Pogoda na inwestycje

Jak zabezpieczać nowe inwestycje w fundusze od skutków zmiennej koniunktury?

Czy warto przez kilka lat oszczędzać w jednym funduszu inwestycyjnym nie zmieniając po drodze początkowych założeń – wybrać jeden rodzaj funduszu i wpłacać doń swoje oszczędności? Czy można przewidzieć jak będzie się zmieniała sytuacja na rynku oraz czy pierwotny wybór funduszu bef2b79c7daac1a3fbef61f6134b47dfa.jpgędzie na pewno trafny?

A gdybyśmy mieli do wyboru kilkadziesiąt różnych funduszy z oferty wiodących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na rynku i mogli w razie zmian koniunktury szybko i bez opłat przenosić swoje oszczędności do bardziej bezpiecznych typów funduszy – np. tych opartych na obligacjach, tak aby w czasie dłuższych spadków na rynku lepiej chronić wartość swoich pieniędzy? Tak działają, dostępne już na naszym rynku, programy inwestycyjne oparte na portfelu różnych funduszy inwestycyjnych.

Mniej opłat i elastyczniej

Najlepsze lokaty bankowe na rynku przynoszą obecnie zysk w granicach 5-6 proc. W porównaniu z ubiegłorocznym oprocentowaniem lokat dla wielu klientów to za mało, aby zaspokoić apetyt na zyski z oszczędzania. Dlatego poprawiająca się od kilku miesięcy koniunktura na giełdzie powoduje, że coraz więcej klientów interesuje się ofertami długoterminowego inwestowania w fundusze. W tym roku wartość wpłat do funduszy przewyższa już wartość likwidowanych jednostek funduszy. Ciekawą alternatywą dla nowych klientów zamierzających długoterminowo oszczędzać są programy inwestycyjne oparte na polisach ubezpieczeniowych, które nie tylko umożliwiają lokowanie pieniędzy w różne fundusze inwestycyjne, ale poprzez „opakowanie” inwestycji w formę ubezpieczenia chronią oszczędności przed podatkiem Belki w przypadku przenoszenia pieniędzy pomiędzy funduszami.

Innowacyjny produkt wprowadziło towarzystwo BZ WBK-Aviva, które poprzez sieć oddziałów Banku Zachodniego WBK oferuje program inwestycyjny pod nazwą In Plus BZ WBK.  W ramach programu dostępnych jest kilkadziesiąt funduszy różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Nowością będzie możliwość pełnej obsługi produktu przez Internet  t.j. kupno produktu, wybór funduszy, przenoszenie środków między funduszami oraz dokonywanie wpłat dodatkowych. W odróżnieniu od bezpośredniego oszczędzania w funduszach nie musimy ponosić opłat dystrybucyjnych pobieranych od wpłat do funduszu.

Jak minimalizować ryzyko inwestycji?

We wspomnianym programie inwestycyjnym możemy w dowolnym momencie zmienić naszą strategię inwestowania, jeżeli uznamy, że na rynku rozpoczyna się niekorzystny dla nas trend. Przeniesienie oszczędności z agresywnego do bezpiecznego funduszu może uchronić sporą część naszych oszczędności przed uszczupleniem wywołanym długotrwałymi spadkami na rynku finansowym. Żeby dokonywać takich zmian trzeba uważnie śledzić rynek, ale nie wszyscy klienci się orientują w niuansach koniunktury giełdowej. Rozwiązaniem dla nich może być podzielenie początkowego portfela inwestycji na kilka funduszy różnego typu i, w miarę realizacji celu inwestycji, przenoszenie oszczędności do mniej ryzykownych funduszy, tak by uchronić je przed nagłym spadkiem wartości na koniec okresu inwestycji.

Ubezpieczeniowe plusy

Ponieważ tego typu programy inwestycyjne są w istocie ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi niosą dla klientów dodatkowe korzyści finansowe. W przypadku śmierci ubezpieczonego zgromadzone środki mogą być wypłacone wskazanej przez klienta osobie w formie świadczenia ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego, a zatem spadkobiercy unikają dodatkowych kosztów oraz nie płacą podatku od spadków i darowizn.

Na co zwrócić uwagę?

Każdy może mieć inne potrzeby - oszczędzanie na edukację dzieci, remont domu, daleką podróż. Najważniejszy jest cel i horyzont czasowy inwestycji. On determinuje wybór spośród gamy funduszy inwestycyjnych. W wyborze funduszy pomagają doradcy finansowi, bo dobrany portfel funduszy powinien jak najpełniej odzwierciedlać preferencje inwestycyjne i skłonność do podejmowania ryzyka przez klienta. W czasie oszczędzania w ubezpieczeniowych programach inwestycyjnych można dokonywać dodatkowych wpłat, aby powiększyć wolumen oszczędności. Kiedy najlepiej wypłacić zgromadzone oszczędności? W odniesieniu do programów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniach musimy pamiętać, że wczesna rezygnacja z ubezpieczenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłat – w zależności od momentu umorzenia polisy, może to być do kilku procent zgromadzonych oszczędności. Dla przykładu – w programie In Plus może to być od 2,5 do 6% (w przypadku rezygnacji w pierwszym roku), natomiast rezygnując z inwestycji po 3 latach nie będziemy musieli już nic płacić. Dlatego taką inwestycję warto zaplanować mając na horyzoncie co najmniej kilka lat oszczędzania.

Planując długoletnie inwestycje warto szukać rozwiązań, które można będzie szybko dopasować do zmieniającej się sytuacji na rynku. Pozwoli to ograniczyć negatywne skutki wpływu koniunktury rynkowej na naszą pierwotną strategię inwestycyjną.