Samo-zatrudnienie, wskazówki jak prawidłowo się rozliczyć

W Anglii rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (jak to przyjęto w Polsce), rozpoczyna się on 6 kwietnia bieżącego roku a kończy 5 kwietnia roku następnego.

 

System podatkowy w UK skonstruowany jest tak, że osoby zatrudnione oraz pobierające emeryturę są automatycznie rozliczane przez system PAYE. Wynagrodzenie każdej z takich osób pomniejszane jest każdego miesiąca o wysokość podatku.

 

Income Tax - podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Każda osoba samo-zatrudniona ma obowiązek wypełnienia zeznania podatkowego - Self Assessment w formie papierowej lub elektronicznej. Funkcjonuje również skrócona forma zeznania podatkowego - Short Tax Return (SA200). Jednak taka forma rozliczenia dedykowana jest jedynie do osób, które mają nieskomplikowaną i klarowną sytuację podatkową. W przypadku takich osób nie ma konieczności przedkładania Self Assesment czyli pełnego zaznania podatkowego.

Self-employed każdego roku musi składać zeznanie podatkowe jak również sam ponosi odpowiedzialność za opłacanie swoich podatków.

Podatek dochodowy uzależniony jest od tego ile self-employed zarobił w danym roku rozliczeniowym, im większe zarobki tym wyższy podatek.

 

Terminy złożenia deklaracji podatkowej w UK

Ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej w Inland Revenue mija 31 stycznia każdego roku. Jeśli osoba samo-zatrudniona nie rozliczy się do tego czasu, najprawdopodobniej będzie musiała zapłacić karę w wysokości 100 funtów. Można zapłacić kolejne 100 funtów kary, jeżeli nie złoży się zeznania w kolejnym terminie, tzn. do dnia 31 lipca, kolejne kary powtarzać się mogą co 6 miesięcy. Wszelkie dokumenty podatkowe należy przechowywać przez co najmniej 22 miesiące od daty zakończenia roku podatkowego.

 

Jak opłacić podatek Income Tax - Self Assessment (SA100)

W trzy miesiące od rozpoczęcia działalności samo-zatrudniony zobowiązany jest do zarejestrowania firmy w HMRC, w tym momencie staje się dla urzędu podatnikiem „Self Assesment”.
Aby się rozliczyć należy wypełnić formularz "Tax Return" oraz podać informację dotyczące wysokości swoich dochodów osiągniętych każdego roku. HMRC automatycznie wysyła formularz "Tax Return" w kwietniu wraz z końcem roku obrachunkowego w Wielkiej Brytanii.

Formularz należy wypełnić i odesłać najpóźniej do 31 października w formie fizycznej (urząd po otrzymaniu formularza opracuje Tax Bill - podatek do zapłaty) lub do 31 stycznia w formie elektronicznej przez internet.

Self Assessment – deklaracja podatkowa - określa obowiązek złożenia zeznania podatkowego w niżej wymienionych formach:

 • Tax Return (SA100) – formularz zeznania podatkowego

 • Short Tax Return (SA200) – formularz skróconego zeznania podatkowego

Short Tax Return - skrócona wersja rozliczenia podatkowego

Short Tax Return obowiązuje od 2005 roku. Możliwość skorzystania z tej formy rozliczenia mają jedynie pracownicy, emeryci i samo-zatrudnieni, których dochody nie przekraczają 68tys.GBP rocznie. W rzeczywistości bardzo mały odsetek osób może wybrać tę opcję rozliczenia.

Decyzję o ewentualnej możliwości skorzystania z takiego rozwiązania podejmuje HMRC.

Należy również pamiętać, że przywilej skorzystania z rozliczenia Short Tax Return dotyczy określonej grupy osób, dlatego nawet gdy otrzymamy formularz pocztą musimy się sami upewnić, że możemy się w taki sposób rozliczyć.

Jeżeli jednak sytuacja podatkowa jest bardziej zawiła – lub generuje się dochody z wielu źródeł – prawdopodobnie konieczne będzie wypełnienie pełnej deklaracji podatkowej (Self-Assessment).

Osoba samo-zatrudniona ma możliwość skorzystania z pełnej wersji rozliczenia (SA100) czy to w formie papierowej czy elektronicznej bez względu na to czy możesz rozliczyć się w formie Short Tax Return czy nie.

 

Tax Return i korzystanie z serwisu Self Assessment Online

Self-employed, który po raz pierwszy chce rozliczyć się przez online, może zrobić to na stronie internetowej HMRC.

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji, następnie uaktywnić swoje konto podając kod(Activation Code), który zostanie przesłany na adres korespondencyjny przez centralny urząd rejestracyjny, w ciągu siedmiu dni od dokonania rejestracji.

Korzystanie z serwisu Self Assessment Online krok po kroku wygląda następująco:

 1. Należy przygotować: numer podatnika UTR, numer ubezpieczenia społecznego NIN, dokładny adres, ważny jest przede wszystkim kod pocztowy.

 2. Rejestracja:

  • na stronie www.direct.gov.uk wybierz zakładkę Self Assessment Online, następnie wybierz opcje Register w sekcji New User;

  • wybierz rodzaj konta, w przypadku osób prywatnych i samo-zatrudnionych będzie to konto Individual;

  • spośród wymienionych usług wybierz Self Assessment Online;

  • po uzupełnieniu informacji będziesz musiał zaakceptować warunki serwisu;

  • na koniec rejestracji otrzymasz osobistą nazwę użytkownika (User ID);

  • po zakończonej rejestracji kod aktywacyjny i nazwa użytkownika zostaną przesłane na adres domowy w ciągu siedmiu dni roboczych.

 3. Aktywacja konta:

  • po otrzymaniu kodu aktywacyjnego i nazwy użytkownika musisz się zalogować;

  • pamiętaj, że musisz aktywować konto w ciągu 28 dni, po tym terminie twój kod aktywacyjny traci ważność.

 

Kwota wolna od podatku

Większość osób mieszkających w Anglii jest uprawniona do korzystania z ulgi w formie kwoty wolnej od podatku(Personal Allowance). Kwota wolna od opodatkowania w Anglii to kwota, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego (Income Tax).