Stan zagrożenia - odpowiedź

Zapnijcie pasy. Zanosi się na ciężką noc. - Joseph L. Mankiewicz

 

Henearowi

875e688a4dad0696b8ecd3c1fdf1c42b.jpgobrazek z netu

Nie my go wymyślamy - terra incognita

to łajdak co gdzieś czyha na przypadku drodze

sam stając się składową częścią statystyki

mozaiką niekształtności w proporcjach kolorów

nie bacząc, że przebiega na czerwonym świetle

potrąca nas po drodze stanem zaistnienia

szukając azymutu na kierunkach pustki

wśród bliźniaczych słabości będąc podpowiedzią

aż sam karmi się strachem...

                    >>>>>>>>>>>>

to klon anonimowy nieodpowiedzialny

choć krzyczy o wariantach kurczy mu się wybór

więc boi się diagnozy trafionej bo słabnie

jeśli dotyka ciała można go odpędzić

jeżeli dotknie duszy można go oszukać

ale gdy dotknie szczęścia... tu boi się czasu

w nim sam słabnie bo mieni się zwątpienia stanem

więc zawsze gdy się czai wymaga uwagi

                   <<<<<<<<<<<<<<<

 

nasza Zima jest strachem nieprzewidywalnym

może być z wrażliwości... a bywa ze Spiżu

brak działania to ilość

... zero się nie liczy...

@JanuszD.