Polonijny „Dwukropek” dla rodaków w RPA

Prasa polonijna ma wielkie znaczenie dla podtrzymania języka polskiego wśród rodaków przebywających za granicą.

 

 4a855b7d110520e9e8246446d68ed35e.jpgPolonia wydaje kilka tysięcy tytułów prasowych, działa kilkaset stacji radiowych i telewizyjnych. Natomiast doba internetu to znowu kilka tysięcy portali informacyjnych.

W numerze marcowym Miesięcznika Kulturalno – Edukacyjnego dla Polaków w Cap Town „Dwukropek” obok pięknych zdjęć jest dużo informacji o Dniu Teściowej w Polsce obchodzonej zawsze 5 marca. Mężczyźni powinni przyjąć do wiadomości, że teściowa będzie zawsze za swoją córką. Dzień Kobiet 8 marca najbardziej było uroczyście obchodzone w okresie tzw. komunizmu. Tak jest dalej w Rosji.

Dzień Mężczyzn w Polsce obchodzimy 10 marca, natomiast w innych krajach 19 listopada . To święto jest przeciwstawieniem do dnia kobiet oraz mało znanym zwyczajem. Kobiety najlepiej lubią takich mężczyzn co: nie pije, nie pali, nie sprzecza się, nie kontroluje żony, daje dużo pieniędzy, a najlepiej kiedy jest tak naprawdę z dala od kobiety.

 Mało znanym zwyczajem w Polsce jest święto liczby „Pi” „π”, które zazwyczaj obchodzi się 14 marca. Praktycznie każdy uczeń starszych klas szkoły podstawowej powinien wiedzieć co oznacza matematyczne magiczne słowo „Pi”. A dla przypomnienia jest to stała matematyczna o wartości 3,1415926.

 Kolejnym przykładem pokazania piękna historii zamków polskich jest opis Pałacu w Kozłówce koło Lublina. Dawnej rezydencji rodu Zamojskich zaliczana do perły architektury nie tylko w Polsce.

 Oczywiście redakcja nie zapomniała przedstawić zmarłą 1 lutego, krakowską poetkę - noblistkę Wisławę Szymborską, przypomina i zapoznaje czytelników z nie zawsze znanym poetki życiorysem.

Mało kto wie kim są „Gregorianie”? Redakcja w sposób czytelny przedstawia to mało znane żakowskie święto obchodzone 12 marca w dzień świętego Grzegorza Wielkiego, papieża z zakonu benedyktynów. W Polsce ten zwyczaj był znany w okresie od XVI do XIX wieku. Obchodzony był podobnie jak obecne studenckie majowe Juwenalia.

 Obowiązkowo w prasie polonijnej powinna być informacja o narodowych bohaterach i twórcach. W tym numerze przedstawieni są: Ignacy Łukasiewicz z regionu podkarpackiego – ojciec i odkrywca polskiej nafty. 8 marca minęła 190 rocznica jego urodzin.

Józef Wybicki urodził się 29 września 1747 roku. Jest znany głównie z pieśni legionów polskich we Włoszech, która jest obecnie po wielu poprawkach hymnem Polski. To był wielki publicysta społeczno polityczny, kodyfikator prawa i literatury polskiej.

Stefan Banach urodził się w Krakowie 30 marca 1892 roku. Światowej sławy matematyk. Nauki pobierał w Krakowie oraz studiował między innymi na Politechnice Lwowskiej. Pozostawił po sobie ponad 60 prac naukowych z dziedziny nauk matematycznych. Jest współtwórcą w okresie między wojennym Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

14 marca mija 130 rocznica urodzin Wacława Sierpińskiego. Kolejny znany w okresie między wojennym naukowiec z dziedziny matematyki. Niestety po II wojnie światowej mało znany i nie popularyzowany z powodu, że wywodził się ze środowiska lwowskich naukowców ( Lwów to obecnie Państwo Ukraińskie). A za czasów PRL - u było to nie mile widziane.6190db6cd2f384c74be38fcabf0b6824.jpg

Joanna Majksner - Pinska należy do grupy Polonii Cape Town w Republice Południowej Afryki gdzie obecnie wraz mężem Markiem od wielu lat zamieszkuje i tam pracuje.

Naczelna „Dwukropka” jest członkiem zagranicznym Stowarzyszenia Światowego Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie. Ostatnio we wrześniu 2011 uczestniczyła XIX Forum, które po uroczystościach dwudniowych na terenie Tarnowa w Małopolsce przeniosło swoje obrady do Szczecina i województwa zachodnio – pomorskiego.

We współczesnym świecie wielu mieszkańców różnych narodowości zamieszkuje w innych państwach. Z różnych przyczyn musieli opuścić miejsca gdzie się urodzili i skąd wywodzą się ich rodowe korzenie.

Na terenach polskich zamieszkuje wielu obcokrajowców , którzy stworzyli swoje etniczne stowarzyszenia oraz prasę w ojczystym języku skąd przybyli. Mamy obecnie prasę i wydawnictwa np. narodowości niemieckiej, rosyjskiej, słowackiej, czeskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej itd.

W przypadku Polaków przebywających poza krajem, ich skupiska nazywają się Polonią. Największe skupisko polonijne jest w USA, Anglii, Francji, Niemiec, Czechach, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Rosji, Słowacji itd. Natomiast są niewielkie skupiska polonijne na dalekim wschodzie, Azji, Afryce i właśnie takim przykładem jest Republika Południowej Afryki.

Prasa polonijna ma wielkie znaczenie dla podtrzymania języka polskiego wśród Polaków przebywających za granicą. Kolejny atut mediów polonijnych to dość często informacje z ojczystego kraju zawierające faktyczne wydarzenia z pierwszej ręki bez państwowego nawisu informacyjnego.