Pytania na które odpowiedzi boi się system...

 1. Dlaczego istnieje dzisiaj tak niewiarygodne pomieszanie pojęć ?

 2. Dlaczego ludzie nie wiedzą ... jaka ideologia znajdowała swój rozwój w tak zwanym marksizmie?

 3. Czym jest wolność ujmowana w kategoriach normalnego życia społecznego ?

 4. Dlaczego system nie pozwala na realizację samego siebie zgodnie z prawem i możliwościami własnej woli ?

 5. Dlaczego okrada się zwykłego człowieka z dóbr, jakie pozwalają żyć zgodnie z własną wolą ?

 6. W jaki sposób można nabyć dobra potrzebne do realizowania wolnej woli?

 7. Czego potrzebuje wolna wola do spełniania się zarówno w fizycznym wymiarze, jak i duchowym ?

 8. Kim jest człowiek bez dóbr materialnych i niematerialnych w obecnym czasie ?

  9.Jak winna się kształtować wolność w praktyce ?

10. Czym jest bicie piany poprzez mówienie o wolności bez odpowiedzi: skąd mają się brać dobra potrzebne do jej realizacji ?

11. Co jest warunkiem realnej wolności ?

12. Na jakie sposoby można zdobyć dobra potrzebne do produkowania wolności?

13. Co jest naturalnym rozwojem człowieka ?

14. Po co są tworzone filozofie, które mają w 99 % zakryć pustkę pojęciową ?

15. Jak można nazwać człowieka, który mówi wiele o wolności nie posiadając dóbr do jej zrealizowania ?

16. Czy człowiek jest w stanie nauczyć się sam z siebie coś produkować ?

17. Co trzeba uczynić aby człowiek odkrył w sobie możliwości umiejętności produkowania dóbr?

18. Dlaczego powyższa odpowiedź jest bardzo ważna dla człowieka ?

19. Aby wyjść z postawy zwierzęcia , co należy poprzez proces nauczania lub wychowywania zastosować w stosunku do człowieka ?

20. Czy ktoś się zastanowił nad tym ; dlaczego od świtu do nocy jesteśmy bombardowani sloganami wolności ?

21. Czy traktujesz wolność, jako rzecz osobistą , która ci się rzekomo należy, czy ... jako klucz do nauki płynącej z jej zbawienia ?

22. Jeżeli z niej korzystasz nie wkładając żadnego wkładu w jej produkcję ... to czy pragniesz, aby ci, co ją potrafią produkować - nazwali Cię złodziejem ?

23. Czy potrzebujesz wyzwolenia z niewolniczej roli złodzieja ?

  Zbliża  się tydzień, w którym chrześcijaństwo odegra własny spektakl, jaki przeraża człowieka myślącego. Era Barana, której przedstawicielem był Jezus - zakończyła się w latach 60-tych na początku Ery Ryb.  Na scenę wkroczył Rybak... który miał jedno zadanie zamknąć ludziom usta i uśpić ich czujność. Era Barana była Erą ukazywania dobrego Pasterza ... natomiast Era Ryb - erą zniewolenia wolnej woli człowieka i złapania go w sieć... aby wpuścić w korytarz, z którego ucieczki już nie ma .... Na pomoc niebawem nadleci Wodnik z wielkim kubłem zimnej wody... aby ryby mogły złapać oddech i ujrzeć złego Rybaka... Pasterz przekazał owcom tajemnicę wolności, to że jej podstawą jest; własnymi rękoma wyprodukowany dobrobyt, za który można realizować wolność. Natomiast świadomość niewolnicza, a raczej jej brak ... tworzy filozofię wolności - zacierając jej pojęcie właściwe, "tyle możemy mieć wolności ile jej wyprodukujemy osiągając dobra materialne i niematerialne wskutek zdobycia umiejętności ich tworzenia." A teraz przykład zniewolenia człowieka zwanego Polakiem w jego rzekomo Ojczyźnie; Mieszczuch, który zapragnie tworzyć swój dobrobyt na wsi ... nie może zakupić kawałka ziemi od rodaka ... ponieważ aby ją kupić musi co najmniej 5 lat być na tym terenie zameldowany.

Pytam się ... w czyim interesie?

te "ptaszki" w Sejmie ustanowiły takie prawo! W interesie "panów"?, którzy pod postacią czarnych wron skupują ziemię dla obcych osesków... Rolnicy zadłużeni będą zmuszeni sprzedawać ziemię gminom wyznaniowym... po bardzo niskich cenach...

Władza jest zdegenerowana już całkowicie... ciągnie na dno tych, którzy jej ufają...