Sposób na uciekinierów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, dać im Grenlandię

Uciekinierzy z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, mogliby na Grenlandii, stworzyć nowe społeczeństwo (bez asymilacji z tuziemcami), nową cywilizację, nową państwowość jak Żydzi

Uciekinierzy z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, mogliby na Grenlandii, stworzyć nowe społeczeństwo (bez asymilacji z tuziemcami), nową cywilizację, nową państwowość jak Żydzi

 

Państwa Europy Zachodniej na fali akcji humanitarnej przyjmują setki tysięcy uchodźców i imigrantów zarobkowych, którzy przeprawiają się do Europy, z liczących 1770 km libijskich wybrzeży i szlakiem pieszym przez Turcję. Początkowo państwa Europy zachodniej zacierały ręce, licząc na napływ taniej siły roboczej. Okazało się jednak, że uchodźcy to w większości imigranci zarobkowi, jednak nie poprzez podjecie pracy, ale przez pobieranie różnego rodzaju zasiłków.

 

Jeżeli już jesteśmy przy imigrantach zarobkowych, to wspomnę o największym błędzie rządu niemieckiego po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. Niemcy zamiast otworzyć możliwość zatrudniania dobrych pracowników z sąsiedniej Polski, wprowadzili 7 letni "okres przejściowy", co spowodowało wypływ polskich dobrych pracowników do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji, Szwecji, które nie ograniczały przyjęć polskich pracowników. Dzięki temu gospodarki tych państw ruszyły do przodu, a w Niemczech nastąpiła stagnacja (być może dlatego, tak chętnie początkowo, rząd Niemiecki zaczął przyjmować uciekinierów).   

 

Niestety w Europie, nie postąpiono w stosunku do uchodźców i imigrantów tak jak w Australii: albo zostajesz i przyjmujesz nasze warunki, albo wracaj do siebie. Humanitarny zachód (państwa Unii Europejskie), dał narzucić swoje warunki przez przybyłych z krajów muzułmańskich obywateli, od których dzisiaj odwrotu już nie ma. A przybysze ani myślą, aby zasymilować się z tuziemcami (inna cywilizacja, inna wiara). Na razie proszą nas o pomoc, a już niedługo zaczną wymagać, żądać, aby w końcu wykończyć nas metodami demokratycznymi, czyli zwykłą większością głosów (średnio od 8 do 10 dzieci w rodzinie muzułmańskiej i średnio 0,5 dziecka w rodzinie europejskiej). Jeżeli Unia Europejska nie zastopuje tego exodusu uciekinierów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i będzie humanitarnie przyjmować ich jak leci, to w ciągu kilku lat przynajmniej połowa Afryki i Bliskiego Wschodu, będzie w Europie, narzucając nam swoją cywilizację.

 

Przybysze z północy Afryki i Bliskiego wschodu doprowadzili do tego, że mamy w Europie (w bogatych państwach Unii Europejskiej) potężne zagrożenie. Muzułmanie poczynają sobie na naszym kontynencie coraz śmielej, a rządy Unii Europejskiej (której przewodzą Niemcy i Francja), nie mają pomysłu jak rozwiązać ten problem i zapewnić cywilizacji europejskiej bezpieczeństwo. Europejczycy dziwią się, że setki ich kobiet zostało zgwałconych przez barbarzyńskich „uchodźców”. Dzisiejsza europejska rzeczywistość, to ataki zdesperowanych islamskich uchodźców na Europejczyków.

 

Unia Europejska przyjęła tylko w ramach solidarności krajów członkowskich Unii, program relokacji o przyjęciu przez kraje Unię Europejskiej 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Polska, odmówiła przyjęcia uchodźców, tłumacząc odmowę przyjęcia uchodźców kwestiami bezpieczeństwa i ochroną porządku publicznego, jednocześnie powołując się na przyjmowanie uchodźców z Donbasu (Ukrainy)  i uchodźców politycznych z Białorusi w Polsce.

.

.

2d30409234eabf62672ebdd9774f6fbc.jpg

 

Jednak część państw Unii, tak jak Polska odmówiła przyjęcia uciekinierów i imigrantów i problem pozostaje. Czy dzisiejszą, demokratyczną Europę, będzie stać na jakiekolwiek kroki, aby ochronić europejską cywilizację. Niestety zachodnia Europa, jest już chyba stracona. Chyba, że Unia Europejska postąpi z uchodźcami i imigrantami jak Liga Narodów, która zgodziła się na stworzenie Mandatu Palestyny pod brytyjskim protektoratem, z celem utworzenia „żydowskiej siedziby narodowej”.

No właśnie, Unia Europejska (której przewodzą Niemcy i Francja), wspomagana przez ONZ, powinna dogadać się z Danią, w sprawie możliwości stworzenia nowego państwa (czy nawet kliku państw narodowościowych) przez uchodźców i imigrantów (przeprawiających się do zachodniej Europy w liczbie kilku milionów) w Grenlandii (autonomicznym terytorium zależnym od Danii), do której byliby wysyłani wszyscy uchodźcy i imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Mogliby na Grenlandii, jak cytowani wyżej Żydzi, stworzyć nowe społeczeństwo (bez lub z asymilacją z tuziemcami), nową cywilizację, nową państwowość (Grenlandia, jest bogata w cenne zasoby). Dotychczasową ludność Grenlandii w liczbie niespełna 60 tys. osób, można by alternatywnie przyjąć w zachodniej Europie.
 
Jeżeli Unii, nie wyszłoby z Grenlandią, można by znaleźć inne miejsce na osiedlenie uchodźców i imigrantów, np. Unia Europejska wydzierżawiłaby na 100 lat (ewentualnie odkupiła) od Rosji część Syberii, lub oddała by im do zagospodarowania jakąś inną bezludną, czy mało zaludnioną ziemię czy dużą wyspę, gdzie wysłano by wszystkich uchodźców i imigrantów (nie wspominając o początkowej pomocy Unii, w stworzeniu i organizacji nowej, czy nowych społeczności państwowych), w końcu łączy ich z sobą więcej niż z Europejczykami. A tych uciekinierów i imigrantów, którzy wyrazili by zgodę na pełną asymilację społeczną z państwem azylanckim, można by na próbę pozostawić w Europie zachodniej.

Ps. Informacja o takiej relokacji, na pewno zatrzymała by skutecznie strumień uchodźców i imigrantów zarobkowych do Europy.