JustPaste.it

Prawda o zamachu na Polskę , mordzie w Katyniu i bestialstwie w S...

Polska w okowach

Polska w okowach

 

 

    Na osadnictwo Żydów w Rzeczypospolitej wydał zgodę Kazimierz Wielki . Naród ten zamieszkując Polską ziemię nie asymilował się, wręcz przeciwnie tworzył własną kulturę i obyczaje . Bogacił się wyzyskując biednych ludzi . Nacja ta nazywała się Chasydzi ,  rozpowszechniła się ona na całą Europę , z której się wywodzą  Marks , Engiels , Lenin , Beria ,Kaganowicz i inni , którzy postanowili z anglo-niemiecko-amerykańskimi żydo-masonami zniszczyć Carstwo Rosyjskie i zawładnąć w Rosji surowce naturalne, a z Polski stworzyć Judeo-Polonię . Do tego celu wykorzystano Lenina agenta służb niemieckich i 150 osób  z milionami dolarów asygnowanych przez Kongres Światowy. Do tego celu , Amerykanie do Rosji wysłali takie osoby jak ; Charles R Crone , Leiva Fiszelew , Liincoln Steffens , Lew Trocki . Do powstania tego zbrodniczego ustroju przyczynił się także Piłsudzki, gdyż wstrzymał ofensywę wojsk Polskich i za pośrednictwem Juliana Marchlewskiego powiadomił bolszewików o ruchach wojsk carskich . Umożliwiło to przerzucenie sił bolszewickich z frontu zachodniego na front południowy i w konsekwencji armia Denikina została rozbita . Po zlikwidowaniu  państwa Carskiego na Kremlu w Moskwie Trocki z Leninem , Kaganowiczem i Berią stworzyli "Komitern", Czeka , NKWD i Specnoz . Współtwórcą "Komiternu" była także organizacja żydowska "BUND" , ona też miała swój wkład w ruchu "Solidarnościowym". Za eskalację Żydów przez Moczara , Gumułkę i Jarozelskiego w ustroju żydokomunistycznym szybko go zdominowała . W okresie międzywojennym prowadziła działalność  dywersyjną , wydając w ręce NKWD ponad milion Polaków , którzy byli wywożeni do obozów koncentracyjnych na wymordowanie i zagładę. W latach 1936-38 na podstawie decyzji "Komiternu" z oskarżenia o " odchylenie nacjonalistyczne" przez NKWD została wymordowana Komunistyczna Partia Polski , około 8 tyś członków , aby w przypadku utworzenia Państwa Socjalistyczno Robotniczego nie dzielić się władzą z polskimi komunistami . Wskazują na to {"Dokumenty sowiecko-polskich sootnoszeni"}  
W czasie II wojny światowej , podczas pobytu w W-wie Himler wydał osobiście rozkaz o likwidacji getta, do tej likwidacji powołał Strumbaunfuhrera Hotte . Były to oddziały gestapo składające się z Łotyszów , Litwinów i Ukraińców . Za przykład może posłużyć , jak SS-mani żydowscy Skosowski i Żurawin kaci mordowali, a SS-mani Niemieccy tylko pilnowali . Obaj kaci po wojnie uciekli do Izraela, a później do Ameryki .  Ludobójców  tych kneset Izraelski ułaskawił i zatarł ślady . Żydzi w Polsce ukryli około milion  ludzi  za których od NRF wzięli pieniądze . A na terenie całej okupowanej Polsce z Niemcami współpracowało 900.000tyś Żydów . Ben Gurion zawierając umowę z Adenauerem otrzymał od NRF kilka- dziesiąt milionów dolarów , jako ekwiwalent za rozlaną przez Niemców krew żydowską. Za te pieniądze Ben Gurion zdjął z NRF część winy za ludobójstwo Żydów i od tej pory kazał obarczać winą   Polaków . Dlatego na tej podstawie Gross pisze różne paszkwile, insynuacje z przyzwoleniem zdrajców którzy godzą w serce polskiego narodu, żeby przypadkiem potomni nie upomnieli się o prawdę . Tylko na początku II wojny światowej Żydzi wydali w ręce Niemców około 50.000 tyś Żydów, którzy asymilowali się z Polskim społeczeństwem, ponad 10.000 tyś Polaków oraz 1500 księży . Wielu historyków pisze, że na służbę do Niemców poszło 70.000 tyś Żydów , te i inne fakty potwierdzają centralne archiwa np : dotyczące "Pogromu Kieleckiego" o sygnaturze 111/XXX-V9tomII karta 3 i 4 .
W II wojnie światowej z Hitlerem współpracowali tacy Żydzi jak ;
1.Juliusz Estreicher gauleiter Frankonii.
2.Joseph Goebbells , minister propagandy III Rzeszy .
3.Hans Frank , Generalny Gubernator w okupowanej Polsce .
4.Reinhard Heydrich , szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy .
5.Adolf Eichmann , ostateczny likwidator Żydów asymilujących się.
6.Alfred Rosenberg , szef Urzędu do Spraw Zagranicznych członek NSDAP
7.Odilo Globocni , dowódca , Akcji Reinhard czyli zagłady Żydów .
8.Wilhem Kube gauleiter i gubernator Białorusi .
9.Ernst Pulzi Hauffstaengel , szef pracy zagranicznej .
10.Max Neumanh , szef Związku Nacjonalistów Narodowo-Niemieckich .
Przyczyną rozpadu się ZSRR i rozpracowanie gospodarki w Rosji oraz Polsce było, a także nadal jest odwetem żydo- masońskim za zamach gen.Żukowa na Berię oraz rozbicie żydowskiego matecznika w Moskwie-Łubianki centrum NKWD oraz garnizonów Specnozu .Po wielu latach Rosjanie pękają i mówią prawdę kto wydawał rozkazy katom Rosyjskim na mordowanie polskich oficerów w pięciu obozach , wokół Katynia i w samym Katyniu . Za tymi mordami stali Ż.ydzi Beria i Kaganowicz .To co generał Z.Berling zawarł w tekście wiadomości do Stalina , gdy depeszował jak front koncentrował się  nad Wisłą pod W-wą,  że go błaga o ukrócenie władzy żydowskiej w MBP, gdyż Żydzi mordowali bez sądu najlepszych patriotów Polski, i stało się  to ponurą prawdą .Dziś jest już wiadomo, że organizacja "BUND" pomogła NKWD deportować do Rosji na Syberię tysiące Polaków. Źródła utajnione w archiwach podają że tylko w latach 1944-1956 Żydzi wymordowali minimum 600.000 tyś Polek i Polaków . Na forum ONZ próbowano uchwalić rezolucję potępiającą sprawców wymordowania do XX wieku około 100.000.000 miln ludzi, jesli udałoby się przeforsować tą deklarację  to  Żydzi , Niemcy, Amerykanie i Rosjanie ponieśliby za ten mord odpowiedzialność . Ale usilne zabiegi Żydów i Amerykanów storpedowały ten zamiar .Po 1989r w Polsce Żydzi obsadzili ponad 60% sejmowych senackich i rządowych foteli . Na wizy do Polski jak alarmuje światowy kongres , czeka miliony Żydów . Rosja kilikakrotnie powtarzała, że na jej terytorium jest 1.500.000 mil Polaków chcących powrócić do ojczyzny ale  Polski prosemicki rząd i opcje polityczne nie widzą możliwości i nie przejawiają chęci zabrania krajanów do Polski . A od zamachu Żukowa na Berię i NKWD rządy Polskie do naszego kraju ściągneły legalnie z Rosji miliony Żydów , którzy będąc już w Polsce szybko pozmieniali nazwiska na wymordowanych Polaków w Rosji i ludzi cmentarnych . Gumułka bedąc I sekretarzem KC PZPR , często powtarzał "Żydzi zamordują Polskę". Narod Polski pozbawiony systematyczności od 1989r materjalnych podstaw egzystencji będzie musiał zniknąć z powierzchni ziemi i już znika . Mafia żydowska realizuje to co Żyd Geremek powiedział, że w Polsce powinno żyć tylko 18 milionów ludzi a 22 miliony musi iść na wymordowanie i zatracenie. Na oczach całego świata dokonuje się w dziejach ludzkosci , największe morderstwo na narodzie Polskim. Jak bardzo Żydzi nienawidzą Polski i Polaków niech świadczy fakt, że w muzeum diaspory przy Uniwersytecie w Tel-Awiwie mają ogromną mapę ścienną pokazującą dzieje i rozmieszczenie Żydów w Europie . Są na tej mapie Niemcy ze stykiem z Rosją, a Polska na niej nie figuruje . Oto cytat prof. księdza Czesława Bartnika co mówią Żydzi :Jeden jest prawdziwy naród na świecie , to jest żydowski , tyko on ma posłannictwo Boże , inne narody mają z woli opatrzności odgrywać rolę jedynie tła  i towarzysza dla posłannictwa narodu żydowskiego . Jakub Berman w kwietniu 1946r na odczycie partii"Poalej Syjon Lewicy" rozkazał zabijać każdego antysemitę czli Polaków. Patrz archiwum Partii syg 295vII tom I  . Falanga fałszywych Polaków pozostająca w symbiozie z oligarchią , masonerią i Izraelem decyduje o wszystkim w Polsce . Jakub Berman Żyd mniał rację gdy mówił "Trzeba nam trochę czasu " by wychować , dwa , trzy pokolenia Polaków".  No i wychowują mamy tego dowody każdego dnia . Słowianie to podludzie i szkoda czasu żeby ich uczyć , mówił to często i głośno . Polscy żydo-masoni w chytry sposób za przyzwoleniem zdrajców, wykorzystali do przewrotu w Polsce "Solidarność" by z Wałęsą na czele zasiąść u sterów władzy . Jednocześnie realizowali postawione im zadania przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy , gdyż w jednej i drugiej instytucji żydzi mają decydujący głos . Dopóki Polski Naród nie uświadomi sobie, że Żydzi ,masoneria Kogresu Światowego i oligarchia Rosyjska prowadzą Polskę ku upadłości i zagładzie to na obudzenie się narodu będzie za późno . Oni też opanowali polski kościół . Katolicki kościół w Polsce sam wyhodował sobie jadowitą żydowską żmiję na własnej piersi , gdyż w latach powojennych przyjmował na KUL Żydów . Teraz ta żmija zżera kościół i Polskę od wewnątrz jak rak . Dowodem tego jest ciągłe prześladowanie chrześcijan i atakowanie Radia Maryja przez sforę kundli filosemickich , którzy wysługują się żydo-masonom a Polski obłąkany naród milczy. W prasie amerykańskiej pojawiło się takie oświadczenie cytat: "Polskę zostawiliśmy sobie na deser , to prawdziwa rozkosz dla każdego Żyda widzieć jak Polacy stają się nędzarzami i ginie państwo Polskie" . Jeśli myślicie że film "Pasja" twórczości Gibsona obejrzeliście w całości to się bardzo mylicie otóż: Po nakręceniu filmu Gibson przyjechał do Jana Pawła II . Tego dnia film ten obejrzało ponad 100 osób . Zaraz na drugi dzień w Watykanie pojawili się ludzie z knesetu z groźbami. Choidziło o zmianę języka i wycięciu kilku zdań . Na co pod przymusem słownym papież i Gibson się zgodzili . Żydom rozchodziło się o te słowa :Mówią Żydzi "Chcemy smierci Chrystusa ".Wtedy Piłat kazał przynieść wodę w misie mówiąc "Śmierć jego bierzecie na siebie"ja umywam ręce . Wtedy Żydzi krzyczeli "Bierzemy winę jego śmierci na siebie i nasze pokolenia "No i się stało" .Przypominam że ten naród ma Torę i Talmud w której jest zapisane że żydzi są wybranym narodem a reszta świata to goje, których mogą gwałcić , mordować , niszczyć i traktować jak niewolników bez pochówku. Prawda jest taka, że Żydzi wywodzą się z grupy Hurytów , Semitów i ludności cygańskiej z Indii, oddawali oni pokłon kultowi Baala czyli szatanowi , zaś w starożytnych inskrypcjach występują jako włóczędzy , rabusie , niewolnicy i handlarze .Nacja ta słyneła z barbarzyństwa i mordów.  W  taki sam sposób zniszczyli państwo Palestyńskie,  przy pomocy Polski i Piłsudzkiego, gdyż w czasach sanackich wydał zgodę Bankom Polskim, przy współudziale Żydów na wysokich stanowiskach, na  współfinansowanie emigracji i osiedleń żydów w Palestynie.  W wyniku czego Bank Polski poniósł ogromne straty. Także na zlecenie Żyda syjonistycznej prawicy Władimira Żubatyńskiego na terenie Polski w Andrychowie szkolono podziemną armię terorystyczną Irgun do walki o państwo żydowskie w Palestynie . 
Przykładem tego w jaki sposób żydo-masoni i kraje zachodnie wpłynęły na losy Polski jest  plan gen.Sikorskiego i Stalina, tajnie ukrywany przez Anglię i USA , gdyż według Churchill i Roosvelta  z Polski chciano zrobić Judeo-Polonię . Byli to agenci loży masońskiej . A plan był taki : że Polska po II wojnie miała być w granicach od Odry ,Nysy Łużyckiej , Bugu i okręgiem Lwowskim z programem W.Witosa . Te plany nie podobały się mocarstwom zachodnim, ruchowi syjonistycznemu , feudałom i Polskiej magnaterii, dla tego na Sikorskiego został wydany wyrok śmierci . Sprawa Smoleńska jest podobna tylko zmienił się czas . Prezydent Kaczyński w wojnie rosyjsko-gruzińskiej przekazał Gruzji rakiety grom , które precyzyjnie strącały przy miernej gruzińskiej obsłudze ,Rosyjskie obiekty latające . W archiwach i aktach IPN-u jest zapisana prawdziwa historia Polski. Są tam zawarte informacje o  masowych mordach na Wołyniu , Małopolsce Wschodniej dokonane w roku 1943-44 przez bandyckie organizację OUN-B i UPA na rozkaz Komendanta Kłyma Sawuera {Dymytro Klaczkiwskyj}, gdzie w bestialski sposób zostało zamordowanych około 150.000 tyś Polaków . Prezydent Kaczyński z prezydentem na uchodźstwie Kaczorowskim byli zaangażowani w budowę samolotu szkolno-myśliwskiego GROT-2, a także była negocjowana budowa tarczy antyrakietowej w Radzikowie , którą zablokowały rządy rosyjsko- izraelski, którzy ostatnio podpisali współpracę wojskową , żeby w dalszym ciągu trzymać Polaków na powrozku i dokończyć plan budowy z Polski Judeo-Polonii. Dla tego żeby mieć kontrolę nad programem energetycznym i Polską armią nasi frustraci filosemici zdrajcy żydo-masoni zlecili GRU i KGB na zamach terorystyczny w celu dokonania zamachu stanu i mord Polski .Ta zgraja kundli podstępnie i nienawiści w Polsce lobbuje globalizm i Unię Europejską dążąc do wyniszczenia słowian , rozprzedaje majątk państwowy ,dopuszcza się grabieży oraz przy cichym przyzwoleniu ciemnoty Polskiej, dąży do całkowitego zniszczenia Państwa Polskiego, ale przypominam, że Polska to nie Palestyna. Polacy już kilkakrotnie upadali i podnosili się z kolan . Tym razem zrodziła się ogromna siła, która z boku obserwuje co oligarcho-żydo-masoni z podłymi zdrajcami robią z Polską. Oni to wyzwolą kraje arabskie i Palestynę , zadadzą ogromny cios  barbarzyńskiej ludności europejskiej, a żydo-masonów GRU ,KGB i Izrael zniosą z powierzchni Ziemi .Oto przepowiednia : "Kto ten szatański naród przygarnie pod swoje skrzydła będzie cierpiał głód i nędze" .Na koniec przypominam jak Norwid pisał i mówił że Polską rządzi warcholstwo i wtórny analfabetyzm .Bardzo często się spotykali Mickiewicz , Szopen ,Norwid i nad Polskim losem rozprawiali i płakali .  "Ty narodzie o zatwardziałym sercu czy nie wstyd Ci tych łez wieszczów przelanych" . Oni Polskę mieli w sercu, a Wy gdzie Polskę macie w .....  Artykuł ten nie napisałem dla zdrajców i wtórnych analfabetów . Ta praca publicystyczna ma posłużyć dla prawdziwych Polaków którzy nie znają prawdziwej historii Polski . I proszę ameby nie straszycie mnie prawem bo gdy przyjdzi mi umierać za Polskę, Świętą Maryję i osobę którą kocham to będzie dla mnie wielkim zaszczytem .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zawisza Czarny 2                                                                                                                                                                                      

                              Odpowiadam na zarzuty sceptyków, krytyków, krętaczy, niedowiarków i oszustów . Artykuł "Prawda o zamachu na Polskę"napisałem na faktach człowieka który w czasie II wojny światowej został deportowany z Polski na Syberię do Łagrów . I gdy nadarzyła sie okazja wstąpił do armii Andersa z którą zdobył Monte Cassino .Podczas walk z niedobitkami hitlerowskimi w Alpach został ciężko ranny i przewieziony do Anglii . Po opuszczeniu szpitala na wpół przytomny jak żebrak znalazł sie na ulicy .Dzięki własnej żonie po wojnie osiedlił się w Kanadzie, jako bohater znieważany przez zbirów alianckich, nigdy nie doczekał się zadość uczynienia, gdyż był jednym z niewielu świadków popełnionych zdrożności na polskim narodzie .Będąc u kresu sił w 1994r przyjechał do ojczystego kraju żeby przekazać fakty historyczne i ostatni raz pożegnać się z Polską .Fakty te pokryły się z przeciekami człowieka który był bardzo ważną osobą w KC PZPR i miał dostęp do akt JPN . Nabywając tak ogromną wiedzę postanowiłem wskazać sługusów szatana którzy w podstępny sposób wykorzystują holokaust i ciemnotę ludzką od rządzenia światem i dążą do zagłady Polskiego narodu . Nie jestem antysemita, ani rasistą, normalnych Żydów szanuję ale brzydzę się tymi zdrajcami żydowskimi którzy pomagali SS-manom i bolszewikom w mordowaniu narodu Polskiego .Moje nieliczne błędy to pikuś wobec ciemnoty i wtórnego analfabetyzmu , nie mających pojęcia o prawdziwej historii Polski oraz nadchodzących zagrożeniach które dopiero mają nadejść . Polska w 1939 r została bestjalsko napadnięta z dwóch stron przy współudziale masonerii i innych narodów w celu wyniszczenia i zagłady ostatnich potomków sarmackich . Izrael powstał dzieki pomocy finansowej NBP i dziś perfidnie rząda się jeszcze od Polski zapłaty 60 miliardów dolarów . Za to że Roosevlt USA, Churchil Wielka Brytania i Stalin oddali Polskę jako lenno w 50-letnią niewolę . W II wojnie światowej przywódcy żydowskiego pochodzenia i Masoneria Kongresu Światowego na rzecz III Rzeszy i ZSRR wydawali rozkazy w celu unicestwienia narodu Polskiego . A sługusy Żydowscy z Niemcami i bolszewikami na niższych szczeblach dokonywali na narodzie Polskim liczne morderstwa, gwałcili kobiety, rabowali złoto i przedmioty wartościowe na których po wojnie zbili ogromne majątki .Wołam do całego narodu to jest  chamstwo i obłuda szatańskich  zwierzchników masonerii i Grossa którzy upadlają Polski naród i dopuszczają się zamachu na Polskę.                                                                                                                                                                      Dla najbardziej zwyrodniałych krytyków przekazuję artykuł internauty anoinomowego i mówię won śmierdzące łapy od Polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Afery, grabieże i straty Polski 1. Grabież srebra i zlota FON plus cztery miliony dolarów przywiezionych z Londynu do Polski przez gen. Tatara. Strata FON - 4 miliony złotych. 2. "Urwanie łba" 195 wielkich afer dokonanych przez prominentów żydo-komuny (PRL). Dane w/g informacji prasowych lat 80-tych. Strata 12 bilionów złotych. 3. Grabież dobytku 300 rodzin tzw., wrogów ludu z Krakowa oraz wystepujących w mniejszym zakresie na terenie całego kraju wysiedleń w okresie bitwy o handel. Polegało to na wytypowaniu własciciela bogatego domu lub mieszkania. Wtajemniczeni UB-ecy własciciela zabijali lub aresztowali a majątek ich był przechwytywany przez morderców z Bezpieki. Straty 1 bilion złotych. 4. "Urwanie łba" sprawie "wystrzał" (kradzież depozytów, wymuszanie okupu od cinkciarzy). Udziałowcami afery byli pułkownicy i generałowie MSW. Straty skarbu panstwa - 2 biliony złotych. 5. Bitwa o handel z lat 1945-1950 pod nadzorem Żyda-Minca. Odebrano wówczas Polakom dorobek całego życia, dorobek wielu pokoleń polskich rodzin. Straty astronomiczne - 200 bilionów złotych. 6. Ograbienie Skarbu państwa w aferze alkoholowej, przechwycenie i zniszczenie Polskiego monopolu Spirytusowego i Tytoniowego. Straty astronomiczne - 50 bilionów złotych. 7. Ograbienie, okpienie, "wystrychniecie na dudka" półtora miliona Polaków z tytułu przedpłat mieszkaniowych. Bezdomni po 20 latach nie maja ani mieszkań ani pieniedzy. Straty astronomiczne 100 bilionów złotych. 8. Afera nabranych naiwniaków na bezpieczna kase Grobelnego. Współudział ministra Krzaka. Straty - 3 biliony złotych. 9. Ograbienie 8 milionów emerytów z 40% składek ZUS. Polacy w pocie czoła pracowali za głodowe pensje dla Judeopolonii i w dobrej wierze odkładali ze swego wynagrodzenia 40% dla ZUS. Oszczednosci te zostały zagrabione, a obecnie biedne panstwo nie posiada funduszy na wypłacenie emerytur. Straty 100 bilionów zlotych. 10. Ograbienie Skarbu panstwa i Polaków przez tworzenie uprzywilejowanych przedsiebiorstw i fundacji: żydowskie PAX, INKO, LIBELLA, Fundacja Nisenbauma, wszelkie inne Fundacje. Firmy te przez 47 lat nie płaciły i nadal nie płacą  ceł i podatków. Straty 100 bilionów złotych. 11. Afera przemytnicza MSW żyda gen. Matejewskiego. 18 tysiecy dukatów plus złoto. Aferze urwano "leb" a złoto podzielono miedzy mafiosów MSW. Straty - 18 tys. dukatów. 12. Afera MSW gen. Milewskiego (żelazo - żądło). Napady, rabunki przemyt złota. Sprawie urwano "łeb" a walory dewizowe podzielono miedzy wtajemniczonych mafiosów MSW. Straty 5 bilionów złotych. 13. Afera FOZZ Straty 10 bilionów złotych. 14. Afera rublowa, transfer z byłego ZSRR. Straty skarbu pństwa 8 bilionów złotych. 15. Afera rublowa, transfer z b. NRD. Straty Skarbu państwa 12 bilionów  złotych. 16. Afera Art-B w tym zniszczenie Ursusa. Straty 20 bilionów złotych. 17. Afera paszportowa, machloja polskich żydów MSW z angielskimi żydami. Wydmuchanie Panstwowej Wytwórni Papierów Wartosciowych. Straty Skarbu Państwa 16 milionów dolarów (US) 18. Afera z zakupem śmiglowca Bella. Machloja amerykańskich żydów z polskimi żydami. Za zniszczenie polskiego przemyłu lotniczego, nasi rodzimi targowiczanie pobrali 5 milionów dolarów łapówki. Z tego powodu 70 tysiecy polskich robotników (wysoko wykwalifikowanych) posło na bruk. Zdolność obronna Polski została obniżona. Zniszczono fabryki przemysłu lotniczego i obronnego, które byly wybudowane po 1918 roku z inicjatywy Kwiatkowskiego (COP) i wysiłkiem calego Narodu. Budowa COP-u miala na celu przygotowanie Polski przed agresją Hitlera i Stalina. Straty 100 bilionów złotych. 19. Ograbienie Polaków przez odebranie działek budowlanych, ziemi, lokali handlowych, placów prawowitym włascicielom. Tylko w Warszawie odebrano 20 tysiecy działek, które prawem Chazuka przydzielono oczywiście tylko żydom i masonom. Np., przy ul. Sobieskiego, Nowoursynowskiej, Wolicy i wielu dzielnicach Warszawy i kraju. Przy Al. Wilanowskiej w Warszawie na terenie odebranych bezprawnie działek nomenklatura PZPR wybudowała przepiekne wille o czerwonych dachach. Społeczeństwo Warszawy nazywa ten super ekskluzywny zakątek "Zatoka Czerwonych Świń". Należy do tego jeszcze dodać, ze Kiszczak i jego kolesie żydowskiego pochodzenia (sama generalicja i pułkownicy), budowali wille silami żolnierzy poborowych. Budynki te potem sprzedali po spekulacyjnych (przepraszam rynkowych) cenach, an czym zarobili po 100.000 dolarów. Straty w skali kraju 10 bilionów zlotych. 20. Pozbawienie Polaków poszkodowanych przez Trzecia Rzesze Niemiecka odszkodowań za roboty przymusowe i obozy pracy przymusowej w czasach okupacji. Straty 500 miliardów Marek zachodnioniemieckich. 21. Koszty stanu wojennego poniesione przez żydo - generalska mafie w obronie swych mafijnych interesów. Straty ekonomiczne 25 miliardów dolarów (US). 22. Koszty utrzymania mafijnego PRONU przez 10 lat 10 bilionów złotych. 23. Machloje z przekształceniem 1600 najwiekszych fabryk polskich. Odebranie Narodowi i przekazanie obcym. Straty astronomiczne. Jest to powtórka bitwy o handel z czasów żyda Minca w latach 1945-1949. Straty 100 bilionów złotych. 24. Bizantyjska rozrzutność w kancelariach prezydenta i jego dworu. Rozpłyniecie sie majątku po byłym PZPR. Około 100 zabytkowych pałaców i ukrytych pieniedzy na różnych kontach przepadło FON. Straty 10 bilionów zlotych. 25. Zniszczenie cieżkiego przemyslu zbrojeniowego. Porwanie 6 handlowców w celu wyeliminowania Polski z arabskich rynków zbytu. Pozbawienie Polski taniej ropy z Iraku i eksportu budownictwa. Straty z tytułu utraty rynków arabskich - 10 miliardów dolarów. 26. Rakietowa machloja żydo-polskich generalów z żydo-sowieckimi generalami na zakup od sowietów przestarzałych rakiet na wyposażenie Wojska Polskiego. Fakty te opisywał i wyliczył straty plk. Rajski ("Nowy Swiat" z 11.03.1992). Polska zaplaciła za złom rakiet. Strata 60 miliardów dolarów. 27. Grabież 6 ton złota plus monety o wartosci numizmatycznej, znalezione zostały w 1982 roku w Lubiążu na Dolnym Ślasku. Poszukiwań dokonali saperzy WP oraz lotnictwo LWP za cene ogromnych kosztów. Znaleziony skarb został przekazany do żydowskiego banku "Zloty Cielec" - jako wlasnosc "Sanchedrynu" (Tajny Rzad zydowski). Monetami srebrnymi i zlotymi podzielili sie wtajemniczeni mafiosi wybranego narodu "cyklistów": Jaruzelski, Poradko, Kiszczak, Baranski, oficerowie SB: Siorek, Liwski i Zbigniew Dziegielewski, gen. Bula. Resztki tego zlota w ilosci 2 kg odkryla przypadkowo sluzba porzadkowa w piwnicach Belwederu, które zapomnial gen. Jaruzelski. Ciekawe? Który to Rasputin ukryl zloto? Fakty te opisal "Wprost" z 7.06.1993. Wojskowa Prokuratura w Warszawie na podstawie prawa Talmudu urwała "łeb" sprawie. Straty skarbu panstwa - 6 ton złota plus monety złote i srebrne. 28. Na koszta kampanii wyborczej w wyborach 27 pazdziernika 1991 roku - Komitety Wyborcze (te wtajemniczone) pobraly pożyczki w NBP w wysokości 6 bilionów złotych. Pieniedzy tych nie zwrócono do banków do dnia dzisiejszego. Na interpelacje poselska w tej sprawie Salcia Waltz wykrecila sie tajemnica bankowa. Wedlug Salci Waltz Polski Naród nie może dowiedzieć sie prawdy o tym, jak jest okradany. Właśnie za te ukradzione Polakom pieniądze oplakatowano rabinami całą Polskę. Za te pieniadze wybralismy 70% "Knesetu" (parlament Izraela) a nie polski Sejm. 29. Afera Gawronika, który do spółki z plk. Grzybowskim z Wojsk Ochrony Pogranicza, w noc sylwestrowa 1988/89 rekami żołnierzy poborowych pobudowali 80 kantorów wymiany walut na granicach PRL. Wszystkie zezwolenia Gawronik złatwil o godz. 24 w nocy. Polski Kowalski na taka decyzję administracyjną czekałby  miesiace a nawet całe lata. Afera Gawronika moła być zrealizowana, bo była wykonywana w interesie "Złotego Cielca" i do Spółki z ówczesnym ministrem finansów, który uprzedził Gawronika o wprowadzeniu wolnej wymiany walut. Lacznie afery Gawronika Art-B, Ursus, kantory przekraczaja sume 5 bilionów zlotych. 30. Afera dewizowa biznesmena z zelaza. Kazimierz Janosz do spółki z I Departamentem MSW przywiózł z przemytu 200 kg złota.  Złoto to rozpłynęło się w depozycie MSW. Zapytajcie Milczanowskiego jakie to krasnoludki ukradly omawiane zloto. Strata skarbu panstwa wynosi - 200 kg zlota. 31. Afera pomocy dla bezrobotnych? Polska otrzymała rzekoma pomoc dla bezrobotnych z banku "Złoty Cielec" w wysokosci 100 milionów dolarów na lichwiarskie procenty. Z tej sumy az 30 milionów (USD) wyplacono doradcom zachodnim. Polscy bezrobotni z tych pieniedzy nie otrzymali ani centa. Własnie za pieniądze dla bezrobotnych bawia sie zagraniczni doradcy w hotelu "Mariot". Miesiecznie ich wynagrodzenie wynosi 40 tys., dolarów. Fakty te omówil w "Listach o gospodarce" red. Bober w styczniu 1994 roku. Straty Skarbu Państwa wynosza 100 milionów USD kredytu plus odsetki (lichwa) = 100 milionów USD. 32. Afera banku slaskiego. Dwaj żydzi Kowalec i Borowski rabneli z banku slaskiego 10 bilionów złotych. Nie podlegają sądowej odpowiedzialności, ponieważ jako wybrańcy narodu są wyjęci spod polskigo prawa. Podlegają pod prawo Mojżeszowe. Straty Skarbu Państwa - 10 bilionów złotych. Razem straty Skarbu Państwa wynosza: - 954 bilionów złotych, - 6 ton 200 kg złota, - 18 tysiecy dukatów, - 500 miliardów DM, - 95 miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela, (żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydobolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru) Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 - 1945, wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszodowania za zdrade i złamanie umów i paktów od USA i Angii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewole Stalinowi i 45 lat żydokomunizmu. W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD. W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004-2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budzecie panstwa. Wartosc zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budzet państwa. Gdyby rząd Polski powołał specjalne organa w tej sprawie i odzyskał zagrabione fundusze, to Polska stałaby sie najbogatszym krajem swiata - mlekiem i miodem plynacym. (przy jednoczesnym zreformowaniu systemu monetarnego likwidujacego calkowicie żydowską lichwę). Niestety! Żydzi są wszędzie, sędziowie, prokuratorzy, prawnicy, politycy urywają łeb lub nie wszczynają sledztwa w każdej sprawie, gdzie sprawcami są żydzi, bo prawo talmudu jest nadrzednym prawem nad polskim prawem tubylczym.