JustPaste.it

Przesłuchanie czyli jeden dzień z życia pana Y.

"Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły, zawsze mogą się przydać" - Stanisław Jerzy Lec

"Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły, zawsze mogą się przydać" - Stanisław Jerzy Lec

 

Wyniki wyborów parlamentarnych przyjąłem z niedowierzaniem ale i z niezachwianą wiarą w ewentualne zwycięstwo demokracji. Wyborczy sukces zapewniła PiS-owi masowa kampania agitacyjno-ewangelizacyjna przeprowadzona pod hasłem: “Głos katolicki gwarancją dobrobytu, bezpieczeństwa, potęgi Kościoła i wierzących” oraz  równie efektowne: “Trójcy Przenajświętszej - trzy razy TAK!!!”.    

W tej historycznej batalii wyborczej nieocenioną przysługę oddała PiS-owi pełna poświęcenia anonimowa armia aktywistów regionalnych, wojewódzkich, parafialnych a nawet osiedlowych i blokowych kół różańcowych. Jeszcze przed podliczeniem głosów obywateli polskich zamieszkałych za granicą zwycięska partia przez aklamację ogłosiła dotychczasowego Prezesa PiS-u dożywotnim Wodzem i Zbawicielem  Narodu i Wiary. Generał Jarosław Kaczyński kierując się racją stanu bez straty czasu zawiesił parlament i rozwiązał wszystkie partie działające na szkodę Polski oraz ogłosił  “Stan Zbawienny” na obszarze całego kraju.

W powyborczym orędziu do Narodu oznajmił, że jego odnowiona partia - przemianowana na Posłuszeństwo i Świętobliwość - jest obecnie jedyną legalną i - rzecz jasna - wiodącą siłą polityczną w Polsce. PiŚ  jako gwarant stabilności gospodarczej oraz ładu i porządku społecznego będzie tymczasowym kustoszem demokracji. Generał przyrzekł przed wawelskim sarkofagiem swojego brata - z którym jest w stałym kontakcie duchowym - że przeprowadzi w Polsce wielopartyjne wybory, gdy tylko upora się on ze wszystkimi wrogami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. 

Mimo iż religię katolicką ogłoszono wyznaniem państwowym 10%-om niewierzących (włączając mniejszości religijne)  pozwolono zachować większość praw obywatelskich ale bez prawa do ulg podatkowych i bez prawa posiadania paszportu.

Z inicjatywy Episkopatu i PiŚ-u ukonstytuowała sie Zbawienna Rada Ocalenia Narodowego. Oprócz gen. Jarosława wszedł w jej skład nowowybrany kardynał Polski Tadeusz Rydzyk i wszyscy hierarchowie Episkopatu.

Po bezprawnym i podstępnym aresztowaniu Ojca Świetego w Dublinie na podstawie sfabrykowanych przez UNICEF “dowodów” Polska w znak solidarności wystąpiła z Unii Europejskiej wychodząc z inicjatywą zastąpienia żydo-masońskiego Brukselskiego bękarta Świętym Przymierzem Europy wiernej swoim chrześcijańskim korzeniom. 

† † †

Dziwnym zbiegiem okoliczności na przesłuchanie wezwano mnie dokładnie w dniu 1-ej rocznicy dojścia sił katolicko-narodowych do władzy.

Na dworzec im. Smoleńskiej Sotni, nad którym unosiły sie dwa banery o pokaźnych rozmiarach: “Południowo-wschodnia Polska zawsze wierna Kościołowi” oraz proroczo brzmiący: “Wzmożona kontrola - dźwignią katolickiego zaufania”  przybyłem taksówką prowadzoną przez kierowcę próbującego mówić do mnie po polsku ale z wyraźnym arabskim akcentem. W wyniku wyborów zruinowana przez poprzedni sprzedajny reżim polska gospodarka, wolna od strajków i korupcji w końcu stanęła na nogi stając się ekonomicznym magnesem dla zdesperowanych uchodźców i gastarbaiterów z bezbożnego i zdemoralizowanego bezrobociem, nędzą i beznadzieją jutra Zachodu.

 Na szczęście pociąg ekspresowy “Jan Paweł II” relacji Wojtyłogród (dawniejszy Kraków) - Warszawa miał tylko 20 minutowe spóźnienie w związku z przeciągającą się regulaminową i obowiązkową wspólną modlitwą obsługi pociągu i pasażerów przed odjazdem.

Wsiadłem do pierwszego wagonu. Po zajęciu wygodnego miejsca tuż pod średniej wielkości krzyżem obecnym w każdym przedziale i obok pogrążonego w lekturze - jedynej dostepnej w Polsce zagranicznej gazety  “L’Osservatore Romano” - duchownego nagle poczułem na sobie badawczy wzrok już nie młodej  konduktorki w charakterystycznym berecie.

-Dlaczego się spóźnił na peronową modlitwę? - zapytała bezosobowo...i nie czekając na odpowiedź od razu rzuciła:

-Niech pokaże bilet  i dowody tożsamości religijnej.

-Proszę… - uprzejmie wręczyłem jej zakupiony w ostatniej chwili bilet i z lekka pożółkły akt chrztu pamiętający jeszcze czasy PRL-u.

-A gdzie świadectwo Świętej Komunii i Bierzmowania ?

-Nie wiedziałem, że są konieczne…- odpowiedziałem z pokorą i licząc na wyrozumiałość

-Trzeba było słuchać komunikatów Radia i TV TRWAM. Niech natychmiast przejdzie do ostatniego wagonu. 

Szybko pozbierałem swój skromny bagaż.

-Niech się nauczy czytać! - usłyszałem jeszcze za plecami…

Wyszedłem. Na wagonie rzeczywiście widniał napis: “DLA WIERZĄCYCH”…

 Zanim rozległ się ostatni gwizdek zawiadowcy zdążyłem jeszcze kupić wszystkie legalnie ukazujące się w Polsce tytuły prasowe... “Rzeczpospolita” (po wyborach oficjalny organ prasowy PiS-u/PiŚ-u), “Gazeta Polska”,  “Fronda”, “Nasz Dziennik” , “Gość Niedzielny” i "Katolicki Przegląd Sportowy".

Pośpiesznie zająłem miejsce w nieklimatyzowanym wagonie “DLA NIEWIERZĄCYCH”.

Z dworcowych jak i z przedziałowych głośników monotonnie sączyły się na okrągło powtarzane homilie kardynała Rydzyka oraz patriotyczne przemówienia generała Kaczyńskiego. Główną ich treść stanowiło nawoływanie do zwarcia katolickich szeregów w walce z judeo-bolszewickim, euro-masońskim liberalizmem wiodącym ku zagubieniu i anarchii. Podkreślali,  że duchowo odrodzona Polska przeciwstawi się bezideowemu ateistycznemu nihilizmowi i zatracaniu sensu życia, łże-demokracji podważającej jedynie słuszną i prawidłową wolę Boga. Wiele mowy bylo o walce z kosmopolityczną dekadencją, z globalizmem i zgubnymi pokusami tzw. rewolucji informacyjnej trującego źródła nieprawdy, nieposłuszeństwa Bogu i grzesznych myśli odbierających wiernym religijną tożsamość, poczucie wspólnoty i zdolność kolektywnego chrześcijańskiego myślenia. Mówcy szczególnie przestrzegali przed śmiertelnym grzechem humanistyczno-racjonalistyczny-naukowej herezji - oprócz apostazji - największego aktu zdrady prawd objawionych. Szef ZRON-u zwrócił uwagę na niebezpieczenstwa świeckiego humanizmu podkreślając, że Polacy nie potrzebują praw człowieka kiedy mają Prawa Boże; „Naszym prawem będzie Dziesięcioro Przykazań - a Wola Boża - sprawiedliwością!„  - kończył swoje płomienne odezwy do narodu gen. Kaczyński.  

Episkopat zapewnia, że chłopi, robotnicy, inteligencja wierząca a szczególnie polskie duchowieństwo dadzą zdecydowany odpór zaplutym karłom anty-kościelnej reakcji.

Jedynym często powtarzanym przerywnikiem był ni to reklama ni to apel:  "Wypełnij swój patriotyczno-chrześcijański obowiązek. Bezzwłocznie zgłaszaj najmniejsze przypadki łamania zarządzeń Posłuszeństwa i Świętobliwości oraz ZRON-u do "Strażników Wiary". Pamietaj! Miłość do bliźniego MA SWOJE GRANICE !"

Pociag ruszył. Przy mijaniu większych węzłów kolejowych z okna wagonu można było zauważyc oazy koncentracyjne.  Nad każdą bramą wejściową tych - wprowadzonych niedawno - ośrodków odosobnienia widniał zwasze ten sam napis: "Tylko pracą dla Wiary i Narodu doznasz błogosławieństwa naturalnej śmierci." Czytając te słowa miałem mieszane uczucia nie będąc do końca pewnym do kogo właściwie zwracali się ich autorzy.


      246a61e06ca5772bef517c2e8007337d.jpg       Okładka podziemmnego pisma “Wiara Na tankach”

Przystąpiłem do przeglądu gazet. Kusiło mnie aby zacząć od nielegalnie wydawanego i skrzętnie ukrywanego w teczce ostatniego numeru lewackiego  “Tygodnika Powszechnego” oraz organu katolickich fundamentalistów walczących ”Wiara Na tankach”. Nie chciałem jednak ryzykować nawet w wagonie dla niewierzących. Posiadanie prasy podziemnej w najlepszym wypadku mogłoby się skończyć wyrzuceniem z pociagu przez bojówki Młodzieży Wszechpolskiej  bądź wywodzących się z piłkarskich fanklubów “Strażników Wiary”...a w najgorszym wypadku wysłaniem do jednej z katolickich oaz koncentracyjnych w celach “reedukacji”.

“Gość Niedzielny”  w artykule  pod “bombowym”  tytułem:  “W odpowiedzi na atomy, budujemy Boże domy”  dumnie odnotował nie tylko znaczny rozwój budownictwa sakralnego ale również wzrost produkcji pomników Jezusa Chrystusa i Jana Pawła II i innych błogosławionych /świętych na całym świecie podkreślając, że najwyższy współczynnik upomnikowienia należy jednak do Polski. Średnio przypada u nas 1.14 Chrystusa i 1,67 Jana Pawła II na hektar. Już niedługo na metr kwadratowy Naszego Kraju będzie przypadać 1.3 krzyża.


7bbcec078c79b98caed93b178dce9a46.jpg

“Katolicki Przegląd Sportowy” natomiast na pierwszej stronie umieścił zdjęcie narodowej reprezentacji PKZPN przygotowującej się duchowo do katolickiej Olimpiady w Toruniu, która odbędzie się pod hasłem: “Niech żyje braterstwo sportowców katolickich całego świata„.  Na Toruńską Olimpiadę zaproszono reprezentację Islamskiej Republiki Iranu - gest symbolizujący rosnącą współpracę między obu wyznaniami rozpoczetą niedawno przez katolickich i islamskich fizyków. 

Jak za dawnych czasów, odruchowo sprawdziłem wyniki polskiej ekstraklasy. I tym razem kochający Bóg wysłuchał przedmeczowych modlitw kibiców... Podobnie jak i w poprzednich rundach wszystkie wyniki zakończyły się w duchu pokoju i pojednania, zgodnie ze swieta zasada "nie czyn drugiemu, co tobie niemile":

AKS KUL Lublin - Cieśla Zabrze                                       0:0                  

KKS Redemptor Toruń - św.Duch Chorzów                     0:0

Legiony Chrystusa Warszawa - KKS Czarni Słupsk         0:0

Wisła Wojtyłogród - Przedmurze Bielsko-Biała                0:0

Eucharystia Lubin - Objawienie Łódź                               0:0                      

Cierniowa Korona Kielce - Arka Noego Gdynia                0:0

Konkordat Piotrków - Pielgrzym Częstochowa                 0:0

Katedra Wrocław  - KS MBBKP Licheń                          0:0

Ewangelia Białystok - Lech K. Poznań                             0:0

PKZPN nie uznał, jedynego w tym sezonie ekstraklasy gola (samobójczego) gdyż przeczy to kanonom katolickiego sportu. Rzuty karne i wolne zamieniono natychmiastową spowiedzią połączoną z karą pokuty i przebaczeniem oraz wspólną modlitwą fauloczyńcy jak i jego ofiary. Po końcowym gwizdku sędziego odbyły się msze święte w intencji zawodników i kibiców obu zespołów ukoronowane udzieleniem sakramentu szalikom w barwach klubowych oraz wspólnym przyjeciem eucharystii.

 Nie sposób było nie zauważyć tryskającego optymizmem artykułu w “Gazecie Polskiej”: “Ilość kandydatów do seminariów przewyższa ilość kandydatów na kierunki medyczne i prawnicze”.  Przykładowo na Uniwersytecie Śląskim już od wielku lat jednym z najpopularniejszych kierunków jest "Metafizyka". Natomiast wsród osób posiadających dyplom magistra teologii wszelkie rekordy popularności biją....  Zarządzanie parafią i Medycyna pastoralna... 

Gazeta publikuje notę dyplomatyczną ZRON-u do Białorusi nawołującej do zamknięcia dywersyjnej rozgłośni "Wolna Polska"  regularnie nadającej swoje audycje z Mińska. Gazeta oskarża reżim Łukaszenki o udzielanie schronienia polskim dysydentom z byłym oportunistycznym i samozwańczym "prezydentem" Polski Bronisławem K. na czele.

 Z innych wiadomości dużą sensację wzbudziła nominacja niedawnego rzecznika prasowego Radia i Telewizji Trwam Jakuba Wojewódzkiego na ambasadora Polski w Kijowie. Funkcję rzecznika przejął po nim świeżo upieczony absolwent i stypendysta Akademii papieskiej ks. mgr. Michał Figurski.  

Jakub Wojewódzki wraz z tysiącami wybitnych osobowości medialnych, naukowców, ludzi sztuki i dziennikarzy odnalazł Boga zaraz po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów. Ostanio odnotowuje się  wysoki procent chrztów i ślubów kościelnych wśród medialnych celebrytów, polityków i urzędników państwowych.

01a6728fe072417e45aeabcab4f37e03.jpg 

“Fronda” najpopularniejszy tygodnik młodzieży katolickiej  (niegdyś popularny katolicki portal internetowy) ogłosił kolejną listę autorów i innych “twórców  kultury i nauki” zakazanych przez Ministra Ewangelizacji Narodowej Pana Macierewicza:

Mark Twain, Bertrand Russell, José Saramago, Salman Rushdie, Naum Chomsky, Umberto Eco, Stephen Howking, Isaac Asimov, Charles Bukowski, Albert Camus, Richard Dawkins, R.A.Henlein, Christopher Hitchens, Henrik Ibsen, Franz Kafka, George Orwell, Steig Larsson, Primo Levi, Fryderyk Nietzche, Arthur Miller, Marcel Proust, G.B.Shaw, Kurt Vonnegut, H.G.Wells, Zygmunt Freud, David Hume, Aldous Huxley, Volataire, Schopenhauer...    

Placówkom oświatowym oraz mediom zakazano robienia jakichkolwiek wzmianek lub odniesień do niżej wymienionych bezbożników:

Tusk, Palikot, Boniecki, Boy-Żeleński, Narutowicz, Słonimski, Sapkowski, Skłodowska-Curie, Kotarbiński, Kuroń, Lem, Gombrowicz, Zapasiewicz, Banach, Kutz, Łomnicki, Krawczuk, Orzeszkowa, Religa, Stomma, Środa, K.T.Toeplitz, Witos.

Zbawienna Rada Ocalenia Narodowego po wielu latach duchowych zaniedbań poprzedniego reżimu pod hasłem “Ministerstwo Ewangelizacji Narodowej wychowuje nowego człowieka” wprowadza szkolenie religijne na wszystkich szczeblach nauczania począwszy od przedszkolaków. Religia stała się głównym przedmiotem maturalnym nawet dla tzw.”niewierzących”.

Świadectwo dojrzałości duchowej bez religii nie gwarantuje uzyskania zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy.

Uczelnie zobowiązano do uwzględnienia pochodzenia religijnego w systemie punktowym stosowanym przy przyjmowaniu kandydatów na studia. 

“Rzeczpospolita” w artykule “Jasna Góra kontra Bruksela” opublikowała spekulacje dotyczące zamiarów Grecji opuszczenia bezbożnej EU na rzecz wstąpienia do Europejskiej Katolickiej Superunii z siedzibą w Częstochowie. Byłby to już nasz szósty członek: po Polsce, Słowacji, Chorwacji, Austrii i Wegrzech. Rozczarowani traktowaniem przez tzw. EU Grecy są gotowi przyjąć warunki akcesyjne i przejść na katolicyzm.

 

Polski konsulat w Edynburgu174698c8f063403cdbd8c482e27ccf95.jpg6bd3549e6926b8ea4fcd59cd7fb49258.jpg

1c745c1e137d0b9b198bb4dba5560642.jpg07e3b5250cf36279a48140ad1107fd03.jpg   

Edynburg, Kolonia, Londyn, Rzym, Nowy Jork...oblężenie polskich placówek dyplomatycznych przez zachodnich gastarbajterów trwa.

Redakcja popularnej “Rzepy” została zasypana lawiną ogłoszeń osób z Zachodu poszukujących pracy w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza niemieckojęzycznych i skandynawskich nianiek i “putzfrauen”, holenderskich ślusarzy, belgijskich hydarulików i robotników rolnych z Niemiec. Materiał fotograficzny w gazecie ukazuje kilkusetmetrowe kolejki zdesperowanych bezrobotnych Amerykanów, Włochów i Niemców przed polskimi placówkami konsularnymi. Redaktorzy gazety apelowali do urzędników wydających wizy o wyjątkowa czujność. Istnieje poważna obawa, że wielu Zachodnich pseudoturystów pod przykryciem “wakacji”  będzie pracować na czarno za marne wynagrodzenie nie tylko nie płacąc podatków ale rownież odbierając pracę uczciwym polskim katolikom.

 “Nasz Dziennik” w redakcyjnym wstępniaku po raz kolejny zdemaskował dywersyjną działalność  tzw. Polskiego Rządu na uchodźctwie skupionego wokół zdrajców Donalda T., Ewę K. i Radosława S. zresztą zaocznie skazanych na smierć przez Katolicki Trybunał Narodowy.

Opublikowano rownież reportaż z demonstracji młodzieży katolicko-patriotycznej przeciwko byłemu redaktorowi byłej polskojęzycznej “Gazety Wyborczej” a obecnie posłowi do Knesetu Aaronowi Sz..

41c983d1cb2c62a3ccb1cf1959744d49.jpg

Gazeta potwierdza opinie wybitnych watykanistów, wg których czołowym kandydatem na zastąpienie na tronie Piotrowym cierpiącego ostatnio na niedomagania żołądkowe papieża Franciszka jest energiczny i przedsiębiorczy Prymas Polski Tadeusz Rydzyk. 

Jednocześnie redakcja przypomina konto Fundacji Pomocy Prześladowanym Duchownym im. Biskupa Juliusza Paetza.

"Gość Niedzielny" informuje, że wszystkie parafie na terytorium Polski przyjmują rezerwacje i przedpłaty na pielgrzymkę do Dominikany "Cierniowym szlakiem arcybiskupa Wesołowskiego".

Władze wydały rozporządzenie wg. którego wszystkim pomnikom syrenek i Nike na terenie stolicy nakazano obowiązkowe założenie biustonoszów albo biustonoszy (KUL przypomina, ze obie formy sa poprawne).

Na ostaniej stronie przykuły moją uwagę liczne ogłoszenia natury towarzyskiej w rodzaju: “Umów się z atrakcyjnymi paniami z Europy Zachodniej. Niemki, Austryjaczki, Holenderki, Szwedki, Angielki poszukują Polskich mężczyzn na randki i do małżeństwa.”

 † † †


 Jeszcze raz przeglądnąłem plik anonimów, adresowanych do mnie i moich przyjaciól na Eiobie, która pozostała już tylko mglistym wspomnieniem. Zachowałem je w w formie wyblakłych wydruków, których roztropnie dokonałem zanim Polska (podobnie jak Iran) po ogólnonarodowym plebiscycie, zgodnie z wolą 90% Polaków odcięła się od internetu pod  hasłem: „Wrogowie Boga kuszą Cię internetem„. 

Byłem pewien, że wezwanie na przesłuchanie ma z nimi bezpośredni związek.


 “Córka autora pewnie zagra prostytutkę dla pedofili (…) Przecież może dostać Oskara albo jego złoty nocnik”

“Alfonsie ! Nie poprawiaj tylko usuń z polskiej strony i przenieś na portal znajomych w Usraelu” .

“Skalne Badziewie zawsze tam gdzie rechot i podłość anonimowych chamów ubliżajacych Polakom.”
“youngcostam ! Czy to nie badziewie robić z własnej matki odlew pisuaru. Może to życzenie ojca by sikać jej w usta i po oczach jak wejdzie do łazienki uwalony”. 

“Дмитрий Кузьмин! U ciebie też takie pisuary z wizerunkiem twojej matuszki ?” 

“Twoja córka będzie mogła utrzymac ojca. Będzie zapotrzebowanie na koszerne profesjonalistki. Czyli skurwi się sporo nie-gojek.” 

“…a teraz unia robi nas w kunia youngcontrariańskiego”

 

Do Warszawy przybyłem tylko z półgodzinny opóźnieniem.

Zauważyłem w zachowaniu przechodniów pewien pośpiech. Jedyny dostępny w Polsce kanał Radia i telewizji TRWAM zapowiedział transmisję  “na żywo” publicznej egzekucji tzw. “Bandy pięciorga wrogów wiary”: satanisty Darskiego, dzieciobójczyni Czubaszek, demoralizującego młodzież polską oszusta/naciągacza finansowego Owsiaka, bluźnierczyni Robaczewskiej i heretyka Bonieckiego, którym do końca trwającego prawie godzinę procesu oferowano szansę odkupienia poprzez publiczne okazanie pokory i schruchy... Przewodniczący Niepokalanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich red.Terlikowski przewiduje, że pod względem oglądalności egzekucja przyćmi nawet  występ polskich piłkarzy do eliminacji przyznanych nam niedawno Igrzysk Olimpijskich Krajów Katolickich.

 † † †

 

602c5febd7b77e9d7b22e8ddafe13fa2.jpg

Autobus wlókł się niesamowicie z powodu oddawania pierwszeństwa licznym procesjom religijnym, które raz po raz blokowały ruch uliczny maszerując w modlitwie w kierunku Mostu Bitwy Warszawskiej 2012 roku na Stadion Duchowego Odrodzenia Narodu - miejsca publicznych egzekucji wrogów Wiary i Ludu Bożego. Ponadto konieczne były liczne objazdy spowodowane budową rosnących jak rydze po deszczu seminariów, kościołów, katedr i bazylik.

Na jednym z przystanków do autobusu wsiadł ksiądz, który zwróciwszy się twarzą  do pasażerów mocnym, z lekka modulowanym ale mocnym jak przy modlitwie głosem zaintonował : "Krzyżyyyki do kontrooooli !!!". Gdy zbliżył się do mnie krótko i pewnie odpowiedziałem: "- Mam miesięczny"  i pokazałem mu stary rożaniec babci, który roztropnie a raczej opatrznie zabrałem ze sobą. Kontroler w sutannie wysiadł na następnym przystanku prowadząc przed sobą nerwowo gestykulującego pasażera najwyraźniej nie posiadającego żadnego z wymaganych przepisami dewocjonaliów. 

Kierowca - chcąc rozładować napietą atmosferę - włączył radio, z którego nadawano właśnie kolejną listę przebojów Świętej Trójcy Radia TRWAM. Już od wielu tygodni TOP 10 pozostawało bez zmian. Prym wiodły ambitne kapele wokalno-ewangelizacyjne jak:  “Stróże poranka”, “Mocni w Duchu”, “Arka Noego”, “Psalmos”, “Veni Sancte Spiritus” , “Winorośl Duszy” ,”Amicus Dei” , “Promyczek Boży” i największy muzyczny polski towar eksportowy zapełniający stadiony Europy Zachodniej i Ameryki przebojowi “Karmelici Bosi i Przyjaciele” ze swoimi największymi przebojami: “Wierzący klęknij ludu ziemi...”  a zwłaszcza  superhitem z Festiwalu Piosenki Sakralnej w Opolu "Bóg to jest nasz ostatni". 

Trochę znużony monotematycznością granych utworów zacząłem bacznie obserwować zmieniające się oblicze Mojej Ojczyzny. Szczególnie wymowne były wszechobecne uliczne plakaty i banery o treści patriotyczno-religijnej:

“Niech żyje Posłuszeństwo i Świętobliwość ! “   
“Wodzu prowadź do Zbawienia!”

“Aby Kościoł rósł w siłę, a  lud żył pobożniej”

“Kościół-Naród”

“Wolność - Pokój - Katolicyzm”

“Generał Jarosław może liczyć na wiernych”

“Młodzież zawsze z Kościołem”

“Nasz cel to Katolicyzm bez wypaczeń”

“Polski Katolik współtwórcą postępu”

“Linia Kościoła - linią Katolickiej odnowy”

“Polska Rzeczpospolita Katolicka - ukoronowaniem tysiącletnich dziejów Państwa Polskiego”

“Generał Jarosław to nasz wybitny przywódca”

“Zachód cierpi katusze, bo szatan zabrał im duszę”

“Niewiernych w oczy kole zasiane Chrystusem pole.”

“Niech żyje nam Generał Jarek, co nam Tuska zrzucił z barek.”

 

Na ścianach chwilowo zawieszonego sejmu widzę napis: 

„Tylko Polska katolicka może być państwem niepodległym„. 

Na każdym szpitalu widniały : “Plemnik, jajnik i macica to Kościoła jest skarbnica”, “Chcemy chorować i umierać w modlitwie”  i  “Cierpienie = Odkupienie”  

 Oraz wiele, wiele innych:

“Karol Wojtyła - Ojcem i nauczycielem Wszystkich Narodów. Jego idee są wiecznie żywe. “   

“Watykan - przewodnią siłą Wszystkich Narodów. “   
“Program Kościoła Katolickiego - programem ludzkości!”    
“Niech żyje internacjonalizm katolicki !”    
“Niech żyje walka ludu wierzącego o religijny postęp i katolicyzm ! “   
“Czy chcecie wojny totalnej z wrogami Kościoła Powszechnego?”    
“Niech żyje dyktatura Episkopatu!”    
“Katolicy wszystkich krajów łączcie się !”  
“Jeden Bóg, jeden Kościół, jeden Papież !”    
“Benedykt XVI Chrystusem dnia dzisiejszego. “  

Nie wszystkie hasła były dobrze czytelne z powodu wdzierających się nawet do autobusu duszących, kłębów dymu ze stosów palonych książek i wydawnictw. To i ówdzie można było rozpoznać niedopalone tytuły i nazwiska ich autorów. Dominowały  egzemplarze książkowe i DVD z Harrym Potterem ale był tam też Orwell, Kafka a nawet mój ulubiony Bułhakow… Widziałem polskich pisarzy  Lema, Gombrowicza oraz tzw. tworców polskojęzycznych Tuwima... Lesmana... Goldszmita…

Wkrótce z Placu Pinocheta wyrosła przede mną okazała uwieńczona 50-cio metrowym krzyżem i ogromym napisem “Niech żyje nierozerwalny konkordat polsko-watykański!” nowa Ambasada Watykanu w Polsce (dawniej tzw. Pałac Kultury i Nauki).

4d1c698088026bc44d5be9da2d63da1d.jpgdf74be1855f39f109d45838a1f79cbae.jpg

Nad wejściem do nowej Ambasady Watykanu w Warszawie umieszczono ogromne zdjęcia błogosławionego Jana Pawła II z jego historycznej wizyty w wyrwanym z krogulców Szatana Chile w kwietniu 1987. Polski papież odznaczył generała Pinocheta, orderem za długoletnie pożycie małżeńskie oraz udzielił mu Świętej Komunii.

Tuż za tym architektonicznym monstrum na skrzyżowaniu ulic im. Ofiar zamachu Smoleńskiego i alei  im. Błogosławionego Lecha Kaczyńskiego-Wawelczyka ukazał się cel mojej podróży - budzący powszechny szacunek i strach - budynek Komendy Głównej Kongregacji Doktryny Wiary z wielkim banerem:  “Bądź czujny! Bezbożny wróg nie śpi!”.

Przy wejściu zostałem zrewidowany i wylegitymowany przez atletycznych “Strażników Wiary” wspomagających szturmowe dewocyjne oddziały moherowych beretów uzbrojone w gromnice.

W końcu stanąłem przed ciężkimi drzwiami prowadzącymi do izby przesłuchań. Nad zainstalowanym do wewnątrz judaszem widniała  maksyma - parafraza cynicznego zakładu Pascala:
“Katolik z nikim nie wojuje, tylko podaje głupcowi szczęśliwe numery by nie przegrał swojego życia. (…) Właścicielem kolektury jest Bóg i każdy wygrywa co się pomodli o wygraną, trzeba ino wysłać kupon skruchy…” 

Nieśmiało zapukałem. Usłyszalem krótkie :

- Wejść!

Na głównej ścianie niedużego gabinetu widniało (dobrze oswietlone małą świecą) nowe godło IV RP i portret generała Kaczyńskiego.

 0d6f0e85a46c69a6b0e3f362090bfc35.jpg          be0533523cde6afcfe820d02be5669a0.jpg                              

 

Za biurkiem ujrzałem kontury męskiej postaci. Starałem się rozpoznać jego rysy twarzy ale moją uwagę przykuł siedzący pod lampą całkiem sympatyczny, skądś mi znany gryzoń, którego złociste futerko delikatnie głaskał palec wskazujący funkcjonariusza Kongregacji Doktryny Wiary. Ku mojemu zdumieniu zwierzaczek szczerząc charakterystyczne uzębienie - i całkiem po ludzku się uśmiechając - swoją przednią łapką wyraźnie... wskazywał na znajdujący się przede mną taboret.

Oniemiały z wrażenia...usiadłem.

Zanim zdążyłem zebrać swoje myśli na moją twarz padł snop światła. Anonimowy funkcjonariusz powoli, bez słowa otworzył teczkę z aktami oznaczonymi zagadkowym hasłem “Poczwórny agent Y.”  

Natychmiast rozpoznałem grafikę i zdjęcia, które przed laty wykorzystywałem do swoich Eiobowych artykułów i dopiero wtedy z przerażeniem uzmysłowiłem sobie, że są to graficzne materiały dowodowe przeciwko mnie jako domniemanemu prowodyrowi żydo-bolszewicko-euro-masońskiego spisku” .

2959749452fcc46efd3058e587c9cb90.jpg

c7bf853c6c278ae9ad07e843b86a571f.jpg25604cbe3c5aed3d08bd0aefb0659173.jpg

 

ceb6828a7b41e2cc8b23be9fb631171e.jpgd9bd0a8aa633d01b3dd22d0c5eb8ab60.jpg 

 

Ku mojejmu zaskoczeniu przesłuchanie przyjęło poetycko-surrealistyczną formę:

 " - Kto ty jesteś?

                                                           -   Koń trojański.

  -  Jaki znak twój?

                                                           -  Różne gwiazdki.

 

 -  Komu służysz?

                                                           - EU płaci.

-  …i kto jeszcze?

                                                           -…i pejsaci.

 -To nie wszyscy…!?

                                                           -…loża, mafia.

- Z jakich przyczyn?

                                                           - Szlag mnie trafia.

-Zakres działań?   

                                                             -Prowokator.

                                             

-Kto was szkolił ?

                                                              -Moskwa, NATO.

-Co z łącznikiem?

                                                              -Nie wytrzymam…!                                                            

                                        

-Gadaj  ścierwo!!

                                                               - ... Kuźmin Dima.

-Cel ataków?

                                                                - Episkopat…

-I co jeszcze?            

                                                              -  …i głupota.

 

- Kontakt - skrzynka ?

                                                                -Nic nie powiem…!

-A chcesz w mordę?

                                                                 -…na… Eiobie

-Kto jest w siatce?

                                                                 -Szymon, Kasia…

-Bez Szechtera ?

                                                                  -Bez Adasia…

-Kto was wydał ?

                                                                 -Gryzoń mały.

-Strażnik wiary?

-... zdewociały!                                                         

-Teraz podpisz !

                                                                  -A czy muszę?

-Kochasz córke?

                                                                  -Milcz! Uduszę! …

 

…i w tym momencie się obudziłem kompletnie zlany potem…Brakowało mi oddechu...czym prędzej odciągnąłem zasłony i na oscież otworzyłem okno...Zanim pierwsza fala zbawiennego, swieżego, porannego powietrza dotarła do moich płuc oniemiały zastygłem w bezruchu... Z przeciwległego budynku, niczym koszmarny potwór do mojego życia wdzierał się ogromny baner :

 

 cd46524f9d46f81e663e7f6b133ea45b.jpg

 

 

† † †

 

Zamiast epilogu - Eiobowy dialog:

“-Przeżyłem NDE, wiem, że jest w życie wieczne, kocham Trójcę i Maryję, ale nie pomogę Bogu leżąc na kanapie z pilotem w ręku.

-Wybacz (…), ale nas raczej nie interesuje co Ty trzymasz w ręku leżąc na kanapie...

-youngcośtam! Czytaj ze zrozumieniem. Nie leżę i nie trzymam. Wasze brudne dusze piorę i wyżymam.”


a333fde7811f9e5f652493269779c4f3.jpg

 

 

Materiał (foto-)graficzny: "Google Images".