PAPIEŻ JAN PAWEŁ II uczniem Syna Bożego nie był!

PARĘ SŁÓW O CZŁOWIEKU, KTÓRY KŁAMAŁ!

 

 

"Wszyscy" wychwalają postać słynnego Polaka. "Wszyscy" umizgują się podkreślając jego wiarę i potęgę duchową. Tak mówią ludzie, których nie interesuje Nauka Pana Jezusa i Boga Ojca. Tak mówiąc Ci, którzy przypodobać się chcą ogółowi, gminowi, który rzuca hasła nie zastanawiając się nawet nad nauczaniem wyżej wymienionego papieża.
 
A dla mnie ów papież nie był uczniem Syna Bożego. Znając na tyle Naukę Zbawiciela by określić postępowanie papieża Jana Pawła II powiem, że ów człowiek kłamał społeczność ludzką propagując nauki, które obrażały Boga Ojca oraz Jego Syna.
 
Zresztą, jego bałwochwalcza i niezgodna z Ewangelią miłość do "Marii" była znana nie tylko w Polsce ale i w Rzymie. Dość powiedzieć, że swego czasu w wymienionym wyżej Rzymie Polak papież miał swoich... przeciwników w tym względzie. Ale..., który papież tam na wysokościach ludzkiej władzy nie ma swojego przeciwnika? Walka o stołek toczy się wszędzie... również i tam a najlepszym tego dowodem była tajemnicza śmierć papieża Jana Pawła I.
 
Zatem papież Jan Paweł II nigdy nie był uczniem Pana Jezusa. Był po prostu człowiekiem, który Was otumanił kremówkami i śpiewem. Człowiek, który świadomie kłamie bliźniego, nie tylko go nie kocha ale pogardza nim.
 
Papież Jan Paweł II, jak każdy papież zresztą, nie usunął z kościołów pogańskich figur i obrazów. Polak papież był typowym przykładem człowieka zdążającego do fałszywie pojętej ''dyskusji'' międzyreligijnej. A jego pompatyczny pocałunek Koranu, Koranu, którego nauki poniżają Pana Jezusa i Boga Ojca, zakrawa w stu procentach na zaparcie się Zbawiciela. No nie, źle napisałem, zaparcie nastąpiłoby dopiero wtedy gdyby papież był człowiekiem wierzącym a on wierzącym człowiekiem nie był.
 
Podsumuję: Papież Jan Paweł II uczniem Syna Bożego nie był. Zatem, czyim był uczniem?”.