Pan Jezus Chrystus, Jest Bogiem i zna Dzień Swego Przyjścia!

Pan Jezus, nie Przyszedł na ziemię po to, by ludziom określić rok, czy dzień, Swojego Drugiego Przyjścia. Nie taka Była Wola Jego Ojca, Jego Taty.

 

Pan Jezus Chrystus, Powiedział:
``Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie w Niebie, ani Syn, tylko Ojciec." (Ewangelia według Marka 13:32)

Iluż ludzi, którzy mienią się wierzącymi, po Tych Słowach Zbawiciela, orzekło, że Mój Pan Jest Niedoskonały!?  Jakże wielu stwierdziło, że nie jest Bogiem, a inni odebrali Mu Wszechmoc.

Lecz czy ``glina`` może Stwórcy odebrać Wszechmoc, czy może ``listek``, pozbawić Bóstwa, Bożego Syna?

Przez wiele lat czytania Słowa Bożego, a przede wszystkim, dzięki Pomocy Pana Jezusa, nauczyłem się pewnej sprawy. Jeżeli nie rozumiem cytatu, to Pana Boga nie osądzam. Słowo Boże Trwa na wieki, a ja jestem tylko marnym pyłem, który przez złe zrozumienie Mów Zbawiciela, może doprowadzić do upadku siebie i innych.
Sam dawno temu, parokrotnie obwiniłem Pana Boga za mój upór, za mój brak wiadomości.


Powrócę do cytatu, którego wytłumaczenie wydaje się w tym wypadku zrozumiałe.
Zacznę jednak, jak to się mówi potocznie, ``z innej strony``.
Zadaję sobie pytanie: `` Pan Jezus Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały, Jest Idealny, Znał ludzkie myśli, Wiedział, jakie są poglądy izraelitów, a miałby być niedoskonały?``
Powiem więcej: ``Czy Pierwsze Stworzenie Boga Ojca, ma Posiadać jakąś wadę? Czy nie Zostaje w ten sposób w stan oskarżenia postawiony również Sam Bóg Ojciec?``
Te twarde słowa, piszę dla lepszego zrozumienia tematu!

Pan Jezus bardzo dobrze Wiedział, kiedy ``koniec świata`` nastąpi. Wie, kto będzie zbawiony, a kto potępiony, lecz On nie Przyszedł na ziemię, z odpowiedzią na te pytania, On nie Przyszedł na ziemię po to, by ludziom określić rok, czy dzień, Swojego Drugiego Przyjścia. Nie taka Była Wola Jego Ojca, Jego Taty.
Jak Mówi Józefowi Anioł Pański o Panu Jezusie: ``On Zbawi lud swój od grzechów jego.``


Apostołowie stawiali Mojemu Panu Bogu, często dziwne pytania. Wybiegali swoimi myślami w daleką przyszłość i chcieli nakłonić Mistrza do odpowiedzi na pytanie, ``Kiedy to się stanie?``  ``Czy w tym czasie naprawisz Królestwo Izraela?``
W Ewangelii według Mateusza czytamy:
``Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.`` (6:33)

Syn Boży zdaje się Mówić:

``Starajcie się najpierw o to, byście osiągnęli żywot wieczny, byście osiągnęli zbawienie. Uwierzcie w Moje Słowa, w Moje Posłannictwo, z Którym Przyszedłem od Boga Ojca. Ani Ja, ani żaden Anioł Posłany do Was, nie powie wam o tym dniu i tej godzinie. DLA WAS NIE ZNAMY na to pytanie odpowiedzi, ponieważ Bóg Ojciec, Mój Tata, NIE Z TĄ MISJĄ POSŁAŁ MNIE na ziemię.``
Mój Pan Jezus Mówił Tylko to, co ``usłyszał`` od Boga Ojca.

``Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, NIE MOŻE Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, TO SAMO I SYN CZYNI.`` (Ewangelia według Jana 5:19)


Jeżeli Bóg Ojciec nie Rozkazał Mojemu Panu Mówić o ``tym dniu i o tej godzinie`` to, dlaczego, ludzie podważają Boskość Zbawiciela?
Pan Jezus Zna odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie może zadać mu człowiek, ale dlaczego ma na nie odpowiedzieć? Czy tylko ze względu na widzimisię tego człowieka?


Powtórzę się.

Posłannictwo, z Którym Przyszedł Pan Jezus na ziemię to posłannictwo głoszenia Ewangelii, to Posłannictwo Śmierci i Zmartwychwstania, a nie było ani Jego celem, ani celem przede wszystkim Boga Ojca, by objawiać konkretną datę ``końca``. W tej materii DLA NAS, LUDZI, PAN JEZUS NIE ZNA ODPOWIEDZI.

Jeszcze raz przypomnę: ``DLA NAS!``
Ktoś jednak rzekłby, ``Jeżeli Pan Jezus Znał na to pytanie odpowiedź, to mógłby Odpowiedzieć, że nie Powie, po co kłamać!``


Otóż Słowa Mojego Pana, nie Były kłamstwem. To była prawdziwa odpowiedź, która z kłamstwem nie ma nic wspólnego, lecz żeby ją zrozumieć, nie należy Zbawiciela oskarżać, lecz poddać się Jego Woli.
Proponuję porównanie:
``I NIE MÓGŁ tam Dokonać żadnego cudu, TYLKO NIEKTÓRYCH CHORYCH UZDROWIŁ, WKŁADAJĄC NA NICH RĘCE.``  (Ewangelia według Marka 6:5)
Czy Biblijne ``nie Mógł``, w tym wypadku oznacza faktycznie niemoc Pana Jezusa, czy raczej posiada sens wyrażenia: ``NIE CHCIAŁ``!?


Zapytam wprost: ``Pan Jezus nie Mógł tam Dokonać żadnego cudu, bo był słaby, czy dlatego, że NIE CHCIAŁ?``

Odpowiedz jest tylko jedna: NIE CHCIAŁ, ponieważ niektórych, innych ludzi UZDROWIŁ!

Nie Chciał, ze względu na ich niedowiarstwo, a nie ze względu na Swoją słabość.


Inny cytat:
``Wy idźcie na święto; JA JESZCZE NIE IDĘ na to święto, bo czas Mój jeszcze się nie wypełnił. To im Powiedział i Pozostał w Galilei.
Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas POSZEDŁ i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.``  

(Ewangelia według Jana 7:8-10)

Oskarżyciel Mojego Pana by powiedział, że Pan Jezus okłamał Swoich uczniów, ponieważ Poszedł na święto. Nic z tych rzeczy! Mój Pan Mówił Prawdę, ponieważ uczniowie myśleli, że Pan Jezus Pójdzie z nimi, a On Miał inne Myśli, Poszedł, ale PÓŹNIEJ i to skrycie.


Podobnych przykładów w Piśmie Świętym jest dużo. Gdy nie będziemy mieć pretensji do Zbawiciela, gdy nie będziemy mieć pretensji do Boga Ojca, to prędzej, czy później, dzięki Łasce Pana Jezusa, poznamy Prawdziwy Sens Jego Słów.

Przed zniszczeniem ``poprzedniego świata`` potopem, dokładnie na siedem dni przed Bożą karą, Noe usłyszał Słowa:

`` Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem.``  (Księga Rodzaju 7:4  Biblia Warszawska)

``Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie w Niebie, ani Syn, tylko Ojciec."


Pan Jezus Chrystus, bardzo dobrze wiedział, kiedy nastąpi koniec, jednak z odpowiedzią na to pytanie, nie Został Przez Boga Ojca Posłany do ludzi.

Kiedyś, pewnego dnia, lud Boży, podobnie jak Noe, usłyszy…

Wtedy, to będzie odpowiedni czas, dla TEJ wiadomości.

Zatem czuwajcie, ``bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.``