Praca za granicą - Czy wiesz, że należy Ci się Zwrot Podatku?

Każdy, kto legalnie pracuje na obczyźnie, tak jak obywatele tego kraju, zobowiązany jest do płacenia podatków. Jednym z nich jest podatek dochodowy. Wiedza na jego temat  jest o tyle ważna, że po powrocie do ojczystego kraju w większości przypadków jesteśmy w stanie ten podatek odzyskać albo przynajmniej jego część. 

Każdy kto pracował za granicą, potracone miał z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, które najczęściej pobierane w zawyżonej kwocie, dlatego najprawdopodobniej przysługuje pracującemu zwrot nadpłaconego podatku. To ile można uzyskać od fiskusa zależy od rozliczenie rocznego, które trzeba do niego wysłać. Można obliczyć to także samodzielnie, za pomocą kalkulatorów, które tworzone są na potrzeby firm, które pomagają Polakom odzyskiwać

 

Ponieważ przepisy podatkowe są bardzo skomplikowane i odmienne w każdym kraju warto skorzystać z pomocy biura najlepiej rozliczyć się z nami. Pracują dla nas specjaliści - doradcy podatkowi z kraju, w którym pracowaliście. Uzyskujemy dla Was maksymalny, możliwy zwrot podatku.

 

Wraz z rosnącym zainteresowanie wyjazdów za granicę w celach zarobkowy rodzi się nowe pytanie: Jak wyglądają sprawy związane z rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym danego kraju?

Osoby wyjeżdżające za granicę zadają sobie pytanie: jak mogą sobie ułatwić zwrot nadpłaconego podatku, jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać maksymalny, możliwy zwrot.

 

I tak jak różne są systemy podatkowe w różnych krajach tak różne są dokumenty jakie niezbędne są do rozliczenia się z zagranicznym fiskusem. Jedno jest pewne - wyjeżdżając za granicę jedyne, co nam jest potrzebne to bilet i pieniądze na początek. Problem pojawia się kiedy jesteśmy już na miejscu. Tam musimy bardzo skrupulatnie kompletować wszystkie dokumenty wydawane nam przez pracodawcę. W większości krajów wydawane są tzw. rozliczenia okresowe. W Polsce zwane „paskami” – a np. w Wielkiej Brytanii – „payslip’ami” , w USA  - „paycheck’ami”. Jednak wydawane są one przez pracodawcę i dla zagranicznego Urzędu nie stanowią żadnego prawomocnego dokumentu. Także próbując uzyskać zwrot korzystając jedynie z takich rozliczeń możemy mieć problemy z jego uzyskaniem , gdyż Urząd Skarbowy  będzie musiał kontaktować się z naszym zagranicznym pracodawcą, aby potwierdzić dane znajdujące się na rozliczeniach. Takich problemów nie będziemy mieli kiedy otrzymamy od pracodawcy tzw. kartę podatkową - odpowiednik PIT - 11 w  Polsce – na jej podstawie otrzymamy maksymalny możliwy zwrot w minimalnie krótkim czasie. Otrzymuje się ją po zakończeniu roku podatkowego. W Niemczech jest to Lohnsterkarte lub Besondere Lohnsteuerbrscheinigung, w Holandii Jaaprogaaf, a w Stanach Zjednoczonych W-2. Inaczej sprawa wygląda kiedy wyjedziemy do pracy na Wyspy  Brytyjskie. W Wielkiej Brytanii po pierwsze rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, a po drugie są w różnych okresach wydawane różne karty podatkowe.
Na zakończenie roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia otrzymujemy P-60. Natomiast jeżeli zakończymy prace u danego pracodawcy w ciągu roku podatkowego będzie to P-45. Natomiast w Irlandii Płd. rok podatkowy trwa tak samo jak w Polsce, czyli od 1stycznia do 31 grudnia, jednak wszystkie dokumenty jakie otrzymujemy są identyczne jak UK. Ważne, abyśmy wiedzieli, że niezależnie od kraju pracodawca jest zobowiązany dostarczyć nam kartę podatkową nawet jak już jesteśmy w Polsce. Na wydanie karty trzeba trochę poczekać i niewielu może sobie pozwolić na bezczynne siedzenie w obcym kraju oczekując na jej wydanie.  Wtedy najczęściej przysyłana jest ona pocztą, więc należy pamiętać, aby poinformować pracodawcę o planowanym wyjeździe i podać adres zamieszkania w Polsce. Kiedy już ją otrzymamy nie pozostaje nam nic innego jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, a potem pozostaje tylko zaplanować na co można wydać otrzymane pieniądze :-)