Reguły życia

„Nie ma tajemnicy, która nie wyszłaby na jaw”.

 

 

[video]http://www.youtube.com/watch?v=4RTWCj4K6SA[/video]

 

 REGUŁY ŻYCIA W KOSMICZNEJ ERZE WILKA

 

Materiał przetłumaczył Michał, tak jak z resztą większość opublikowanych na tym portalu. Serdecznie zapraszam na jego kanał youtube - michalxl600

 Rozpocząć chcę od pozdrowienia Was w związku z przejściem do nowej ery i co za tym idzie zmiany naszego życia na lepsze. W najbliższych 1620 latach będziemy żyć w epoce Wilka pod władaniem mądrego Boga Welesa. Dotąd żyliśmy w erze Lisa pod rządami Bogini Mary. To przejście charakteryzuje się tym, że warunki życia będą się stopniowo zmieniać coraz bardziej i coraz mocniej. Aby Wam pomóc sie do tego przygotować stworzyliśmy seminarium: „Zasady życia w epoce wilka”.

 Sedno polega na tym, że zakończyła się „Noc Swaroga” i zaczyna się ranek. Wszyscy wiedzą, że w naturze nocą rządzą stworzenia nocne a dzienne śpią. W tym przypadku stworzenia nocy - w naszym pojęciu: stworzenia demoniczne (o ile mówić o różnych epokach - od tego zaczęliśmy) władały nami a my znajdowaliśmy się w stanie duchowej śpiączki. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać i co roku będzie się zmieniać coraz bardziej. Stworzenia Boskie zaczynają się budzić i włączać się aktywnie do życia. Uruchamiać swoje możliwości i siły i stosować je w życiu. Stworzenia demoniczne będą uciekać do cienia, a więc w noc wracając do swojego życia nie przeszkadzając nam tak mocno jak to miało miejsce w epoce lisa. Wszyscy wiedzą czym charakteryzuje się to zwierzę.

 

 Bogini władająca sferą lisa uczyła nas za pomocą kłamstwa i oszustwa, przebiegłości i zdrady.

 

 Te lekcje były konieczne, aby wzrastać duchowo. Otaczało nas to o czym właśnie wspomniałem i pokonując te nieznane cechy w sobie oraz starając się je rozpoznać u innych otrzymywaliśmy lekcje ich pokonywania i przechodzenia poprzez te pokusy kierując się do duchowej doskonałości. Jednak siła przyzwyczajenia jest wielka i mamy teraz w sobie stereotypy zachowań i myślenia oraz postrzegania. Przez pryzmat starego próbujemy patrzeć na nowe. Istnieje prawda, którą swego czasu wyrzekł Jezus Chrystus: „Nowego wina nie leją w stare dzbany”. To oznacza, że ze starymi kodami życiowymi będzie ciężko i niewłaściwie wejść w nowe życie. A to dlatego, że mądry Weles będzie uczył w zupełnie inny sposób i inne sytuacje życiowe pobudzą nas do przejawienia czci i godności, sprawiedliwości, dobra i nieprzekupności. Wielu od tego odwykło w takim stopniu, że nawet sobie nie wyobrażają życia przejawiając takie cechy w sobie. Jednak z takim bagażem i kodami życiowymi ludzie mogą po prostu nie przejść do nowego życia. Jeśli będą to przeszkody nie do pokonania, to będą odgórnie ucinane. Wszyscy znają przysłowie: „Nowa miotła zmiata po nowemu”. Na pewno spotkaliście się z tym, że nowy szef zawsze zmienia reguły gry. Zmienia reguły zachowań i relacji w zakładzie czy w jakimś innym zespole. Tych, którzy nie są gotowi na te zmiany po prostu się zwalnia i wyznacza się innych ludzi. Jak to może przejawić się  w naszym życiu? Jako śmiertelne zejście, a to dlatego, że gdy nie przechodzimy życiowych lekcji Bogowie - władcy naszej karmy, naszej lekcji i losu - wysyłają nas do powtórzenia ich w następnym wcieleniu. Szkolenie jest dla tych, którzy są gotowi wykorzystać to wcielenie najbardziej efektywnie - z największą korzyścią dla swojego wzrostu duchowego i wpisać się w nowe warunki życia będąc w jego głównym nurcie. W tym wypadku jest to porównanie do nurtu rzecznego, czyli do nurtu środka gdzie przepływ jest najszybszy i który zawsze wykorzystuje rzeczna flota najszybciej osiągając celu swojej podróży płynąc nurtem rzeki. W takim wypadku nie tylko silnik napędza bieg, ale i najszybszy nurt przepływu niesie łódź swoją mocą. To nazywają głównym nurtem albo „zjeżdżalnią”. I dla tych, którzy chcą „osiodłać" nurt życia - tę jego „zjeżdżalnię” w najbliższym czasie póki jeszcze trwa to wcielenie stworzyliśmy to szkolenie. Rozplanowane jest na 4 dni i podczas 4 dni omówione zostaną te 4 główne tematy, a każdy temat zawiera 4 punkty. Temat pierwszy w 1-szym dniu spotkania to: „Cechy szczególne czasu przejścia”. Pierwszym rozdziałem 1-go tematu jest "Świadomość korzyści nowego stanu energii w epoce wilka”. Wszyscy wiedzą, że przy wschodzie słońca siła światła się wzmaga. Dlatego też - a potwierdzają to współcześni astronomowie - siła promieniowania rozgwieżdżonego nieba docierającego do Ziemi będzie coraz większa, gdyż poruszając się po swojej trajektorii nasza galaktyka zbliża się do głównego słońca wszechświata – do Swaroga, naszego prarodzica. Dlatego ilość jego siły duchowej i światła będzie nieuchronnie wzrastać. Będzie to szczególnie zauważalne w najbliższych 50 latach. Dla przykładu: Jeśli obserwujecie wschód słońca to samo wyjście ponad horyzont wywołuje najsilniejsze zmiany w otaczającej przestrzeni. Przyroda się budzi a ilość światła docierająca na Ziemię powiększa się niewspółmiernie do tego jak to było przed wschodem słońca a co dopiero nocą. Przeżywając ten okres powinniśmy nastroić się na to, że energetyka w całym otaczającym wszechświecie - w tym także w naszym systemie słonecznym zacznie się zwiększać nieuchronnie i stosunkowo szybko. W ciągu naszego życia będziemy czuć to jako wielkie zmiany na poziomie fizycznym - na poziomie biopola, aury i swojej świadomości.

 Jest powiedzenie: „Nie ma tajemnicy, która nie wyszłaby na jaw”. Wyobraźcie sobie, że to co nocą jest ledwo zauważalne staje się jawne i rzuca się w oczy za dnia. Dlatego nasze myśli, nasze uczucia i sposób działania będzie postrzegane przez nas i innych ludzi zupełnie inaczej. Oszustwo stanie się niemożliwe. Kłamstwo będzie równoważne przestępstwu, które trzeba surowo ukarać. Wszelkie próby życia po staremu właśnie dlatego będą niemożliwe. Ponieważ na naszą świadomość wpływa też stan zdrowia naszego ciała fizycznego, trzeba będzie także zmienić dietę, a także rozplanowanie dnia. Oznacza to, że będzie trzeba włączyć się w rytmy kosmiczne i życie według słońca stanie się jedynym możliwym. Synchronizacja naszych biorytmów z biorytmami Ziemi i Słońca będzie miała znaczenie pierwszorzędne. W przeciwnym razie będziemy powodować ruinę swojego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Właśnie dlatego 2-gim punktem pierwszego tematu jest: „Przygotowanie świadomości i ciała człowieka na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym do nowych warunków”. 3-cim rozdziałem pierwszego tematu jest: „Świadomość cech budowania codziennego życia stosownie do nowych rytmów  kosmosu”. O ile wcześniej pozwalaliśmy sobie żyć na wzór komórki rakowej, czyli zaniedbywać wibracje kosmosu albowiem byliśmy w stanie śpiączki duchowej to obecnie tak już się nie da. Albo dostroimy się do zwiększającej się siły życiowej w otaczającej przestrzeni kosmicznej albo nas po prostu rozerwie ten rezonans, gdyż nie podołamy zestroić się z nim próbując żyć po staremu. Stosownie do tego życie codzienne trzeba będzie dostosować do rytmów kosmosu – doprowadzić je do rezonansu z nim, do harmonii. To jak w kompozycji muzycznej, albo czujemy tę harmonię, albo kakofonię. W tym wypadku będzie trzeba wyważyć swoje rytmy z rytmami społeczeństwa i o tym jest właśnie rozdział 3-ci pierwszego tematu naszego kursu. Rozdziałem 4-tym pierwszego tematu jest: „Świadomość konieczności odbudowanie więzi rodzinnych zamiast współczesnych „związków”, by znów stały się fundamentem nowego społeczeństwa”. Wszyscy wiedzą, że rodzina jest zalążkiem naszego społeczeństwa i że dobrej rzeczy nie nazywa się „związkiem”. O ile obecnie pojęcie „małżeństwa” przed nastaniem świtu Swaroga w jakiś sposób mogło funkcjonować to w przyszłości nie doprowadzi ono do niczego dobrego. Koniecznością będzie poważne podejście do przedłużenia Rodu i odbudowa tych warunków na bazie których żyliśmy w poprzednim „dniu Swaroga”. Dziś - z nastaniem nowego poranka Swaroga niezbędne będzie odbudowanie głównych zasad Bogów i wcielanie ich w życie. I tak długo jak nasz Ród dał nam możliwość ewoluować w świecie fizycznym, będziemy po prostu zobowiązani spełnić Rodową powinność i sprowadzić na świat tyle dzieci w swojej rodzinie ilu ludzi pozwoliło nam samym się wcielić czyli rodzina z 9-giem dzieci w najbliższym czasie stanie się nie tylko realnością co koniecznością, gdyż jeśli nie spełniamy powinności wobec Rodu nie damy rady dostroić się do realiów nowej epoki.

 Drugiego dnia kursu rozważymy temat: „Zasady nowego życia”, który będzie także podzielony na 4 podrozdziały.

 1. Ustrój rodowo-plemienny.

2. Kopne prawo.

3. Samodzierżawie narodu.

4. Zdrowy tryb życia.

 

Te podstawowe zasady będą rozważone z różnych punktów widzenia - oczywiście teoretycznie oraz praktycznie, czyli na tym kursie użyte będą różne praktyki psychologiczne, dynamiczne i statyczne, medytacje, odgrywanie ról, psychoanaliza, burza mózgów i stosując to w powyższych tematach będziecie się uczyć jak zabiegać o kobietę (?), lub też znaleźć żonę do stworzenia (?) plemienia na bazie dwóch szlachetnych rodzin. Jak rozwiązać problem z pomocą kopnego prawa, jak organizować życie z pomocą narodowego samodzierżawia, jak żyć prowadząc zdrowy tryb życia.

 Odnośnie „samodzierżawia” niezbędne jest wyjaśnienie, gdyż w świadomości społecznej jest to słowo przeinaczone. Sens narodowego samodzierżawia polega na tym, że naród „sam siebie dzierży”, czyli na poziomie lokalnego zarządzania naród rozwiązuje wszelkie wynikające problemy i rozdziela relacje wzajemne w taki sposób, aby nie brano pod uwagę zdania większości, lecz absolutną zgodność zdań. Do głosowania dopuszczani są tylko szanowani obywatele, a cechy te ściśle określane są w naszych pismach Wedyjskich. W ten sposób patrząc na jakąś osadę lub jakiś okręg - ten kto tam żyje będzie decydował jak tam żyć a przedstawiciele osad czy regionów będą wybierać zgodnie z naszymi zasadami najlepszego z najlepszych by władał jak największym obszarem, ale nie według „widzimisię”, lecz stosownie do tego jak naród żyjący na tych terenach zdecyduje zbudować swoje życie. Dlatego Monarcha czy też „Samodzierżec” to najlepszy z najlepszych, którzy wybierają go jako najmądrzejszego i godnego aby w czas wojny ochraniać od wrogów zewnętrznych, gdyż w czasie pokoju powinien on być tylko wzorem do naśladowania, ale nie wtrącać się w życie społeczności. Przykład stworzenia dynastii Romanow NIE jest tu dobrym przykładem i nie należy z nim kojarzyć samodzierżawia. Ten temat seminarium nie ma charakteru politycznego lecz ukierunkowany jest na to by w świadomości uczestników odrodzić Rodowe przykazania naszych Bogów i Przodków. Pokazać jak żyli oni i zalecali nam byśmy mieli wzór do naśladowania, a już na ile uda nam się nasze życie dostroić do idealnego obrazu zależeć będzie od nas i od warunków życia w otoczeniu.

 Temat 3 rozpatrywany trzeciego dnia szkolenia brzmi następująco: „Sposób podążania w rzece życia głównym nurtem”. Mówiłem już czym jest nurt główny(zjeżdżalnia), a podpunkty tematu są takie:

1. Mądrość

2. Zdrowomyślenie

3. Rodoboże

4. Wola.

 

 Poszukiwanie wyższej prawdy – mądrości stanie się jedynie właściwym sposobem życia, będziemy bowiem przeżywać wzrost światła Swaroga w swoich duszach a więc w większym stopniu powinniśmy poznać Swaroga i samopoznanie jest standardem prawidłowego trybu życia. Doskonalenie się fizyczne i duchowe bez zdrowomyślenia jest niemożliwe. Słowo „zdrowomyślenie” oznacza sprowadzenie do jednego mianownika trzech Wedyjskich zasad:

 

1. Nakazów Rodowych Bogów i Przodków.

2.Zdania kompetentnego człowieka.

3. Sprawdzenie dwóch pierwszych własnym doświadczeniem.

 

 Tym się różni zdrowomyślenie od zarozumialstwa. Zdrowomyślenie pozwoli nam wpisać się w warunki nowego życia a zarozumialstwo będzie spychać na margines. Pojęcie „Rodoboże” postaramy się na szkoleniu wyjaśnić jak najdokładniej, gdyż światopogląd nasz i naszych Bogów-Przodków jest świadomością równoczesnego istnienia naszego Prarodzica jako „jedności w wielości”. Uproszczone pojęcia, że Bóg jest jeden staną się już w tym wypadku niewłaściwe, gdyż będziemy musieli nauczyć się postrzegać tę różnorodność przejawów Najwyższego Prarodzica jako jednoczesną jedność i wielość. Rozdział poświęcony woli ukierunkowany jest byśmy mogli po pierwsze uświadomić sobie to pojęcie, a po drugie zastosować w życiu - w praktyce. Wszyscy wiedzą, że człowiek słabej woli - słabego charakteru nie zdoła żyć jak należy. Będzie on zawsze podążał „w ogonie życia” a nasz temat jest o tym jak utrzymać się w głównym nurcie i pojęcie woli omówimy po to aby słuchacze i uczestnicy kursu mogli w sobie rozwinąć talenty wewnętrzne pozwalające przejawić siebie z najlepszej strony, w największym stopniu i jak najbardziej efektywnie w doskonaleniu duchowym i społecznym. Samo pojęcie woli oznacza dążenie do samodoskonalenia duszy, wykształcenie w sobie najlepszych jej cech. Tak więc stopień uduchowienia i ukierunkowanie jego będzie wzrastać najbardziej efektywnie. To właśnie jest przejaw naszej woli.

 4-go dnia rozpatrzymy 4-ty temat: „Sposoby osiągnięcia duchowego oświecenia pod opieką mądrego Welesa”. On także dzieli się na 4 rozdziały. Będziemy omawiać sztukę jako manifestację na ziemi Boskich prawd - prawd niebiańskiego Prarodzica i zastosowanie ich w naszym życiu codziennym. Znaczy to, że poziom poprzeczki dla naszej etyki - dla teatru, kina, TV i całej sztuki oraz środków masowego przekazu nieuchronnie będziemy podnosić. Pozostaną czyste arcydzieła klasyki a także nowe dzieła sztuki wymienionych dziedzin. Wszystko to jako sposób najlepszego i godnego pojmowania nakazów rodzimych Bogów-Przodków i wizerunków Niebiańskiego Prarodzica. W jednym z punktów 4-tego tematu rozpatrzymy pojęcie wiedzy. Wiedza jako nabycie duchowych cech wiodących do doskonałości i odróżniających informację od wiedzy. Dziś dominuje informacja czyli sposób poznawania jakichś nowin, sposób wymiany tych nowin. One są substytutem wzrostu duchowego i dążenia wzwyż. Informacja ustawia naszą świadomość horyzontalnie - na życie codzienne. Wiedza natomiast (we właściwym ujęciu) zapewnia nam możliwość duchowego wzrostu wzwyż. Żyjąc w świecie ziemskim osiągamy i Niebiańskie. Będziemy uczyć jak odróżnić jedne i drugie i jak posługiwać się wiedzą jako środkiem wzrostu duchowego. Będziemy także omawiać istotę oświecenia jako przejścia ze świadomości fragmentarycznej do całościowej. Wyobraźcie sobie, że nocą oświetlacie część czegoś latarką i widzicie tylko to, a za dnia możecie zobaczyć całość nie  „wyrywając” z mroku kawałka oświetlonej przestrzeni. W naszym przypadku pod rządami mądrego Welesa będziemy uczyć się pojmować jako całość zarówno nasze życie rodzinne, życie społeczne jak i zmiany, które zaistnieją... a także postrzegając jako całość dojrzewanie człowieka i ludzkości w nowych warunkach. Ostatnim rozdziałem 4-tego tematu jest: „Osiągnięcie doskonałości jako rezultatu wypełnienia przypisanych nam zobowiązań wobec rodziny, plemienia, rodu i narodu”. Wedy - święte pisma naszych Przodków mówią, że nie ma innej drogi osiągnięcia doskonałości niż wypełnienie wyznaczonych nam powinności. Wiemy też, że w społeczeństwie żyją gospodarze, wojownicy i ludzie duchowni. Każda z tych grup ma swój punkt widzenia i swój poziom pojmowania świata. A więc jak wprowadzić właściwie te szczególne postrzeganie lekcji życiowych ze swojego punktu widzenia... Jak wprowadzić harmonijne zależności wzajemne, i jak ma każdy z przedstawicieli tych grup wypełniać właśnie swoje powinności - temu poświęcimy 4-ty rozdział, 4-ty dzień.

 Jak wskazuje praktyka prowadzenia szkoleń - u uczestników rodzi sie wiele pytań. Tak więc nasze spotkanie zorganizujemy w ten sposób, aby te pytania rozwiązać praktycznie czyli za pomocą zalecanych przez Bogów i Przodków sposobów dojść do właściwych odpowiedzi na te pytania poprzez zdrowomyślenie, mądrość a także kopne prawo i wszystkie inne omawiane tematy poprzez własną praktykę. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wymienione tematy nie są nowością. Coś jest omówione w „Koshuny Finista”, a coś w Wedyjskich praźródłach. To prawda, lecz istnieje reguła: „Kropla praktyki jest równa oceanowi teorii”. Aby przyswoić sobie ocean teorii potrzebne są długie lata gruntownych i skrupulatnych studiów praźródeł i dojścia do właściwych wniosków. Dopiero potem na bazie tych wniosków można przejść do praktyki. Sedno szkolenia zawiera się w tym by pomóc w 4 dni uzyskać fundament i spróbować te podstawy zastosować w swoim życiu poprzez praktyki psychologiczne. Ta kropla praktyki o jakiej mówiłem polegać będzie na tym, że na szkoleniu będziemy nauczać jak właściwie prowadzić rytuały, jak prawidłowo sławić Najwyższego Prarodzica, jak prawidłowo śpiewać mantry i jak właściwie wpisać to wszystko w swoje codzienne życie.

 Streszczając: szkolenie przewidziane jest dla tych, którzy chcą osiągnąć duchowe oświecenie w tym wcieleniu wykorzystując wschód słońca Swaroga dla przyspieszenia swojej ewolucji i osiągnięcia najlepszych i największych rezultatów.

 

 

a942b457344023c5b54a3ba5d7219d6f.jpg