu, gdyż twe błaganie zostało łaskawie wysłuchane i twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, a ty masz go nazwać imieniem Jan. (14) I będziesz się radował oraz wielce weselił, i wielu się uraduje z jego narodzin, (15) on bowiem będzie wielki przed Jehową. Nie ma jednak pić wina ani mocnego napoju i już od łona matki będzie napełniony duchem świętym, (16) i wielu synów Izraela zawróci ku Jehowie, ich Bogu. (17) Pójdzie też przed nim z duchem i mocą Eliasza, żeby zawrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku praktycznej mądrości prawych, żeby przygotować Jehowie lud przysposobiony"."

Powyższy cytat to zapis mowy skierowanej przez anioła do kapłana Zachariasza, gdy ten przebywał wewnątrz świątyni i składał tam ofiarę. Co z niej wynika?

1. Modlitwy tego mężczyzny zostały wysłuchane - będzie miał ze swoją żoną Elżbietą syna o imieniu Jan (wers 13);

2. Narodziny dziecka będą powszechną radością (w.14);

3. Jan (zwany później Chrzcicielem), będzie wielki przed Jehową, od początku napełniony Duchem Świętym (używam dużych liter bo wierzę, że to osoba Boska) - w.15;

4. Wielu Izraelitów Jan "zawróci ku Jehowie, ich Bogu" (w.16);

5. Jan Chrzciciel pójdzie "przed nim [przed kim?] z duchem i mocą Eliasza" (w.17), co przygotuje lud Jehowie, poprzez zmiany, społeczno-religijne.

Zanim wyciągnę pewne wnioski z powyższego cytatu, podam kolejny: Łuk 1:76-79 "A ty, dziecię, będziesz zwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz naprzód przed Jehową, by przygotować jego drogi, (77) by jego ludowi dać poznać wybawienie przez przebaczenie ich grzechów, (78) dzięki tkliwemu współczuciu naszego Boga. Ze współczuciem tym zawita do nas świt z wysokości, (79) by zaświecić siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, by pomyślnie skierować nasze stopy na drogę pokoju"."

Są tu zapisane słowa wspomnianego Zachariasza, które wypowiada on w dniu obrzezania swego syna - Jana, obiecanego niecały rok wcześniej przez Bożego anioła. Co wynika z tych słów? To proroctwo o tym, że Jan:

1. będzie zwany prorokiem Najwyższego, ponieważ pójdzie "naprzód przed Jehową, by przygotować jego drogi" (w.76);

2. będzie głosił ludziom przesłanie o wybawieniu "przez przebaczenie ich grzechów" (w.77); wraz z tą misją nadejdą też inne błogosławieństwa (ww.78-79).

Aby lepiej zobrazować to, co chcę powiedzieć na podstawie powyższych cytatów, podam jeszcze słowa z Ewangelii, opisujące działalność Jana Chrzciciela:

Mat 3:1-3 "W owych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustkowiu judejskim (2) i mówiąc: "Okazujcie skruchę, bo przybliżyło się królestwo niebios". (3) To właśnie o nim powiedziano przez proroka Izajasza tymi słowy: "Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: 'Przygotujcie drogę Jehowy! Prostymi czyńcie jego szlaki' ""

Mk 1:1-4 "Początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie: (2) jak jest napisanie u proroka Izajasza: (Oto ja przed twoim obliczem wysyłam mego posłańca, który przygotuje drogę twoją). (3) Słuchajcie, ktoś woła na pustkowiu: 'Przygotujcie drogę Jehowy, prostymi czyńcie jego szlaki' – (4) tak Jan, który chrzcił, wystąpił na pustkowiu, głosząc chrzest jako symbol skruchy ku przebaczeniu grzechów."

Łuk 7:26-28 "Właściwie co wyszliście ujrzeć? Proroka? Tak, mówię wam, i to daleko więcej niż proroka. (27) właśnie o nim jest napisane: 'Oto ja przed twoim obliczem wysyłam mego posłańca, który przygotuje przed tobą drogę twoją'. (28) Mówię wam: Wśród narodzonych z niewiast nie ma nikogo większego niż Jan, lecz pomniejszy w królestwie Bożym jest większy niż on"."

A co sam Jan mówił odnośnie swojej misji i relacji do Mesjasza - Jezusa Chrystusa? Czytamy tak:

Mat 3:11-12 "Ja wprawdzie chrzczę was wodą ze względu na waszą skruchę, ale ten, który przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja; nie jestem godzien zdjąć mu sandałów. Ten będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. (12) Ma on w ręce szuflę do odwiewania i całkowicie oczyści swe klepisko, i zbierze swą pszenicę do spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym"."

Mk 1:7-8 "I głosił, mówiąc: Przychodzi za mną ktoś silniejszy niż ja; nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyków u jego sandałów. (8) Ja ochrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił duchem świętym"."

Jan 1:22-23 "Toteż rzekli do niego: "Kimże jesteś? – żebyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie?" (23) Powiedział: "Jestem głosem wołającego na pustkowiu: 'Prostujcie drogę Jehowy', jak rzekł prorok Izajasz"."

Co jest warte podkreślenia w tych słowach?

1. Działalność Jana Chrzciciela była wypełnieniem starotestamentowych proroctw Izajasza, który tak prorokował: Iz 40:3-5 "Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: "Oczyśćcie drogę Jehowy! Prostujcie dla naszego Boga gościniec wiodący przez pustynną równinę." (4) Niech każda dolina się podniesie, a każda góra i wzgórze się obniży. I teren pagórkowaty ma się stać równiną, a nierówny teren – dolinną równiną. (5) I objawi się chwała Jehowy, a ujrzy ją pospołu wszelkie ciało, bo usta Jehowy to powiedziały"."

2. Jan Chrzciciel poprzedzał publiczną działalność Jezusa - szedł przed Chrystusem, przygotowując Mu drogę, i mówiąc ludowi: "ten, który przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja".

 

 

Czas teraz na sumaryczne wnioski z tak licznych cytatów (zaczerpniętych w całości z Przekładu Nowego Świata).

Kolorem granatowym zaznaczyłem słowa, które brane całościowo, są dla mnie argumentem, aby powiedzieć, że tłumacze tego specyficznego przekładu Pisma Świętego, "strzelili sobie stopę"! Dlaczego tak uważam? Ponieważ w oparciu o wskazane wersety i słowa można zrobić coś niebywałego dla nauczania świadków Jehowy: pokazać im, że ich własny przekład Biblii, naucza, że Jezus to Jehowa! Proszę spojrzeć:

1. Służbę Jana, anioł zapowiedział słowami: "wielu synów Izraela zawróci ku Jehowie, ich Bogu. Pójdzie też przed nim z duchem i mocą Eliasza" (Łuk 1,16-17);

2. O Janie jego ojciec prorokował, że będzie on "prorokiem Najwyższego, gdyż pójdzie(sz) naprzód przed Jehową, by przygotować jego drogi" (Łuk 1,76);

3. Drogi/droga którą miał przygotować Jan Chrzciciel, to była droga Jehowy - jak proroczo ogłaszał Izajasz, a co cytowali ewangeliści, i czego świadomy był Jan;

4. Skoro kolejność działania - jej początek - jest jasno określony: pierwszy szedł Jan, a za nim szedł Jezus, a tym przed którym miał iść Jan, to był Bóg Jehowa ("...ku Jehowie, ich Bogu. Pójdzie też przed nim..." ; "...pójdziesz naprzód przed Jehową..." ; "Przychodzi za mną ktoś silniejszy..."), to wniosek według mnie jest klarowny: JEZUS CHRYSTUS TO BÓG JEHOWA!

Oczywiście każdy członek Organizacji Świadków Jehowy gwałtownie przeciw takiej konkluzji zaprotestuje - ale niech dowiedzie, z Biblią wydaną przez tę Organizację w ręku, że powyższy wniosek końcowy jest chybiony...

Dziękuję za uwagę.

29e86f977e2716b2946402ffc8dfe904.jpg

 

Licencja: Domena publiczna