Psychologia wnętrz

Psychologia wnętrz i ich projektowania to dziedzina, którą można zaliczyć do psychologii środowiskowej , dotyczącej warunków środowiska wnętrza. Jest to bezpośrednie badanie relacji pomiędzy przestrzenią a wpływem  tej na zachowanie jej mieszkańców w celu maksymalizacji pozytywnego wpływ tego związku.

Przez analizę psychologiczną projektowania wnętrz można stworzyć wydajność i efektywność przestrzeni oraz dobre samopoczucia jednostki w niej przebywającej. Badania między innymi Waltera Benjamina i Zygmunda Freuda, Johna B. Calhoun oraz Jean Baudrillard wykazały, że poprzez zastosowanie psychologii w konstruowaniu  nowego pomieszczenia można znacznie oddziaływać na relacje między ludżmi jak i samopoczucie jednostek. 

Relacje między ludźmi

Relacje między ludżmi są ściśle związane z rozplanowaniem elementów w przestrzeni oraz wiążą się w tym aspekcie z zakresem ochrony prywatności. 

W "Perspektywie o prywatności" P. Brierley Newell z departamentu psychologii Uniwersytetu w Warwick, Coventry definiuje prywatność jako "dobrowolny i tymczasowy stanu oddzielenia od publicznej przestrzeni." Potrzeba prywatności jest często identyfikowana jako potrzeba odcinająca człowieka od stresu i niepokoju. 

Możliwość uzyskania prywatności w środowisku pozwala jednostce na oddzielenie się fizyczne i psychiczne od innych i relaks. Pojęcie to ma kluczowe znaczenie przy określaniu zachowania i samopoczucia jednostki. W panującym nieustannie na mieście tłok czy też niemożność kontroli własnej przestrzeni np. w czasie transportu publicznego, powoduje też, że prywatność jest postrzegana jako rodzaj komfortu. 

Niezadowolenie z własnego środowiska może również wiązać się ze zbyt długiego i nie satysfakcjonującego przebywania wśród innych ludzi, co prowadzi do stresu i w rezultacie zmniejszenia nastroju jak i zmniejszenia wydajności.

 Obronić przestrzeń

W 1962 roku John B. Cahoun przeprowadził serię eksperymentów na szczurach studiując gęstość zaludnienia i patologii społecznej. w czasie tych eksperymentów zostały utworzone dla szczurów budowle, w których coraz bardziej brakowało miejsca. "Niechciane kontakty społeczne występowały coraz częściej, co prowadziło do zwiększonego stresu i agresji. Po analizie fizjologa, Hansa Selye, okazało się, że środowisko takie  oferowało proste rozwiązanie binarne: walki lub ucieczki. Ale w zamkniętej obudowie, ucieczka była niemożliwa. Przemoc szybko i gwałtownie wyrywa się spod kontroli. Nastąpuje kanibalizm i dzieciobójstwo. Mężczyźni stają się hiper-seksualni i panseksualni, rośnie odsetek homoseksualistów. Calhoun nazwał to wirem "behawioralnego zlewu". Liczba populacji spada i ludność dąży do wyginięcia "  

Badanie to połączono ze wzrostem populacji, degradacją środowiska i przemocą w miastach.  Podobne tendencje behawioralne okazały się być prawdziwe w złych warunkach mieszkaniowych na Pruitt-Igoe w St Louis. Rozwój tej aglomeracji  jest obecnie wykorzystywany jako kluczowy czynnik badania osadnictwa przez architektów i urbanistów. Oscar Newman jeden z głównych twórców w tej dziedzinie, obserwuje osadnictwo w tym rejonie w swojej książce Tworzenie i obrona przestrzeni . Zauważa,że są ważne różnice pomiędzy prywatną przestrzenią, która jest jasno zdefiniowana jako osobiste terytorium a przestrzenią publiczną. Zauważa on, że przestrzenie publiczne udostępnione przez rodziny stosunkowo małe w porównaniu do tych podzielanych przez większe były o znacznie bardziej higieniczne i pozytywne, a te wspólnoty z większą liczbą ludzi były często zaniedbane i niehigieniczne. Komentuje, że anonimowość tworzona jest w dużej mierze przez wspólne korytarze i przestrzenie publiczne,które "nie wywołują żadnych uczuć tożsamości lub kontroli" Oznacza to, że nasz związek z przestrzenią wpływa na nasze zachowanie i wykorzystanie przestrzeni.  W ten sposób brak poczucia  przestrzeni osobistej doprowadza do negatywnych zachowań w przestrzeni, a ponadto tworzy negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców.

 

Percepcja przestrzeni

Ta percepcja można by inaczej określić jako świadomość między naszymi organami i świadomość innych organów, organizmów i przedmiotów wokół nas. Postrzegane piękno i osobiste zaangażowanie w środowisku to kluczowe czynniki, które determinują nasze postrzeganie przestrzeni. Zgodnie z definicją zawartą w Pojęciach sensu przez Osgood, Suci i Tannebaum czynniki wpływające na postrzeganie przestrzeni to: 

  1. Ocena- w tym estetyczne, emocjonalne i symboliczne znaczenie przestrzeni 
  2. Energia-  energetyczne  czynniki przestrzeni 
  3. Aktywność- skala hałasu w przestrzeni i relacji pracowników a także satysfakcji z pracy  i schematu samodzielnego działania w zadanej przestrzeni 

System obiektów

Opracowany przez Jeana Baudrillarda jako część jego pracy doktorskiej socjologii Le Système des objects ( System of Objects ). Kryteria wartościowanie to:

1. Funkcja - pióro jest używany do pisania

2. Wartość wymiany lub gospodarczego zastosowania - fortepian jest wart trzy krzesła

3. Symbolika - ametyst symbolizuje narodziny w lutym

4. marka-branding lub prestiż obiektu, bez dodatku funkcji jest wartością wyższą, może być używany do sugerowania wartości społecznych.

W ten sposób obiekty i relacje międzyludzkie z obiektami w środowisku wewnętrznym mają znaczące psychologiczne znaczenie i wpływ. 

W "Społecznych prawach własności na podstawie krajowych wnętrz" autorstwa MA Wilson i NE Mackenzie czytamy: "na interakcje ludzi z otoczeniem mają wpływ pewne znaczenia różnych elementów, jak stres  czy okreśeone oczekiwania zachowania w danym środowisku. " 

Badania  rozwijają dalej temat mówiąc, że obiekty i sposób, w jaki dzielimy je z kolei pozwala nam zakwalifikować społeczne atrybuty właściciela obiektów, w zależności od wieku i klasy społecznej zgodnie z przedmiotem wyceny systemu. System ten sugeruje, że nasz związek z obiektami wpływa zarówno na nasze zachowanie zwracając uwagę  jak używamy przedmiotów w zależności od ich funkcji, ale także w jaki sposób jesteśmy postrzegani w oczach innych. To sprawia, że nasze relacje z przedmiotami i przestrzenią są kluczowe dla naszej psychologii. 

 

Relacje przestrzenno-czasowe

Charles Rice rozwija myśli Waltera Benjamina, w opracowaniu „Powstawanie Wnętrz”. Jest to analiza interioryzacji i doświadczenia z obiektami. Sugeruje on, że w naszym szybkim tempie życia współczesnego społeczeństwa mamy tylko krótkie chwile i brakuje nam czasu na długie doświadczenia, takie jak relacje związane z tradycją i gromadzeniem mądrości w czasie. 

Przekuciem poczucia tego związku jest teoria, że możemy stworzyć taką relację poprzez kompleks nieożywionych obiektów w naszym otoczeniu. Na przykład: "palenisko i kominek mogłyby istotnie kodować mityczne znacznenie ogniska i  tworzyć sytuację czy też samo jej poczucie, w której opowiada się historie w gronie znajomych czy rodziny." 

W ten sposób czyjaś relacja z zastosowaniem odpowiednich obiektów może ucieleśniać poczucie doświadczenia i spełniać pragnienie połączenia z tradycją.

 

Odkrywanie psychologii wnętrz

Większa świadomość w tej dziedzinie pojawiła się na początku 20 wieku, kiedy nowe urządzenia odgrywały zasadniczą rolę w mieszkaniach. 

Zrozumienie i wdrożenie psychologii projektowania wnętrz ma możliwość wpływu i poprawy wydajności, efektywności i dobrobytu danego mieszkańca. Jest to ważne i istotne rozwijającą się dziedziną w obrębie projektowania i planowania.