Potężne nasilenie anomali przyrodniczych

POTĘŻNE NASILENIE ANOMALI PRZYRODNICZYCH

Koniec miesiąca marca zwiastuje olbrzymie nasilenie anomali w przyrodzie, tak w atmosferze jak i w aktywności sejsmicznej i tektonicznej. Aktywność przyrody wystąpi w wielu rejonach świata, przede wszystkim objawi się znacznymi spadkami temperatury odpowiednio  spadki znacznie przekroczą średnie wieloletnie dla poszczególnych obszarów, opady czy to śniegu czy deszczu znacznie przekroczą normy. Atlantyk i Pacyfik nawiedzi okres bardzo silnych sztormów, czym zagrozi poważnie krajom wyspiarskim i nabrzeżnym.

Najpoważniejszym zagrożeniem będą trzęsienia ziemii połączone z wybuchami wulkanów,objawiające się z niespotykaną siłą, szczególnie na terenach aktywnych sejsmicznie i tektonicznie. Dotyczy to szczególnie Japonii, Filipin, oraz Indonezji.

Wzmożona aktywność przyrody pojawi się i narastająco pogarszanie warunków atmosferycznych postepować będzie już od 16-17.03. ,kiedy to zagrożnie  pojawi się w stopniu małym, ale odczuwalnym z tendencją wzrostową.  Od  dnia 23.03.  zagrożenie wzrośnie do stopnia dużego i nadal będzie wzrastać do stopnia bardzo dużego, kiedy to od 26.03. nastąpią stany szczególnie ekstremalne przy apogeum 31.03. Po tym okresie nasilenie złych warunków atmosferycznych i sejsmicznych zacznie spadać . Od dnia 03.04  stan anomali zacznie zanikać, natomiast od 6i 7 kwietnia pojawi się stan znakomitej pogody, przy czym zmniejszy się także znacznie  aktywność sejsmiczna i tektoniczna ziemii.

Zwiększona aktywność przyrodnicza idzie  także w parze  z ekstremalnymi zachowaniami ludzkimi, zarówno w sferze społecznej, ekonomicznej jak i politycznej. Tak też w tym czasie należy się spodziewać wzmożonej aktywności społecznej.Demonstracje i zamieszki  uliczne na bardzo dużą skalę w krajach, gdzie atmosfera jest już od dłuższego czasu napięta. Takie kraje to Portugalia, Hiszpania, Włochy, czy Grecja. Trzeba przyznać nie jest to trudne do przewidzenia, jednak niepokoje społeczne mogą również objąć kraje o znacznej stabilności politycznej i ekonomicznej, takie jak kraje skandynawskie bądź Szwajcaria i Izrael, czy Arabia Saudyjska. Na ten okres planowe legalne demonstracje w bardzo wielu krajach mogą przybrać bardzo niespodziewany i niekorzystny dla władzy obrót, z nasileniem zmuszającym do użycia sił porzadkowych.

W krajach przeżywających ciągle arabską wiosnę nastąpi poważna kontrofensywa popierająca stare pokojowe rządy, ze zwiększającymi się szansami powrotu do wcześniejszej sytuacji politycznej.

Bardzo napięta sytuacja polityczna w wielu rejonach świata stojąca na pograniczu wojny o dużym zakresie może zostać wstrzymana. Ze względu na wewnętrzne perturbacje społeczne krajów zmierzających do takiej wojny doprowadzić , do głosu dojdzie drugi koniec kija.

W najbliższym czasie nastąpią poważne przetasowania na arenie politycznej polegającej na nieoczekiwanej zmianie sympatii. Może się okazać, że Korea Północna nie jest zagrożeniem dla USA, a wspólnie z Koreą Południową jest zagrożeniem dla swoich sąsiadów, czyli Japonii, Chin i Rosji, gdyż stan obecny jest zwykłym blefem.

W naukach ekonomicznych zarzucenie zasady Kopernika, że „ Zły pieniądz wypiera dobry” i przewrotne tworzenie olbrzymich ilości złego pieniądza da znać o sobie. Znacznie wzrośnie ilość malwersacji fiansowych, co spowoduje poważne perturbacje giełdowe do krachu włącznie. Całkiem możliwe, że wycofywanie środków rozpocznie się od  najbliższego poniedziałku lub wtorku.

           Z niespotykaną siłą potoczy  się proces upadku autorytetów we wszystkich    sferach życia nie wyłączając kultury czy nauki. Powoli zaczyna sie okazywać,że  dla społeczeństwa większość owych autorytetów ma do przekazania jedynie mądre zamyślone miny, a kierunek ich pracy czy działalności  to dbałość o własny interes i swoją pozycję . Podobnie rzecz ma się z władzą, szczególnie w krajach tzw. Demokratycznych gdzie fałszerstwa wyborcze są normą, a władza chroni jedynie interesy wybranych grup społecznych. Zapwene proces ten nie ominie królestw mających jakoby mistyczną ochronę autorytetu władzy państwowej, gdyż proces ten zapoczątkował już upadek autorytetu Watykanu uznawanego za  królestwo nad królestwami. Skoro jesteśmy przy mistyce to należy zuważyć to koronowane głowy szczególnie w krajach protestanckich pełnią rolę zwierzchników miejscowych religii, czyli swoiście pojmowanych papieży. Podobna sytuacja istnieje w krajach islamskich, gdzie dynastia Saudyjska dąży do panowania nad całym światem islamskim, jest to podstawowy powód upadku innych królestw w tych krajach. W Stanch Zjednoczonych zwierzchnikiem Kościoła Episkopalnego jest prezydent , jego każde wystąpienie kończone jest nawoływaniem do modlitwy, czym dodaje sobie prawo do rządu nad duszami poddanych. Nawołaniem do modlitwy kończone są również wystąpienia papieży, bez podawania kierunku modlitwy do kogo. Pośpieszne wybranie nowego, ale czarnego (jezuity) papieża w sferze mistyki można odnieść jako kontrę na czarnego prezydenta (papieża) Baraka Obamę . W tym miejscu należy zauważyć  powagę z jaką traktuje się przepowiednie.

           Stan poważego zamieszania powinien ustąpić miejsca bardziej pokojowym zachowaniom od drugiej dekady kwietnia, ale będzie to przejście w stan bardzo czujnego uśpienia, kiedy to dojdzie do tworzenia całej masy struktur poziomych organizowania się w celu stawiania oporu władzy. Władzy na siłę wprowadzającej Nowy Porządek Świata,z  małym zastrzeżeniem, że każdy z ośrodków czy to Watykan, czy USA, bądź Unia Europejska ma swój najlepszy szatański plan, choć odwołuje się do Boga. Zapewne istnieje więcej ośrodków dążących do panowania nad światem i sprzeczność ich interesów bez wątpienia doprowadzi do wojny czy to jawnej czy ukrytej między nimi, zgodnie z powiedzeniem „jak czart czarta będzie gonił kamień na kamieniu nie pozostanie”. Każdy bez wyjątku powinien pamiętać, że na tym świecie ciągle siedzimy na walizkach, których i tak nie zabierzemy ze sobą.

           Należy sobie uświadomić , że stoimy na początku Małej Epoki Lodowej, cyklicznego zjawiska przyrodniczego powtarzającego się  co około 200 lat, którego zamierzchłym opisem tego stanu przyrody są tzw. Plagi Egipskie. MEL charakteryzują się bardzo dużym nasileniem anomali przyrodniczych występujących w krótkim przedziale czasowym. Dotyczy to zarówno zjawisk atmosferycznych jak też sejsmicznych i tektonicznych. Po ustąpieniu skrajnego atku zimy na przełomie marca i kwietnia, oraz wzmożonej aktywności sejsmicznej i tektonicznej  należy spodziewać się długotrwałej suszy, która potrwa do końca września.  Po ustąpieniu wspomnianej suszy nastąpi krótki okres stabilizacji pogodowej. Zima będzie długotrwała  połączona ze znacznymi opadami śniegu, oraz bardzo niskimi temperaturami. Jednak jeszcze ten czas nie będzie apogeum MEL. Latem tego roku nastąpi bardzo znaczny wzrost populacji owadów, co uruchomi nowe łańcuchy pokarmowe, a to z koleii przeniesie się na wzrost populacji zwierząt wyżej zorganizowanych do stanu plag egipskich. Takie zachowania przyrody bez wątpienia wywołają szereg różnego rodzaju chorób zakaźnych, przechodząc w stan epidemii. W Europie, Azji i Afryce sprawy wyżywienia poza suszą  może pogorszyć nalot szrańczy,  a stan zdrowia masowe występowanie kleszczy. W Ameryce przekroczony zostanie stan krytyczny w populacji mrówek ognistych i pszczół z południa, które już dziś stwarzają poważne zagrożenie.

MEL-Mała Epoka Lodowa

Trzebnica dnia 16.03.2013r

Tadeusz MRoziński