Pokolenie przyszłości, czyli o współczesnych Polakach

Współcześni Polacy są zupełnie inni niż ich ojcowie i dziadkowie, ponieważ żyją w wolnej i demokratycznej Polsce, nie muszą walczyć o ojczyznę, oddawać dla niej życie.

 

Dlatego są bardziej otwarci i tolerancyjni. O czym świadczy ich stosunek do innych narodowości, religii, kultur. Nawiązują oni swobodne i przyjazne kontakty z rówieśnikami z innych krajów. Nie boją się podróżować, znają języki obce, dzięki czemu łatwo im się porozumieć i odnaleźć w innej kulturze w krajach Europy Zachodniej, gdzie często migrują, by studiować i pracować. W ten sposób zmieniają utarte schematy i stereotypy dotyczące Polaka, jakie dawniej istniały u naszych zachodnich sąsiadów - złodzieja, pijaka, lenia, ponieważ teraz jesteśmy uważani za naród pracowity, coraz lepiej wykształcony, posiadający dobrych specjalistów. 

Zdaniem prof. Hanny Świdy-Ziemby, socjolog "Tolerancja i otwartość są ważnym składnikiem polskiej tożsamości. Współistnieją one z głębokim poczuciem narodowej tożsamości i zakorzenienia w zachodniej cywilizacji. Taka była bowiem Polska historia. Nasze duchowe korzenie wywodzą się z zachodnioeuropejskiego chrześcijaństwa, a jednocześnie w Polsce zawsze stykały się ze sobą różne kultury i różne idee".

"Mamy we krwi ciekawość świata - dodaje prof. Świda-Ziemba - odmienność nas nie szokuje, a wręcz pociąga. Nie znalazła u nas nigdy uznania opinia Kiplinga, że Zachód i Wschód nigdy się nie spotkają. W jakiejś mierze spotkały się one, na przestrzeni wieków, właśnie w Polsce".

O współczesnych Polakach śmiało możemy powiedzieć, że są obywatelami Europy Zachodniej i euroentuzjastami, o czym świadczy ich zachodni styl bycia, zachowania, ponieważ chodzą na zakupy, bawią się w klubach, jedzą w restauracjach, chodzą do kina, oglądają seriale, programy rozrywkowe, modnie się ubierają, chodzą na koncerty, odwiedzają muzea, zwiedzają, biorą udział w imprezach masowych, słuchają mp3, używają internetu i telefonów komórkowych. 

Młodzi rodacy patrzą w przyszłość bez kompleksów i lęków, ponieważ wierzą w swoje możliwości, mają świadomość, że to od nich należy ich przyszłość. Stąd ich wielki pęd do wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, nauka języków obcych, studiowanie, praca w coraz młodszym wieku. 

"Po raz pierwszy w Polsce - uważa dr Tomasz Sobierajski - mamy do czynienia z pokoleniem wpisanym w ideę global generation, poddawanym takim samym prawom społecznym, ekonomicznym i w dużej mierze kulturowym jak młodzież z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsi polscy 16 – 25-latkowie to prawdziwi światowcy, bez kompleksów i obciążeń, pełnoprawni obywatele globalnej wioski".

Wszystko to jest możliwe dzięki przemianom społecznym, ekonomicznym i politycznym, które ciągle zachodzą w naszym kraju od 1989 roku, kiedy to Polska zapoczątkowała pokojową rewolucję, która była wynikiem powstania Solidarności, demonstracji i protestów społecznych, pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny, a przede wszystkim rozmów Okrągłego Stołu. W efekcie czego w całej Europie upadł komunizm i nastąpiło jej zjednoczenie. Jednak o tym często młodzi ludzie nie wiedzą, ponieważ urodzili się w wolnej Polsce.

"Młodzież współczesna - uważa prof. Hanna Świda-Ziemba - nie jest świadoma historii, korzeni, mechanizmów, które doprowadziły do sytuacji obecnej, a także wobec tego, które rzeczywiście mogłyby tę sytuację zmienić".

Stąd jak uważa prof. Krzysztofa Koseła, socjolog, z Uniwersytetu Warszawskiego "Młodzi ludzie chętniej niż ich starsi rodacy myślą, że ich ważnymi cechami jest to, iż są Europejczykami, zwolennikami demokracji, kowalami własnego losu, osobami wykonującymi zawód. Dla ludzi starszych niż nastolatkowie ważne są przynależności: narodowa i religijna, także myślenie w kategoriach społecznego upośledzenia i krzywdy, np. jestem osobą niezamożną, ofiarą przemian dokonywanych po 1989 roku". 

Młodzi Polacy są często pewni siebie, przebojowi, przedsiębiorczy, mobilni, ponieważ nie boją się wyzwań. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że muszą w siebie inwestować, aby odnieść sukces oraz, aby łatwiej poradzić sobie w życiu, dostać dobrą pracę i żyć na dobrym poziomie. Stąd często mówi się o współczesnych Polakach, że biorą udział w wyścigu szczurów. 

"Ten obecny wyścig szczurów - uważa prof. Hanna Swida-Ziemba - wiąże się z jednej strony z ambicjami części ludzi, żeby znaleźć się na szczycie, żeby zdobyć jak najwięcej, a z drugiej strony z zagrożeniem upadku na dno".

Polacy coraz częściej w młodym wieku zaczynają pracować, wykonują dorywcze prace w marketach, przy promocjach, roznoszą ulotki, pracują w restauracjach. Chcą zdobyć praktykę, odbyć staże. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że są przedsiębiorczy i świadomi siebie, swoich celów. Oni także szybko się usamodzielniają, ponieważ studiują często poza miejscem zamieszkania, gdzie wynajmują mieszkanie wspólnie ze swoimi kolegami. Dzięki temu uczą się jak żyć, jak sobie radzić z trudnościami, jak być odpowiedzialnym człowiekiem.

Współcześni Polacy lubią się bawić - chodzą na dyskoteki, prywatki, do klubów, gdzie mogą potańczyć, poznać kogoś, napić się piwa, spotkać się ze znajomymi. Jednak to nie oznacza, że młodzi ludzie zachowują się gorzej od pokolenia ich rodziców i stąd często niesłuszne jest określanie ich gorszą młodzieżą. Oni po prostu chcą się zrelaksować, odstresować i spędzić w miły sposób wolny czas.

Jak wynika z z badań CBOS, dziewięciu na dziesięciu młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat korzysta z Internetu. To ważne, bo jak pokazują te same badania, osoby korzystające z Internetu są większymi optymistami, lepiej oceniają swoje relacje z najbliższym otoczeniem, z większą nadzieją patrzą w przyszłość i są lepiej wykształceni. 

Dzięki internetowi młodzi Polacy nawiązują znajomości, znajdują pracę, biorą udział w licytacjach na allegro, uczestniczą w życiu forum, w portalach społecznościowych, piszą artykuły, blogi, dzielą się z innymi internautami plikami muzycznymi, video, zdjęciami. Stąd popularność naszej klasy, serwisów dziennikarstwa obywatelskiego, youtube. W ten sposób tworzą wirtualną społeczność, która porozumiewa się między sobą za pomocą im znanego języka. 

"Globalna sieć - stwierdza prof. Hanna Swida-Ziemba - stanowi nieporównywalny z czymkolwiek środek porozumiewania się i pozyskiwania wiadomości. To musi zmieniać ludzi. Zwłaszcza, że w rodzinach nawet średnio sytuowanych internet zaczyna być traktowany jak kiedyś telewizor - jako potrzeba pierwszoplanowa". 

Zdaniem dr Tomasza Sobierajskiego, autora badań na temat zmian pokoleniowych w Polsce "Młodzi ludzie mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na społeczeństwo. Nie skupiają się jak ich poprzednicy na fałszywych trendach lansujących młodość, na próbie zatarcia różnic między płciami czy bardzo liberalnym podejściu do seksu. Mają pozytywne nastawienie do wolontariatu i prospołecznych działań". 

Dla młodych Polaków istotną wartość stanowi rodzina, ponieważ cenią oni tradycje oraz miłość i przyjaźń. Jednak zdaniem prof. Hanny Świdy-Ziemby "Młodzi mają problemy z budowaniem bliższych znajomości. Zawierane przez nich przyjaźnie opierają się nie na głębokiej więzi, lecz na luźnych, krótkich i zmiennych kontaktach". 

Oprócz tych wartości dla Polaków liczą się także sukces, kariera, które często są lansowane przez media oraz uczciwość, wrażliwość i życie według zasad, które oni uważają za najważniejsze. Dla wielu młodych Polaków istotną rolę w ich życiu znajdują wartości duchowe i religijne. Stąd uczestnictwo w Lednicy, którą stworzył o. Jan Góra, pielgrzymka na na Jasną Górę, uczestnictwo Światowych Spotkaniach Młodzieży, zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II, wolontariat, oazy, harcerstwo, udział w życiu Kościoła. 

Podsumowując: Można śmiało powiedzieć, że współcześni Polacy są coraz lepiej wykształceni, ponieważ kończą studia, podnoszą swoje kwalifikacje, znają biegle języki obce. Nie boją się rywalizować i odnosić sukces. Są otwarci na świat, inne kultury, religie i narodowości, ponieważ nawiązują swobodne i przyjazne kontakty z rówieśnikami z innych krajów. Nie boją się podróżować, znają języki obce, dzięki czemu łatwo im się porozumieć i odnaleźć w innej w krajach Europy Zachodniej, gdzie często migrują, by studiować i pracować. Młodzi Polacy są także przedsiębiorczy, dynamiczni, pewni siebie, pracowici. Dla nich ważną wartością w życiu są: rodzina, miłość i przyjaźń. I wbrew temu, co się nieraz o nich mówi, że interesuje ich tylko sukces i kariera, oni za najważniejsze wartości uważają bycie uczciwym, wrażliwym i dobrym człowiekiem. Dlatego też możemy mieć nadzieję, że to pokolenie Polaków w przyszłości poprowadzi nasz kraj do większego rozwoju, postępu, a tym samym sprawi, ze na czele naszego państwa staną ludzie kreatywni, otwarci, tolerancyjni, inteligentni, wykształceni, znający języki obce.

Źródło: Hanna Świda-Ziemba-Młodzi w nowym świecie