Po owocach ich poznacie (o Powstaniu Warszawskim)

Skutki Powstania Warszawskiego poznaliśmy dawno temu.

 

...

Skutki Powstania Warszawskiego można ocenić tylko w jeden sposób: Nic dobrego o nich nie należy mówić.

 

Podejście etyczne według zasady podanej, między innymi, przez Jezusa z Nazaretu: „Po owocach ich poznacie” oznacza, że ci którzy do niego doprowadzili zasługują na potępienie.

Tego rodzaju etyka, zwana konsekwencjonizmem etycznym, uznaje, że motywy sprawców mają czwartorzędne znaczenie. To, że chcieli dobrze, nie zmniejsza ich winy w najmniejszym nawet stopniu. Pozytywne intencje mogą być rozpatrywane jedynie w odniesieniu do kary, którą powinni ponieść za swoje czyny.

Sprawcy Powstania Warszawskiego nie żyją i żaden sąd, z wyjątkiem sądu historii nimi się nie zajmie.

Historycy wyznają różne etyki. Dla niektórych liczą się jedynie motywy i oni są pełni zachwytu dla patriotyzmu powstańców. Inni znowu uznają jedynie prymitywną etykę dwuwartościową TAK, TAK, NIE, NIE. Będą oni szczegółowo badali różne zachowania pod względem zgodności z uznawanym i wyznawanym przez siebie systemem przykazań (nakazów i zakazów).

 

Moje zdanie na ten temat jest następujące:

CISZEJ NAD TĄ TRUMNĄ !!!

Po owocach już ich poznaliśmy.

 

Adam Jezierski

 

...