Samobójstwa Nastolatków

3ff9456b0bff8391b2e3dca8c9f8c14a.jpgSmutek i przygnębienie to emocje, które towarzyszą nam w naszym życiu. Jednak nie zawsze oznaczają one depresję. O depresji mówimy dopiero wtedy, gdy złemu nastrojowi towarzyszy niskie poczucie własnej wartości, melancholia, poczucie braku energii, wypalenia, niemożność przeżywania radości. W praktyce lekarskiej depresja jest jednym z najczęściej występujących schorzeń psychicznych .Depresja coraz częściej przytrafia się młodym ludziom, który obawiają się, że są skazani na życie szare, ubogie i bez perspektyw.
Niektórzy radzą sobie z problemami dzisiejszego świata, ale jest pewna grupa młodych ludzi, którzy mają trudności w stawianiu czoła i dawaniu sobie rady z tymi problemami , mogą czasami prowadzić do intensywnych uczuć rozpaczy i beznadziei, które z kolei mogą spowodować wiarę, że śmierć jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Aby popełnić samobójstwo, osoba, która ma ten zamiar, musi najpierw zabić w swoim umyśle wszystkie dobre aspekty siebie i jakiekolwiek kochane i kochające aspekty jej bliskich. Gdyby utrzymywała je przy życiu, musiałaby stanąć twarzą w twarz z konfliktem, lękiem i poczuciem winy związanymi z tym, co ma zamiar zrobić, co prawdopodobnie powstrzymałoby ją.
Samobójstwo nastolatka budzi wiele emocji. Od żalu, że taki młody, pełen możliwości człowiek pożegnał się życiem, które przecież wiele mogło jeszcze przynieść .Bliscy, rodzina samobójcy przeżywają to jako pośmiertną karę, dożywocie, na jakie ich skazał - bo z takim poczuciem winy trudno się uporać do końca swoich dni. W kontakcie z nimi zapada krępujące milczenie, nikt nie wie, jak o tym mówić, no bo jak?
Dlatego, bądźmy życzliwi dla innych, nie patrzmy na jego wygląd, sposób bycia czy na status majątkowy. Każdy człowiek jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Ideały nie istnieją, ?Jesteśmy tylko ludźmi a nie aniołami?. Akceptujmy nawzajem swoje wady i pomagajmy sobie nawzajem by uniknąć takich tragedii.