Różni w życiu, równi w prawach. Rzecz o polityce równościowej.

Zakończone zostały prace nad publikacją, będącą częścią projektu Wsparcie rozwoju polityki równościowej na Dolnym Śląsku.

 

Powstała publikacja Różni w życiu, równi w prawach. Równość w polityce lokalnej to zbiór artykułów o tematyce równościowej w formie e-booka. Zebrane treści zostały  podzielone  na trzy tematyczne części: teoretyczną, przedstawiającą badania oraz przykłady dobrych praktyk

Pierwsza część zawiera podstawowe informacje związane z prawem równościowym. Dzięki temu każda osoba, która po nią sięgnie zostanie wprowadzona w problematykę równości i zapoznana z wybranymi aspektami prawnymi dotyczącymi polityki równościowej. W publikacji można również znaleźć ogólne rekomendacje dla jednostek samorządów terytorialnych dotyczące propozycji: wprowadzenia zmian w organizacji pracy urzędu, wdrożenia zasad równego traktowania do polityki lokalnej, usystematyzowania zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zalecenia te mają przede wszystkim charakter informacyjny i powstały w oparciu o sprawdzone praktyki.

W drugiej części publikacji umieszczone zostały artykuły na podstawie badań dotyczących kwestii równości. Prezentowane i przeanalizowane wyniki projektów badawczych dotyczą nie tylko samej tematyki równości, stereotypów, praktyczne aspekty dyskryminacji, ale również sposobów jej przeciwdziałania w odniesieniu do edukacji młodzieży ponadgimnazjalnej jako grupy, która może być nie tylko narażona na dyskryminację, ale także jako podmiot dyskryminujący.

W ostatniej części zamieszczono teksty zawierające dobre praktyki z zakresu równego traktowania. Przedstawiono także zrealizowane w Polsce, jak również za granicą, inicjatywy antydyskryminacyjne oraz szereg działań, które mogą być źródłem dobrych przykładów wsparcia polityki równościowej. Warto zaznaczyć, że zaprezentowane przykłady mogą być w przyszłości realizowane nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także przez organizacje pozarządowe. Jak zauważają autorzy i autorki, w prowadzeniu polityki równościowej należy wykazać się dbałością i starannością, aby odpowiadała rzeczywistym potrzebom i była adekwatna do panującej w danym regionie sytuacji. Powstała publikacja to także pewnego rodzaju poradnik, którego lektura może ułatwić poznanie i zrozumienie poruszanej w nim problematyki.

Ponadto warto wskazać, że publikacje poświęcone zagadnieniom równego traktowania, które są szeroko dostępne mogą wpłynąć na zwiększenie widoczności problematyki równościowej i upowszechnienie informacji na temat polityki równościowej. Fachowe źródła informacji są istotnym czynnikiem przeciwdziałającym szkodliwym stereotypom związanych z polityką równościową, a także środkiem promocji korzyści płynących dla społeczeństwa, sektorów pozarządowych, prywatnych i publicznych ze stosowania zasady równych szans.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź sam/a! Publikacja jest dostępna online na stronie internetowej Fundacji Grejpfrut www.fundacjagrejpfrut.cba.pl.

 

Projekt Wsparcie rozwoju polityki równościowej na Dolnym Śląsku został wsparty finansowo przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Fundację Grejpfrut.

ea228003257f971415f83e999e0f1ed1.jpg