Socjocentryzm, zmiana paradygmatu myślenia o społeczeństwie i jednostce

Socjocentryzm, zmiana paradygmatu myślenia o społeczeństwie i jednostce

 

Obecnie jednostka definiuje się poprzez to jaką rolę pełni w danej społeczności, jakie stanowisko zajmuje, ile posiada dóbr materialnych oraz poprzez posiadane zasoby intelektualne.
Jest to podejście egocentryczne, które dominuje w naszym społeczeństwie. Niestety owocami egoistycznej postawy jest głównie ludzkie cierpienie, tryb życia nastawiony wyłącznie na zysk i konsumpcje. Współczesna cywilizacja opiera swoje istnienie na pasożytowaniu mniejszości na większości.
Czas najwyższy by te proporcje się odwróciły, inaczej nasza cywilizacja stanie się zagrożeniem dla siebie samej.
Konieczna jest zmiana paradygmatu myślenia o jednostce i społeczeństwie,
oraz przyjęcia postawy życiowej, którą powinny cechować świadomość i odpowiedzialność. Egocentryzm musi zostać zastąpiony socjocentryzmem.
 
Socjocentryzm zakłada, że jednostka definiuje się poprzez to co robi dla społeczeństwa, czym dzieli się z innymi.
System społeczny jaki funkcjonuje obecnie opiera się w głównej mierze na egocentryzmie, wyścigu szczurów i owczym pędzie, co nie prowadzi do niczego dobrego.

Socjocentryzm nie jest systemem społecznym ani doktryną, tylko postawą społeczną, podejściem do życia. Socjocentryzm nie jest opozycją do egocentryzmu, ale wychodzi ponad niego jest zawsze wyżej, ponad nim. 

Socjocentryzm to idea, która nie wymaga żadnych inwestycji finansowych czy walki z obecnym systemem pogrążonym w egocentryzmie. Wymaga jedynie ludzkiego zaangażowania i wprowadzenia go w swoim życiu codziennym, zawodowym.

Uniwersalny obraz świata,   „Tao Mocy”  Lao Tse
Tego, co mocno zakorzenione, nie sposób wyrwać.
To co mocno uchwycone, nie wymknie się z objęć.
Twoi potomkowie przez pokolenia będą oddawali cześć przodkom.
Kultywuj moc w sobie,
A stanie się częścią Ciebie.
Kultywuj ją w rodzinie,
A będzie trwała.
Kultywuj ją w społeczności
A będzie żyła i rosła.
Kultywuj ją w organizacji, a stanie się obfita.
Kultywuj ją na całym świecie, a stanie się powszechna.
Człowieka należy oceniać tak, jak ocenia się człowieka,
Rodzinę - jak ocenia się rodzinę,
Społeczeństwo - jak ocenia się społeczeństwo
Organizacje - jak ocenia się organizację,
Świat - jak ocenia się świat.
Skąd wiem o świecie?
Z tego, co jest we mnie.

Socjocentryzm zaczyna się od pojedynczych jednostek, owe jednostki wprowadzają tą idee w swoich rodzinach, wprowadzane także w społecznościach i organizacjach. Socjocentryzm kultywowany na każdym szczeblu społeczeństwa stanie się powszechny.

Socjocentryzm opiera się głównie na altruizmie, czyli przedkładaniu dobra innych ludzi nad własne, zatem polega na czynieniu dobra, dawaniu wartościowych rzeczy, wiedzy, idei dla innych.
Jednak należy zachować zdrowy rozsądek i nie popadać w skrajny altruizm, by nie stać się męczennikiem, który bezustannie się poświęca oraz wiedzie skromne życie – w sposób rzucający się w oczy. A zarazem czerpie przyjemność ze świadomości tego, że jest niedoceniany za każdym razem gdy chce pomóc innym ludziom.
Dlatego należy stosować zdrowy altruizm, zdając sobie sprawę, że cecha ta definiuje osobowość, poprzez zdroworozsądkowe poświęcenie życia pomaganiu innym.

III Zasada dynamiki Newtona - mówiąca, że każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i kierunku lecz przeciwnie zwrócona. - w kontekście socjocentryzmu, ma również ogromny sens i znaczenie. Prościej ujął to Bear Grylls, mówiąc:

"Życie jest przecież takie proste: ile w nie włożymy, tyle dostaniemy."


Definiowanie swojej osobowości poprzez to co daje się ludziom – może to być wartościowa wiedza, wynalazek ułatwiający życie, idea lub jakikolwiek inny koncept, który pomaga społeczeństwu - na tym właśnie polega socjocentryzm.