Rodoboże

Czym jest wiara ...

 

- Dzisiejszy temat dotyczy różnic między Rodobożem, a wszystkimi innymi religiami.

- Czy trzeba wyjaśniać co to jest Wiara, a co to jest Religia ?

- Jeszcze raz trzeba rozjaśnić ? - Tak.

- Jeśli rozważ znaczenie słowa wiara...

- ...etymologięowa. Wiara to Wiedza o Ra...

- ...Ra to Pierwotne Światło...

- ...Pierwotne Światło znajduje się poza czasem i poza przestrzenią.

- Takimi kategoriami przeciętni ludzie nie są w stanie myśleć...

- ... przeciętni i nad przeciętni nie są w stanie do tego dojść ...

- ...dlatego, że myślenie odnosi się do umysłu, rozumu i intelektu...

- ...a umysł, rozum i intelekt zdolne są myśleć tylko w kategoriach czasu i przestrzeni.

- Spróbujcie pomyśleć o czymkolwiek gdzie nie ma czasu i przestrzeni.

- Umysł ludzki nie jest do tego przeznaczony.

- Dysponujemy innymi narzędziami poznania świata, bardziej doskonałymi, niż umysł.

- A w takim wypadku kategorie, które wychodzą poza przydział czasoprzestrzennych pojęć...

- ...są osiągalne.

- Dlatego, też takim sposobem człowiek może dowiedzieć się co to jest RA - Pierwotne Światło.

- Jeśli on nie rozwijał swojego umysłu, rozumu i intelektu - tym bardziej w ogóle nie można tego dokonać.

- A większość ludzi dziś posługuje się tylko 3 % mózgu.

- I jak oni mogą w pełnej mierze ujrzeć czym jest Ra - Pierwotne Światło.

- Można ?, z takim narzędziem - po prostu nie da się.

- Dlatego wiara daje ograniczoną umysłem projekcję.

- Projekcja ta jest związana z faktem...

- ... na ile rozwinięty jest umysł u ludzi...

- ... zazwyczaj jest ona dawana grupie ludzi...

- ... stosownie do miejsca , czasu i warunków, stosownie do języka tego narodu...

- ... kultury, obyczajów, tradycji...

- ... ta, projekcja może być prymitywna, lub bardziej rozwinięta...

- ... to już nazywa się religia.

- Jeśli rozważ etymologięowa religia, to...

- ... "re" jest zwrotem oznaczającym powtórzenie...

- ... np. re-stauracja, re-animacja, re-inkarnacja...

- ... "re" - oznacza powtórzenie.

- A Religia - Liga to...

- np. Liganacja - to powszechne kształcenie...

- ... albo Ligatura - święte zapisy...

- ... otrzymujemy zatem, że religia to powtórne powszechne kształcenie, lub powtórne święte zapisy...

- ... a wtórne w stosunku do czego ?

- Do wiary.

- Wiara tak naprawdę dla wszystkich narodów, dla wszystkich istot jest jedna.

- Czy mogą istnieć dwie wiary ?...

- ... Dwie wiedze o Ra. - Nie.

- Albo wiesz co to jest Ra, albo nie wiesz.

- Dlatego wiara jest jedna, a religii wiele.

- Tak więc  nastąpiła ta projekcja  uwarunkowana okresem dziejowym i  okolicznościami.

- Dlatego w religii istnieją jakby dwa bieguny.

- Z tego należy  zdawać sobie sprawę.

- Jeden biegun zajmują administratorzy...

- ..., którzy idą do danej religii, aby podłechtać swoje ego, próżność...

- ... i mieć z tego jakieś korzyści materialne.

- Przeciwstawny biegun zajmują fanatycy.

- Fanatycy, to Ci którzy ślepo wierzą w te dogmaty, które narzucają administratorzy.

- Ale dzięki tym dwóm biegunom...

- ... między nimi pojawia sięska warstwa osób uduchowionych...

- ... czyli tych ludzi, którzy dzięki tej projekcji dochodzą do wiary...

- ... to są zdrowo myścy ludzie, uduchowieni, którzy rozwinęli swoje ciała i otoczki...

- ... i przybliżyli się do przyjęcia wiary.

- Dlatego, kiedy spotykają się zdrowo myścy ludzie...

- ... jakiejkolwiek by oni narodowości nie byli, jakichkolwiek wyznań, oni są jednako myścy, oni są braćmi...

- ... ponieważ wiara dla wszystkich jest jedna - prawda?

- Jeżeli rzeczywiście ludzie przybliżyli się do tego - co to jest Ra...

- ...Pierwotne Światło...

- to myś oni jednakowo w każdej kwestii, prawda ?...

- ... może być inaczej ?

- A kiedy spotykają się administratorzy z różnych religii - co się dzieje ?...

- Oni mówią - tylko moja projekcja prawdziwa, wszystko inne od Szatana...

- Oni nigdy nie przyznają, że ich religia to taka sama projekcja wiary jak pozostałe...

- ... ponieważ jeśli oni to przyznają, to "stado" pójdzie sł innym administratorom, ich będzie karmić...

- ... dlatego oni nigdy się do tego nie przyznają.

- Także jeden drugiemu się nie przyzna...

- ... nie tylko swojej trzodzie, ale nawzajem się sobie nie przyznają.

- A kiedy spotykają się fanatycy z innych religii, co się dzieje ?

- Oni po prostu są wrogami.

- Jeśli mi ojciec święty powiedział, że ten duch to ptaszek, a ty mówisz, że dziki zwierz, to znaczy, że ty od szatana, wróg, zniszczyć cię...

- ...takie są relacje fanatyków.

- Dlatego, kiedy się z nimi spotykacie, to patrzcie, kto przed wami stoi - fanatyk, administrator, czy zdrowo myścy człowiek.

- Dlatego z fanatykami trzeba rozmawiać, jak z fanatykami.

- Z administratorami, jak z administratorami.

- A ze Zdrowo mcymi, jak ze zdrowo myścymi.

- Jeśli tego nie będziecie robić, to was w ognisko wrzucą.

- Ponieważ trzeba rozmawiać z ludźmi tym językiem, który oni rozumieją.

- Inaczej będziecie wrogami.

- Jeśli będziecie rozmawiać ze zdrowo myścym człowiekiem jak z fanatykiem, to wrogami nie będziecie...

- ale relacja będzie niewłciwa.

- Pojmujecie kwestie ? - Tak.

- U nas początkowo była wiara - ta wiara nazywała się Rodoboże.

- Czym ona odróżnia s od religii ?...

- ... podstawowe kryterium to...

- Większość religii to monoteizm, lub politeizm...

- ... czyli jedno stwo lub wielobóstwo.

- Niektóre religie mówią - Bóg jest jeden.

- Inne mówią - nie, Bogów wielu, jak np. w jazyczestwie, one się tak mocują.

- Administratorzy, fanatycy - każdy przedstawia swój punkt widzenia.

- U nas, w naszej tradycji, pierwotnie w naszej wierze Rodoboże, było proste podejście...

- ... jeśli człowiek mówił, że Bóg jeden...

- ... to on dla nas jazycznik, on nie rozumie...

- ... jeśli mówi, że Bogów jest wielu, to także jazycznik, też niczego z naszej wiary nie rozumie...

- ... dlatego, że Bóg tak na prawdę jest jeden, ale pod wieloma postaciami równocześnie...

- ... tzn. u nas nie ma dualizmu, dwojakiego rozumienia świata.

- Wedy tak to objaśniają...

- np. ocean...

- na nim jest mnóstwo fal, każda fala jest oddzielna, indywidualna...

- każda ma swoją wysokość, szerokość, długość, swoje "białe konie" (piana) , nie ma dwóch identycznych fal.

- Fal jest mnóstwo - tak jak jest mnóstwo istot, mnóstwo Bogów.

- Wszystkie one tworzą jeden ocean.

- Tak więc, oddzielne fale - one są oddzielne czy jednolite ?.

- One są jednocześnie  - oddzielne i jednolite.

- Dlatego Wedy tak mówią :

- "Tajemnicą Wielką Jest To, Że Swarog i Pierunwnocześnie Światowidem...

- I Ten Kto, Uznaje Oddzielnych Bogów, Rozdziela Świat (Królestwo) Bogów."

- Jeśli się na to nie nastroicie, to będzie jazyczeskie pojmowanie świata.

- tzn. - nieprawidłowe.

- tj. i tu i tu nieprawidłowe. Teraz to dla was zrozumiałe ?

- Np. można tak dowieść...

- Wszyscy my jesteśmy indywidualnościami.

- np. Ja przejawiam się jako część przyrody.

- Nierozłączna część przyrody.

- To fakt, prawda.

- Weźmy moje ciało. Ja nie mogę, istnieć bez przyrody.

- Wszystko co wiem ja...

- Całe moje doświadczenie, możliwości, talenty przynależą do przyrody.

- Wszystkie wasze doświadczenia, talenty także przynależą do przyrody.

- To znaczy, że ja i przyroda to samo.

- Tzn. wszystkie wasze możliwości i talenty, to moje talenty.

- A moje możliwości i talenty to wasze talenty - prawda?

- Okazuje się, że my jednocześnie jesteśmy oddzielni...

- I jednocześnie jesteśmy jednością.

- Dostrzegacie jaki powinien być poziom postrzegania ?.

- To prawidłowe postrzeganie świata.

- Jeśli u człowieka zdolności umysłowe nie wystarczają, żeby to zrozumieć, to...

- To jest już człowiek religijny.

- Jemu należy dać prostą projekcję, aby zrozumiał.

- Inaczej on nie da rady zrozumieć.

- My należymy do RASY - do białych ludzi...

- i mamy dostateczne możliwości.

- np. u Buddystów.

- Ich sens religii to...

- osiągnięcie nirvany...

- to jakby finisz...

- Osiągnął nirvanę i już koniec ewolucji.

- Dla białego człowieka doświadczanie nirvany jest pierwotną umiejętnością.

- Nirvana to ruskie słowo.

- Nirvana to nierozerwalna, jedyna świadomość.

- Rozumiecie, że Wy i Przyroda to Jedność.

- To co wchodzi w przyrodę jest jednością.

- Nam jest to dane tak jakby od dzieciństwa.

- Ja i Mój Ojciec (Wszechmogący) to Jedność.

- Przyroda -to co Przy-Rodzie (ROD= BÓG PRAOJCIEC).

- A Rod nie włada tylko tą planetą, On włada Całym Wszechświatem.

- Ja i Rod to Jedność.

- Nam to dano pierwotnie.

- Dosięgnięcie Nirvany nam jest przynależne (nieodłączne).

- My jesteśmy takimi istotami.

- Jesteśmy Dziećmi Bożymi.

- Jesteśmy synami Pieruna, Dboga wnukami, Swaroga prawnukami, Visznu praprawnukami.

- I u nas załone jest to w genach...

- dosięgnięcie nirvany.

- Jeśli dla innym Narodów to szczyt pojmowania świata...

- to dla nas jest to pierwotne postrzeganie.

- Dostrzegacie co to jest Rodoboże - jedność w wielości - jednocześnie.

- Dla nas od dawien dawna, to było zrozumiałe - jak ja mogę istnieć  bez Przyrody, bez Rodu.

- To jest Rodoboże.

- Nie za bardzo złone ? - Nie.

- Jeśli ktoś nie rozumie, zadawajcie pytania.

- Wracamy do tego ,że te różne szkoły są jedną całcią .... Buddyści, Islamiści i inni to jest to samo ...- TAK.

- Wedy mówią, że jest góra...

- A szczyt tej góry jest jeden.

- I jaką drogą byśmy nie szli...

- ważne, by się wznieść wyżej...

- to dotrzemy do prawdy, prawda dla wszystkich jest jedna...

- Tylko, że na tych drogach siedzą administratorzy...

- i tylko moja droga jest prawdziwa - z tamtej strony nieprawdziwa - tylko tak idźcie.

- Każdy w swoją stronę ciągnie - "ja prawidłowo prowadzę"...

- "a wszyscy inni to szarlatani".

- Nasi Przodkowie tak doradzali - tych dróg jest bardzo dużo...

- nie ma sensu iść wszystkimi...

- jeśli istnieje dobry Przewodnik.

- Istnieje jakby "pomost" do Boga...

- Pierwotna droga, prosta...

- Dowolne odchylenie od tego "pomostu" nazywa się błędem (grzechem).

- Wszyscy słyszeli o grzechu.

- Jeśli zapytać większość ludzi co to jest grzech - nic nie odpowiedzą, każdy ma swój punkt widzenia na tą kwestię.

- A okazuje się, że to błąd w jedną, bą drugą stronę.

- Odchylenie od prostego kursu.

- Możesz iść inaczej, lecz kiepsko na tym wyjdziesz.

- Naszym zadaniem jest uchronić się od błędu, żeby nie było błądzenia.

- Jakim sposobem można wykluczyć błąd ?

- Nasi Przodkowie Nakazywali Zdrowo Mlenie !

- Co to jest zdrowo myślenie ?

cdn. …

 

 

01ae777e763e58e497d2e51109e936e1.jpg