Oszczędzaj energię

Niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba.Niech żyje silna i wolna Polska.

 

Oszczędzaj energię

Zmiany w Polsce będą wynikały ze zrozumienia, że jako kraj jesteśmy w sytuacji  poprzedzającej upadek państwa. Tylko zastosowanie zasady oszczędzania energii i optymalnego wykorzystania dostępnej energii społecznej wszystkich Polaków pozwoli na osiągnięcie stanu państwa polskiego zapewniającego dalszy rozwój. Szesnaście lat temu zostałem postawiony w sytuacji wymuszającej studia nad bolączkami życia społecznego Polaków. Efekty badań przedstawiam w książce dostępnej w Internecie zatytułowanej „Historia naturalna i zmiany klimatu”. Wynika z niej, że powinniśmy utworzyć silne centrum finansowo-naukowo-gospodarcze grupujące etyczną i doświadczoną elitę  wspomagające rozwój samorządnej i nowoczesnej Polski otwartej na pozytywne trendy świata.

Powrót do Polski rzesz Polonusów wszystkich nacji  i przywrócenie im wszelkich utraconych praw pozwoli na impuls rozwojowy w kraju, a zasilenie rolnictwa w rolników-imigrantów pozwoli wykorzystać urodzajne polskie ziemie. Polityka neutralności i wkomponowanie się w strukturę gospodarczą świata pozwoli na uniknięcie konfliktów z sąsiadami a silne nowe Państwo Polskie promieniujące kulturą i otwarte na wszystkie światowe religie przejmie rolę przywódcy duchowego świata tworząc nowoczesny system etyczny.

 Aby to się stało potrzebna jest tylko wola zmian w nowej elicie narodu, która wyłoni się wkrótce w wyniku procesu  dziejącego się na naszych oczach. Miejmy oczy szeroko otwarte i oczekujmy ufnie przyszłości. Polacy to silny naród, który powstanie jak Feniks z popiołów.

Niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba.

Niech żyje silna i wolna Polska.

Jakuszowice, dnia 25 sierpnia 2016 roku, godzina 6:40               Bogdan Góralski