Polska Anarchia

W Polsce anarchia dominuje w narodowej tradycji i w codziennej praktyce.

W Polsce anarchia dominuje w narodowej tradycji i w codziennej praktyce.

 

.

Główna cecha, która odróżnia nas od innych narodów nazwana została już w XVIII wieku, przez zachodnich historyków i filozofów, Polską Anarchią.

Polska Anarchia jest to specyficzny rodzaj kłótliwości, zapamiętania w sporach, wypracowany na Szlacheckich Zjazdach i Sejmikach, na których wszyscy byli „równi” i każdy, kto chciał, mógł wykrzyczeć swoją „rację”. A potem ta „racja”  miała takie samo znaczenie jak każda inna „racja”. Jeśli konieczna była jednomyślność dla podjęcia jakiejś decyzji. Równość była najważniejsza.

Inne cechy Polskiej Anarchii, zwanej też Polskim Piekłem, wynikały i wynikają z tej głównej przyczyny.

Kiedyś uważano, że Polacy dają zły przykład innym narodom. Dlatego upadek Polskiej Anarchii wywołał radość wśród elit intelektualnych XVIII-wiecznej Europy.

 

Jesteśmy niezwykle odporni na wszelkie próby wprowadzania w Polsce jakichkolwiek form dyktatury !!!

- „Musi, to na Rusi, a w Polsce to jak kto chce”.- Mówi stare polskie porzekadło.

Historia XX wieku jest na to doskonałym dowodem.

PiS długo nie porządzi.

Musimy być gotowi aby zwycięstwo znowu nas nie zaskoczyło.

Przeczytaj: >>>Polityka jest sztuką

 

Adam Jezierski