Przekaz Nr VI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     

JEZUS  jest  wśród  nas!!!

 

My szukamy JEZUSA daleko, a ON jest na Ziemi!!!

BOG dał nam JEZUSA na zawsze, a nie tylko na 33-lata które przebywał

na Ziemi. Mamy GO  tuż koło siebie, trzeba tylko chcieć GO zobaczyć.

A jak się chce to można GO dojrzeć. Pewnie  spytacie - Jak to możliwe?

Jak to można zrobić?  Bardzo prosto, moi Kochani, bardzo prosto.

Trzeba najpierw dostrzec drugą osobę, na miarę siebie!

Trzeba dostrzec w niej siebie!

Następnie trzeba dostrzec w niej to, co BOSKIE czyli wszystko.

W drugim człowieku, tak jak we mnie, jest BOG! oczywiście jest też jego Syn

czyli JEZUS! (jakie to proste - prawda?). Wiecie z poprzednich dyskursów,

że wszyscy stanowimy jedno. Tak więc mamy JEZUSA w sobie! (tak, tak, mamy)

     Ależ to proste, aż za proste żeby było prawdziwe co ? A jest to Prawda!

Mamy to dokładnie wyjaśnione w Biblii, tylko kłopot w tym że, nie ma nam kto

o tym powiedzieć. Dlatego należy ruszyć głową, a wszystko stanie się jasne.

Kto szuka ten znajdzie.

Następne wyjaśnienia mamy w przekazach, które otrzymuje prorokini Gabriela.

Otrzymuje Ona przekazy od JEZUSA  CHRYSTUSA.

Następną osobą która dostąpiła tego zaszczytu jest Jan Gabriel. Ma on za zadanie uzdrawiać i inicjować w Energię BOGA, ludzi a także zwierzęta.

     Na dowód tego że JEZUS jest na Ziemi, niech Wam Jan opowie gdzie

i w jakich okolicznościach spotkał JEZUSA i co od NIEGO otrzymał.

Jan powie Wam jaka jest jego rola Tu i Teraz, wytłumaczy Wam wiele rzeczy,

powie też jakie otrzymał dary.

     Następną bardzo ważną sprawą, jest to, abyście byli zawsze blisko

JEZUSA  CHRYSTUSA. Patrzcie zawsze na NIEGO, jak na najlepszego

Waszego Przyjaciela!!! Oraz abyście zawsze byli dobrzy dla Wszystkich i Wszystkiego! Abyście żyli godnie, abyście mieli w swoim wnętrzu Miłość,

Miłość, Miłość po tysiąckroć Miłość!!!

A teraz przysłowie arabskie - Dobrze gdy głowa jest dana, ale lepiej gdy pochodzi

ona od Pana. Przysłowie to bardzo dobrze oddaje to co, napisaliśmy w tym

dyskursie. Pragnę aby to przysłowie było zawsze z Wami.

Dobrze jest gdy ma się głowę na karku, ale lepiej mieć głowę w Sercu!

wtedy moi Kochani, Miłość jest świadoma, a o to nam chodzi Tu i Teraz.

Kochani. Kończymy ten dyskurs, moją prośbą do Was Kochani, aby dyskurs ten

 przekazywać dalej do wiadomości innym ludziom, gdyż wiedza ta musi

musi przynosić efekty. Prawda musi być podawana dalej, dla korzyści całej

ludzkości, aby była mniej zagubiona wśród iluzji świata materialnego!!!

Kochani! Dajcie Miłość - odbierzecie Miłość, a więc dajcie a otrzymacie !!!  

 

 

 

                                                         AMMA – Mistrz Wzniesiony.