Polska PiSzczy cieniutko i fałszywie !

Polsce pozostaje wybór. Ciemności kościelne, czy jasności bez nich ?

 

Obserwując sytuacje w Polsce wielu "łamie sobie głowę"
pytaniem, co jest powodem, że tak podłe "siły" jak te wokół Kaczyńskiego mogły dojść do władzy.
Samo ich bezsensowne "gadanie" nie powinno wystarczyć, bo Polacy powinni razpoznać 
nierealną, chorobliwą, a nawet wrogą zawartość tej słownej szarpaniny.
Z tego wynika wniosek, że pomocnym katalizatorem który działając
jak "dym na pszczoły" "uświęcił"  bezsenowne frazesy Kaczyńskiego jako "wolę boską" !
Tym katalizatorem jest odwieczny i największy wróg Polski”
k o ś c i ó ł    k a t o l i c k i
...
W obozie ludzi normalnych przebąkiwano o zasadności obecności religii,
krzyży jako symboli tego zgromadzenia
w szkołach oraz w przestrzeni publicznej co "reprezentaci boga" odczuli
jako zagrożenie swoich nieograniczonych przywilejów, wplywów, dobrobytu,
i zdecydowali "powołać" do władzy takich którymi będą mogli sterować.
Tymi którzy odpowiadali tym wymogom byli ludzie którzy wierząc w duchy i siły 
nadprzyrodzone wierzą również, że kk tymi siłami włada, jest wszechmocny i nieomylny.
Tym siłom należy wierzyć, w żadnym przypadku nie przeciwstawiać się im,
i oczywiście wykonywać ich plynące z ambony polecenia.
...
Warto dodać, że Kaczyński sam jako dyktator-uzurpator
nie chce mieć kk nad sobą, bo z paranoicznych snów wydedukował,
że on sam jest ..... największy.
Ocenił jednak właściwie, że ci którzy wierzą w nierealne
istniena sił ..... nadprzyrodzonych uwierzą rownież w jego,
równie nierealne siły ..... przyrodzone, których istnienie jest
porównalne z kaszą manną z nieba.
Można założyć i mieć nadzieję, że kk, tym razem, podstawi nogę
samemu sobie, w rezultacie czego, więcej ludzi zrozumi,
i rozszyfruje rolę jego wrogiej działalności przeciw Polsce,
i jego dbanie o zyski własne.
...
To może mieć nastepujący przebieg:
Nie jest wykluczone, że w PiS są ludzie którzy posiadają wiedzę
i umiejętność zarządzania krajem w spoób pozytywny.
Natomiast jest ..... wykluczone, że taką wiedzę posiada Kaczyński.
Jako dyktator uzurpator będzie oczywiście przekładał pojęcia własne
nad tymi które mimo, że właciwe, nie będą zgodne z jego,
a które mimo, ze błędne, będą realizowane.
...
Świat wie dzisiaj, że Hitler stawiając siebie jako wodza naczelngo
wydawał warjackie rozkazy, i przyśpieszył upadek rzeszy !
Podobnie, choć w innym znaczeniu, Kaczyński spowoduje wiele
wpadek, nieszczęść, zajść, międzynarodowych nieporozumień,
ale czyniąc to w imieniu Polski będzie narażał ją na szwank.
Utratę zaufania do Polski polityków Europy i Świata,
i co gorsze utratę zaufania tych którzy chcą i mogą inwestować
w Polsce dając pracę i dochody.
...
Kaczyński widząc siebie samego jako nieomylnego zbawcę,
będzie oczywiście popełniał głupstwa które mogą mieć
bardzo negatywny wpływ na gospodarkę Polski.
A ten fakt może pozwolić Polakom zrozumieć, jak bardzo
negatywny wpływ na ich los miał wybór pis-kaczyńskiego
na ich własny pogorszający się standard życiowy i .... wówczas
przypomną sobie kto im ten wybór z ..... ambony polecał.
W sytuacji, która się wówczas wytworzy, do głosu mogą dojść ludzie
którzy zrozumią tą ogromnie negatywną rolę którą w Polsce
odgrywają ludzie kościoła.
Należy mieć nadzieję, że ci świadomi ludzie, zatoczą koło prawne
wokół kościelnych i powiedzą:
...
"Nie macie prawa wystawić ani języka, ani palca wskazującego,
w stosunku do społeczeństwa, poza to koło"
...
Tym kołem powinna być tylko i wyłącznie przestrzeń kościoła.
Tylko i wylącznie w kościele możecie uprawiac swoją działalność,
a i to tylko do ludzi którzy przyjdą tam własnowolnie.
A ci własnowolni muszą ukończyć 18 lat.
Podobnie jak zawarcie małżeństwa czy zakup alkoholu jest uwarunkowane
wiekiem należy uwarunkować udział młodzieży w działalności kościoła.
...
Jesli w stosunku do Polski można użyć określenia "zacofana"
to tym zacofaniem jest dzialalność kościoła katolickiego,
i jego własnowolny, niekontrolowany wpływ na całe,
ubezwłasnowolnione społeczeństwo cywilne.
Dojście do władzy Kaczyńskiego może spowodować
krach ekonomiczny i spowodować zmniejszony napływ
pieniądza, a przez to przynajmniej zawężenie działalności
koscielnych i otrzeźwienie społeczeństwa cyilnego.
...
Państwo musi stworzyć prawa i urzędy które te postanowienia,
o wyznaczonej działalności ludzi kościoła, będą kontrolować.
Państwo musi ustalić skalę kar na wypadek przekroczenia praw ustalonych.
Dotychczasowa bezkarność ludzi kościoła wpływa demoralizująco
na społeczeństwo które widząc, że kościelni pozostają bezkarni
mimo przestępstw wierzą, że ci są "nadludzmi" i żyja na prawach własnych.
Każdy kto żyje w danym kraju musi podlegać prawom ustalonym.
Odstąpienie od tych zasad stwarza anarchię.
Kościelny który chce życ na innych zasadach prawnych powinien
czynić to w Vatykanie.
...
Władze Polski muszą to zrozumieć i konsekwentnie do tego dążyć,
jeśli chcą pozyskać respekt społeczeństwa.
Kiedy Tusk i Komorowski, jako Premier i Prezydent
"padli na kolana" przed kościelnymi przebierańcami stracili
"blask" władzy i stanowiska które reprezentowali.
Jako osoby prywatne mogli to ewntualnie uczynić,
ale jako reprezentanci Państwa n i g d y !
Polsce pozostaje wybór.
Ciemności kościelne, czy jasności bez nich ?
Pytanie które Polacy powinni rozważyc bardzo poważnie !