Sensacja, dzięki Zdzisławowi Sadowskiemu poznałem swoich przodków z 1180 r

Wyszedł zeszyt nr 7 z naszym szlachetnym rodowodem: Materiały do biografii genealogii i historii rodu Kostków herbu Dąbrowa. Wyd. Stowarzyszenie Rodu Kostków, Białystok-Koszalin, ISBN 978-83-927099-0-9 ,w którym na str. 46 umieszczony jest opracowany przez Zdzisława rodowód rodziny Kostków (linia Lubelska) od 1658 r, przywołujący ich przodka Macieja syna Grzegorza Kostki Lubañskiego, których rodowód sięga z kolei do 1180 r.

 

str 46  Uzupełnienia

___________________

Zdzisław Sadowski

Rodowód mojej żony z rodziny Kostków, pochodzącej z woj. lubelskiego sięga Kostków z Podjaz na Pomorzu (skrót). Ślad po Macieju Kostce ur. 1658 r. , w publikacji pt.: Kostkowie Herbu Dąbrowa, się urywa. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że Maciej wylądował w Janowcu, ponieważ jego daleka krewna Joanna (po Jakubie Kostce de Sztemberg), pra, pra, pra, pra, prababka Henryka Sienkiewicza została w 1672 r. żoną Aleksandra Tarły, których główną siedzibą rodową był zamek w Janowcu?. Nie wykluczone również, że Maciej Kostka brał, z królem Janem Sobieskim, udział w Odsieczy Wiedeńskiej (12.09.1683) i po jej zwycięstwie osiadł w woj. lubelskim i tam się (prawdopodobnie) ożenił z córką jednego z uczestników Wiktorii Wiedeńskiej - Agnieszką. Jest to moim zdaniem najwłaściwszy trop. Jeżeli jest inaczej, to naukowcy lub autor książki o rodzie Kostków powinien temu zaprzeczyć. W tym miejscu pragnę autorowi w/w książki serdecznie pogratulować i szczerze podziękować, za naprowadzenie. A oto niżej wyniki kwerendy (dokumenty w moim posiadaniu) i moje ustalenia.

XIII a) Maciej Kostka (83) syn Szymona, herbu Dąbrowa* 1658 , x 1686 Agnieszka N

synowie:

Wojciech * 1692

XIV Adam Kostka * 1694, x Zofia N

synowie:

Paweł * 1732

Stanisław* 1736

Błażej * 1739

XV Maciej Kostka * 1744, x Katarzyna N

syn:

XVI Grzegorz Kostka * 1767, x Zofia Prączkówna

synowie:

Maciej *1809 x 1827/14 Antonina Szumiga                                                                                                                         

XVII Józef Kostka * 13.03.1800, x Agnieszka Przychodniówna vel Konopka84

synowie:

Paweł * 1819 x 1837/26 Jadwiga Marchewka

XVII Grzegorz Kostka * 30.05.1823, x 1842/33 Apolonia Kowalczyk

syn:

XIX Jan Kostka * 1864 r., x 1885 Anna Babut* 1860 r

syn:

XX Franciszek Kostka * 1897, x Lublin 1922 Feliksa Białek h. Przerowa * 1899

syn:

XXI Mieczysław Kostka* 26.04.1925 –13.04.2006, x Zofia Lejcyk.1925 – 2007

dzieci

XXII. 1. Elżbieta Kostka * Cieplice Śl. Zdrój (1956 - X), x Zdzisław Sadowski h Nałęcz

,XXII. 2. Zbigniew Kostka* Szczecin ( 1957 - X), x Jadwiga Zdzieszyńska, h. Pobógur. 

Opracował: Zdzisław Sadowski

_____________________________________________________________

83 Jerzy Antoni Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa Wyd. Z.P. POLIMER. Koszalin 2010, ISBN 978-83-89976-40-6 , s. 45

84 Tadeusz Gajl, Polskie rody szlacheckie i ich herby. Białystok 2000, s.101

ef4d6487e2b0e76400d4b07e593459e3.jpg

A przecież to naprawdę rewelacja, okazuje się że znani są moi przodkowie sprzed 21 pokoleń ( ja i siostra Elżbieta jesteśmy 22 pokoleniem), od 1180 r::

1 pokolenie: Mieczysław z Rostkowa h. Pobóg później Dąbrowa (1180 – 1270 r) x NN.

2. pokolenie: Przebysław (1220 –1300 r) wojewoda mazowiecki x NN.

3 pokolenie: Domurad z Karniewa i Rostkowa (1270 - 1350 r) sędzia płocki x NN dosłał w 1300 r od księcia Bolesława dobra karniewskie, wieś Miedzianowo

4 pokolenie: Krystyn z Rostkowa (1320 –1404 r) dziedzic Piaseczna, wojewoda płocki x NN

5 pokolenie: Świętosław (1370 – 1420 r) od niego linia Smolechowskich x żona z rodu Ostojów

6 pokolenie: Nawój Rostkowski (1395 – 1468 r) w 1464 r z Mikołajem Wikanowskim zdobyli na Krzyżakach Działdowo x NN

7 pokolenie: Jakub Kostka de Sztemberg (1428 – 1494 r) x 1474 r Anna Rokuszówna von Schfeldeen h. Hibrida

8 pokolenie: Jan Kostka de Sztemberg (1475 – 1540 r) senator, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego x N. Krasińska h. Slepowron

9 pokolenie: Stefan Sztemberg (1516 – 1590 r) sygnatariusz Paktu Będzińskiego w 1589 r x 1538 r Barbara Mściszewska h. Sas

10 pokolenie: Jan Kostka (1547 – 1611 r) x 1570  r Anna Węsierska

11 pokolenie: Szymon Kostka Węsierski (1572 – 1630 r) x M. Lubańska h. Abdanek

12 pokolenie: Grzegorz Kostka Lubański (1596 – 1660 r) x Zofia N

13 pokolenie: Maciej Kostka (1658 – 1700 r) x 1686 r Agnieszka N

14 pokolenie: Adam Kostka (1694 – X) x Zofia N

15 pokolenie: Maciej Kostka (1744 – X) x Katarzyna N

16 pokolenie Grzegorz Kostka (1767 – X) x Zofia Procka

17 pokolenie: Józef Kostka (1800 – X) x Agnieszka Konopka

 

18 pokolenie: Grzegorz Kostka (1823 – X) x 1842 r Apolonia Kowalczyk

19 pokolenie: Jan Kostka (1864 – X r) x 1885 r Anna Babut ur 1860 r

20 pokolenie: Franciszek Kostka (1897 – 1973 r) x 1922 r Feliksa Białek (1901 – 83)

21 pokolenie: Mieczysław Kostka (1925 – 2006 r) x 11947 r Zofia Lejcyk (1925 –2007)

22 pokolenie: 1. Elżbieta Kostka (1956 – X r) x Zdzisław Sadowski

                      2. Zbigniew Kostka (1957 – X r) x Jadwiga Zdzieszyńska

b32474142f52a6103380ad8a9c078aad.jpg

A więc siostra Elżbieta i ja jesteśmy, 22 znanym pokoleniem znamienitego rodu Kostków, wśród których znajdują się wojewodowie, kasztelani, senatorowie, biskupi, wielcy wojownicy i reformatorzy, królewscy sekretarze, politycy, podróżnicy. Wśród najbardziej znamienitych wymienię: Św. Stanisława Kostkę (1550 –1568) - Patrona Polski i młodzieży, czy Jana Kostkę (1527-1581), dwukrotnego kandydata na króla Polski, doradcę i rzecznika trzech kolejnych polskich monarchów: Zygmunta Augusta, Henryka Walezego i Stefana Batorego, gorącego orędownika podnoszenia znaczenia naszego kraju jako potęgi morskiej, twórcy floty królewskiej i prezesa Komisji Morskiej - pierwszej tego typu instytucji na świecie, współtwórcę Unii Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną, co potwierdza jego podpis widniejący na historycznych dokumentach. Pasja genealogiczna Zdzisława, przyniosła niespodziewane wyniki, jesteśmy chyba szczecinianami, z najstarszym znanym rodowodem w Szczecinie.