Polskie świadectwo

Imię i nazwisko:

Jan Nowak

***

język polski - dopuszczający:

w jego słowniku dominują słowa buntu

"prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno"

pisze i wymawia z dużej litery

Składnia formuje się w kod powstań i rewolucji

nigdy nie znajdzie wspólnego języka

z żadną władzą

***

matematyka - niedostateczny:

brak rachuby politycznej

liczy na  pomoc innych, której nigdy nie otrzyma

potęguje doznania i emocje tam

gdzie trzeba zachować chłodny rozum

dzieli czego nie ma

mnoży konflikty i spory

władzy dodaje zawsze tylko problemów

lubi jej odejmować od ust

całkowita nieznajomość rachunku prawdopodobieństwa

***

chemia - bardzo dobry:

świetna znajomość węglowodorów i jego pochodnych

alkohol potrafi zrobić ze wszystkiego

Już w piątej klasie znał recepturę farb drukarskich

do powielaczy

***

fizyka - dobry:

zna prawa Newtona

wie co to akcja i reakcja

jest to jednak znajomość powierzchowna

i wybiórcza

***

Reszta ocen Nowaka

Władymirze Władymirowiczu

w następnym raporcie