Oumuamua - Obiekt nie z tego świata

Oumuamua to planetoida, która z pewnością nie pochodzi z Układu Słonecznego.

Oumuamua to planetoida, która z pewnością nie pochodzi z Układu Słonecznego.

 

Ilość odkrytych planet pozasłonecznych wzrasta lawinowo. Wg. nadal obowiązujących teorii planety powstały z materii, która jest pozostałością po wybuchach supernowych. Supernowa wybucha w galaktyce średnio raz na 500 lat. Czas życia galaktyki obliczony na postawie ilości układów planetarnych jest znacznie większy od obliczonego innymi metodami.

Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-kosmos/informacje/news-kolejne-planety-pozasloneczne-odkrywa-nam-sztuczna-inteligen,nId,2478200#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Ilość odkrytych planet pozasłonecznych wzrasta lawinowo. Wg. nadal obowiązujących teorii planety powstały z materii, która jest pozostałością po wybuchach supernowych. Supernowa wybucha w galaktyce średnio raz na 500 lat. Czas życia galaktyki obliczony na postawie ilości układów planetarnych jest znacznie większy od obliczonego innymi metodami.

Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-kosmos/informacje/news-kolejne-planety-pozasloneczne-odkrywa-nam-sztuczna-inteligen,nId,2478200#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

Ilość odkrytych planet pozasłonecznych wzrasta lawinowo. Wg. nadal obowiązujących teorii planety powstały z materii, która jest pozostałością po wybuchach supernowych. Supernowa wybucha w galaktyce średnio raz na 500 lat. Czas życia galaktyki obliczony na postawie ilości układów planetarnych jest znacznie większy od obliczonego innymi metodami.

Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-kosmos/informacje/news-kolejne-planety-pozasloneczne-odkrywa-nam-sztuczna-inteligen,nId,2478200#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
IloOumuamua przybyła z odległych obszarów Kosmosu.

 Wycieczka na odkrytą niedawno planetoidę Oumuamua wyjaśniłaby wiele. Oumuamua to planetoida, która z pewnością nie pochodzi z Układu Słonecznego.

  Wiemy o tym, ponieważ znamy kierunek i prędkość z jaką Oumuamua się porusza.

Pojawienie się Oumuamua świadczy o tym, ze w przestrzeni międzygwiezdnej jest bardzo dużo nieświecącej materii barionowej. - Czyli materii zbudowanej ze zwykłych atomów.

Uważam, że "skaliste" planetoidy, planety i księżyce podróżują w obszarach międzygwiezdnych. Bywa, że są one przechwytywane przez układy składające się z kilku gwiazd albo układy składające się z gwiazd i wielkich planet gazowych.

Liczba odkrytych planet pozasłonecznych rośnie lawinowo.

Według nadal obowiązujących teorii planety powstały z materii będącej pozostałością po wybuchach gwiazd supernowych.

Wiek Galaktyki obliczony na podstawie ilości układów planetarnych jest znacznie dłuższy od obliczonego innymi metodami.

Według obowiązującej teorii planety powstały w tzw. dyskach protoplanetarnych.

Obserwowane obiekty. które uważane są za dyski protoplanetarne, nie muszą produkować planet. - Szukając dysków pasujących do obowiązującej teorii naginano wyniki obserwacji.  - Takie naciąganie obserwacji zdarza się czasami w różnych dziedzinach nauki.

Ciemna materia
Ciemna materia występuje na obszarach między-gwiezdnych. - Planetoidy podróżujące między gwiazdami są nośnikami informacji o tym co dzieje się na obszarze, na którym występuje ciemna materia.
Oumuamua  jest częścią ciemnej materii. OUMUAMUA JEST CZĘŚCIĄ CIEMNEJ MATERII.


Oumuamua  jest częścią ciemnej materii.

To wielkie odkrycie roku 2017.

Sprawę wyjaśniłem.

Nobel?

Polacy w zasadzie Nobli nie dostają... -:)))

Pozostaje pytanie w jaki sposób uformowały się przechwycone planety, księżyce i planetoidy? -To jest bardzo ważne pytanie. Nie znam odpowiedzi. Na wszystkie możliwe pytania odpowiada religia. Typowa odpowiedź religiantów to: - bóg tak zrobił. Naukowiec często mówi - nie wiem.

Przeczytaj: >>> Ciemna materia

Adam Jezierski