Plagi egipskie, sen Faraona, a MEL

  PLAGI  EGIPSKIE,  SEN  FARAONA,  A  MAŁE EPOKI LODOWE

 

 

Obecny stan wiedzy historycznej daje bardzo duże możliwości do analizowania  i porównania zbadanych okresów starożytności  z zapisami historyków starożytnych takich jak Herodot, Tacyt czy Józef Flawiusz, jak też treściami mitów bądź  tekstów religijnych. I tak znany z historii starożytnej okres panowania dynastii  Hyksoskich w  Egipcie  datowany na XVIII-XIV wiek p.n.e. nakłada się czasowo na pobyt w tym kraju  Izraelitów, interesujące są przyczyny i okoliczności  tego czterechsetletniego  pobytu .  Początek i koniec wyznaczają małe epoki lodowe jakie dotknęły ówczesny świat,  a mianowicie  Hyksosi wygnani głodem ze swych siedzib na stepach Azji  dysponując dość dużą siłą militarną  podbijają osłabiony Egipt i zadomawiają się na najbliższe 400lat. W tym czasie biblijny Jakub  wraz ze swoimi 12 synami , także za chlebem  udaje się do Egiptu. W zapisie biblijnym eksponowany jest sen  faraona o siedmiu krowach tłustych i siedmiu krowach chudych.  Ów sen jeden z synów Jakuba  Józef zinterpretował  w ten sposób, że oznacza to siedem lat urodzaju i siedem lat nieurodzaju (lata tłuste i lata chude),  czyli stanu Małej Epoki Lodowej. Wydarzenie to, a raczej ciąg wydarzeń był tak istotny i ważny, że pamięć o nim przetrwała wieki. 

O wiele bogatszy zapis na temat drugiej małej epoki lodowej oferuje nam Biblia, znacznie bogatsze są również dane historyczne uzyskane z tekstów źródłowych jak i na podstawie obecnych badań naukowych, są to znane plagi egipskie, występujące wspólnie z MEL.

W Biblii Mojżesz po wywołaniu dziesięciu  „Plag egipskich’’ łącznie z epidemią wyprowadza Izraelitów poprzez rozstępujące się Morze Czerwone na pustynię Synaj, zaś   stamtąd po 40 latach prowadzi ich do Ziemi Kananejskiej, która pada ich łatwym łupem. Zapewne zdrowi i silni Izraelici napotykają słaby opór przetrzebionych przez epidemie  występujące wraz z MEL  Kannanejczyków.

Historycznie na skutek niekorzystnych warunków klimatycznych w Egipcie upada dynastia Hyksosów,  informuje o tym nauka oraz biblijny zapis oznaczający początek prześladowania Izraelitów ; ‘’ A  kiedy nastał faraon który nie znał  Józefa’’, był to początek panowania XVIII dynastii tebańskiej .W tym czasie w Basenie Morza Śródziemnego pojawia się nowa siła militarna złożona z wielu nacji tam zamieszkujących : Libijczycy, ówcześni mieszkańcy Sycylii, Krety, Cypru, Sardynii, Etruskowie, Grecy. Wygnani głodem ze swych siedzib, nazwani „ Ludami Morza” w sile 15000 wojowników,  łupili wszystkie osłabione królestwa w tym rejonie zmiatając z powierzchni ziemi ongiś potężną , a w tym czasie osłabioną cywilizację Hetytów, a także najeżdżają na Egipt. Zapewne na jakiś czas zatrzymali się w Kananie czego obawiał się Mojżesz. Skazując Izraelitów na izolację w wędrówce chciał uchronić ich także od skutków epidemii, pokłosia  Małej Epoki Lodowej.  Przejście suchą stopą przez Morze Czerwone mogło odbyć się po lodzie, lub w płytkim brodzie po związaniu wody przez śniegi i lód MEL obejmującej całą ziemię. Powyższe dwa przykłady są historycznie opisanymi MEL.  Z podobnymi spotykaliśmy się trzykrotnie w ostatnim tysiącleciu XIV, XVII i XIX wieku gdzie skutki i przebieg były podobne.

Małe Epoki Lodowe występujące cyklicznie w dziejach ludzkości charakteryzują się bardzo niekorzystnymi zjawiskami przyrodniczymi, tak w klimacie i pogodzie jak też zwiększeniem aktywności sejsmicznej i tektonicznej.  W czasie MEL oraz poprzedzającym  MEL intensyfikują się opady deszczu jak i śniegu co prowadzi do wielu powodzi i osunięć ziemi.  Mokre i zimne lata prowadzą do zmniejszenia plonów co w konsekwencji grozi głodem.  Zimy są bardziej srogie, a mróz i śnieg pojawia się w rejonach zazwyczaj ciepłych. Obrazowo  ujmując zimę to taka, kiedy zamarza Bałtyk i Tamiza czy nawet Tybr, a w Afryce Północnej śnieg w zaspach leży przez kilka miesięcy. Wymienione zjawiska przyrodnicze bardzo źle wpływają na zachowania społeczne, najczęściej towarzyszą im różnego rodzaju niepokoje, rozruchy, a także bardzo często wojny i batalie. Przy tak złej pogodzie łatwo jest o epidemie wybuchające wśród ludzi jak i zwierząt .

Świat przyrody ożywionej (zwierzęta) objęty jest  również niekorzystnymi zmianami jakie go otaczają.  Bardzo często ów okres naznaczony jest masowym padaniem jednych gatunków połączony z niekontrolowanym przyrostem innych, występować mogą również zakłócenia w migracjach. Manifestują się również nieznane zachowania zwierząt stanowiący zagadkę dla zwykłych ludzi jak i naukowców: ostatnio masowe padania ptaków i ryb w różnych rejonach ziemi.

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY

Zdarzenia opisane w ST; wywołaniu dziesięciu plag  zwanych „Egipskimi”,’ oraz otrzymaniu tablic z „Dziesiecioma Przykazaniami Bożymi” przez Mojżesza świadczą o tym, że posługiwał się on dziesiętnym systemem liczbowym. Tak fundamentalna rzecz uszła uwadze przeróżnym badaczom, tejże uwadze ciągle uchodzi fak, że tylko w językach słowiańskich nazewnictwo liczb, oraz stosowanie  tego systemu, jest zgodne z DZIESIĘTNYM SYSTEMEM LICZBOWYM.

 

Końca świata nie będzie , a tych którzy tak mówią należy zapytać o początek.

 

                                                                      Tadeusz Mroziński

Trzebnica dnia 08.01.2011.

Serdecznie zapraszam na mój Bloog : www.apokalipsa-eden.bloog.pl