Otpowiedz na najwiękrze pytanie

JAKA JEST PRAWDA NA NAJWIĘKRZE DRĘCZĄCE NAS LUDZI PYTANIE

 

 

                       Wszystkie odpowiedzi dążą do następnych pytani aż do tego głównego ogólnego tego co nas otacza ogólnie wszystko. Czyli pytając co to jest odpowiadamy odpowiedzią na które znów pytamy co to jest itd.. aż brakuje nam odpowiedzi. I na to pytanie tak naprawdę jak jest mam odpowiedz bez dalszego pytania taka jest prawda.

 

Prawda co to prawda czyli racjonalnie lub zmysłami okresilenię, przyjąć do zrozumienia czegoś lub cos co staramy się zrozumieć.

Stwierdzenie przeciwięstwo prawdy czyli przyjęcie do zrozumienia czegoś lub cos tak po prostu i już bez racjonalnego lub zmysłowego okresilenia, dowodu.

Racjonalnie czyli rozmysilne logiczne rozumowanie odpowiadanie sobie na pytania biorąc pod uwagę sploty okoliczności przeżytych lub zaobserwowanych.

 

                      Wszystko co piszemy mówimy wysilimy i tak, że to co pisze, jest wymysłem wyobrażeniem naszym własnym >>nazwanym<< wszystko ma jakoś nazwę i tym się sugerujemy to nasze rozumowanie i w tym jest odpowiedz.

CO JEST TAK NAPRAWDE JAK ZROZUMIEC TAK NAPRAWDE JAKA NAPRAWDE JEST OTPOWIEDZ ŻYJĄC ZROZUMIAŁEM OTPOWIEDZ BO ŻADNYM NICZYM CZY JAKOŚ KOLWIEK SPOSOBEM COŚ, KTOŚ POTRAFI ODPOWIEDZIEC  NA PYTANIE TO SIĘ MYLI BO NIEMA JAK I CZEMU TAK JEŚLI TO PRAWDA. NIGDY ŻADNA ROZUMNA ISTOTA NAWET TAKA O KTÓREJ NIE MAMY POJĘCIA NIEZDAJEMY SOBIE SPRAWY JAKIE SOM MOŻLIWOŚCI ROZUMOWANIA TO I TAK BY COS ZROZUMIEC CZA SOBIE ZADAĆ BYTANIE I NANIE OTPOWIEDZIEĆ A ŻEBY ZADAC PYTANIE CZEBA JE OKREŚLIC A W NASZYM TOKU MYSILENIA SOM TO NAZWY. TAK CZY SIAK JAKOKOLWIEK TO ,,WYSANE Z PALCA,, NASZ TOK MYŚILENIA CZY CZEGOŚ  KOLWIEK.

JEŚLI TWIERDZIŻ, ŻE NA PYTANIE NAPRAWDE ZNAŻ OTPOWIEDZ I PRAWDĄ, TAK NAPRAWDE JEST TA OTPOWIEDZ CHODZBY JAK RACJIONALNIE OTYM JESTEŚ PRZEKONANY, ŻE TAK JEST NAPRAWDE TO POMYŚL RAS JESZCZE NIE UŻYWAJĄC NAZW I OTPOWIEC.

TAKA JEST PRAWDA, ŻE NIEDA SIĘ POWIEDZIEĆ OKRESILIĆ ZROZUMIEĆ JAKA ONA JEST.