„Siła przyzwyczajenia”

W nawiązaniu do ścierajacego się w eioba.pl "dobra" i "zła"

 

 

Są uczucia silniejsze niż inne

 

Są uczucia gorące, groźne i niewinne,

 

Takie jak nienawiść, zdrada, pożądani

 

I jak miłość, wierność, przywiązanie
.

 

Są uczucia nagłe i gwałtowne

 

Są uczucia radosne i pogodne,

 

Takie jak złość, trwoga, przerażenie

 

I jak dobroć, spokój, pocieszenie
.

Są uczucia wstrętne i szalone                                                                                                                                                                                  

Są uczucia piękne, wyciszone,

Takie jak obłuda, pycha, wyrachowanie

I jak sympatia, skromność i oddanie

.

Są uczucia płytkie i powierzchowne

Są uczucia głębokie i cudowne,

Takie jak wyniosłość, drwina, udawanie

I jak namiętność, talent i wytrwanie

.

Są uczucia silniejsze niż inne

Są uczucia trwałe, przelotne i niewinne,

Takie jak emocje, flirty i wierzenia

I te najsilniejsze, jak siła przyzwyczajenia