Religijne zaciemnienie

Droga do Boga prowadzi do nikąd i stwarza u młodych ludzi rozdwojenie jaźni pomiędzy zacofanien i postępem.

 

Po zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem /12 września 1683/
państwo otomańskie zaczęło chylić się ku upadkowi.
Mniej z powodu militarnej klęski, bardziej z powdu coraz bardziej dochodzących
do głosu zwolenników islamskiego Boga Allaha.
Ci przekonali Wezyra, że winę za klęskę ponosili "naukowcy" w ówczesnej kiełkującej formie.

...

Jeden z tych "naukowców" patrząc na zbliżąjacą się kometę
(w nowo zbudowanym obserwatorium astronomicznym)
przewidzial zwycięstwo, w innej nadchodzącej wojnie.
Kiedy zamiast zwycięstwa wojska Wezyra poniosły klęskę to religijni tylko na to
czekali. Bez trudu przekonali Wezyra, że winę za klęski ponoszą ci, którzy
odwracają ludzi od boga przez swoje "pozmyślane" teorie naukowe.
Allah mści się teraz za to, że ludzie odwracają się od niego.
Na rozkaz Wezyra nowozbudowane obserwatorium astronomiczne zburzono.

...
Ratunkiem był powrót do wiary, modlitwy i całkowity zakaz zajmowania sie jakąkolwiek nauką,
która zaczęła kiełkować w Europie po raz pierwszy od upadku Rzymu
W Europie okres Renesansu (1400-1600 jako powrót do zdobyczy Grecji i Rzymu)
Państwo otomańskie nie tylko nie wskoczyło do tego pociągu,
ale zabroniło takie "wskakiwanie"

...

Państwo otomańskie zabroniło sztukę drukarską pisania książek.
Ewentualne pisma należało wykonywać ręcznie i przy użyciu kaligrafii.
Nie potrzeba wielkich wywodów, aby zrozumieć, że rozpowszechnianie
jakiejkolwiek wiedzy ugrzęzło w kaligrafii.
W najbardzie ekstremalnym okresie wpływu "bogowiernych"
zabroniono posiadania książek.
Za nielegalne posiadanie książki moża było być skazanym na karę śmierci

....
Z letargu obudził ich napierw na początku 19-go wieku Mustafa Kemal Ataturk
(ojciec Turk) rozdzielając religię od Państwa.
W latach po 1926 roku zaprowadził kolejne radykalne reformy.
Wprowadził łaciński alfabet, zabronił noszenie turbanów, zaprowadził szwajcarskie prawa,
dał kobietom prawo głosu.....

...

Kemal jako pierwszy przywódca w świecie islamu dokonał oddzielenia prawa
islamskiego od świeckiego. 
Uda się coś podobnego w obecnej Polsce ? (m.w. 100 lat po reformach Kemala)
Czy polskie dzieci będą stały na kolanach przed prałatem uczącym ich o cudach.
Politycy w Polsce, poczytajcie o reformach Mustafy Kemala, (viki) który wskazując
"bogowiercom" ich miejsce w społeczeństwie wprowadził Turcję na drogę postępu.

...
Droga do Boga prowadzi do nikąd i stwarza u młodych ludzi rozdwojenie jaźni
pomiędzy zacofanien i postępem.
Pomiędzy światem realnym, a urojonym.
"Drogowskazy" kościelne potrzebują tej drogi, aby na niej żerować !!
Polska młodzież napewno nie.

...
Opłacając "naukę" religii państwo finansuje naukowo-kulturalne wstecznictwo.
Polska realna, czy religijna ? Oto jest pytanie !
Ogromnie ważne.....w obecnym świecie !!