Ocieplenie klimatu - czy popularny herbicyd Roundup może mieć jakiś wpływ?

Globalne ocieplenie powoli staje się faktem któremu coraz trudniej zaprzeczać. Choćby porównajmy obecną zimę z tą gdy wprowadzono stan wojenny - czy ktoś pamięta tamten 13 grudnia

 

Poniżej chciałbym pokazać wykresy temperatur związane z globalnym ociepleniem:

 

 

Czy nie jest zastanawiające, że klimat zaczął się ocieplać od początku lat 80 - tych XX wieku. Powszechnie wiadomo, że za globalne ocieplenie odpwowiada emisja CO2: poniżej grafika przedstawiająca tą emisję:

 

Znalezione obrazy dla zapytania co2 emission

Zwracam uwagę, że herbicyd Roundup na masową skalę zaczął być stosowany od lat 80 XX wieku i jego zużycie od tej pory rosło w postępie geometrycznym.Emiisja CO2 rośnie nieprzerwalnie praktycznie od początku ery przemysłowej.

W latach 1940 - 1980 emisja CO2 wzrosła pieciokrotnie, natomiast temperatury na świecie w tym czasie praktycznie nie uległy zmianie - o co więc chodzi ?

W 2014 produkcja glifosatu wyniosła 820 milionów kilogramów. Zakłądając, że do opryskania 1 km2 powierzchni potrzeba ok 100 kg Glifosatu to daje powierzchnię 8,2 mln km2.  Innymi słowy za pomocą wyprodukowanego Glifosatu można jednokrotnie opryskać grunty orne całej Europy (łącznie z Rosją), USA, Canady, Chin, Brazyli i jeszcze trochę zostanie. Czyli jednokrotnie zniszczymy życie biologiczne na olbrzymim obszarze, zatrzymując na jakiś czas fotosyntezę. Taka jest skala zniszczenia bilogicznego powodowanego przez Roundup - pytanie czy to może być obojętne dla klimatu ?  Dodatkowo spora część Glifosatu trafia do mórz i oceanów. Rafy koralowe zaczęły zanikać dopiero po rozpowszechnieniu się Glifosatu.

 W roku 1979 niejaki James Lovelock przedstawił hipotezę Gai. Według tej teorii ziemia jest jednym wielkim organizmem, który tak funkcjonuje aby zachować odpowiednie warunki do życia.  Cała Ziemia składa się z biosfery, atmosfery, oceanów i gleby. 

Całość stanowi sprzężenie zwrotne systemów poszukujących optymalnego fizycznego i chemicznego środowiska naturalnego dla życia na tej planecie. Całkowity zakres żyjącej materii na Ziemi, począwszy od wielorybów po wirusy, od dębów po glony, może być uznany za żyjącą jedność zdolną do utrzymywania atmosfery Ziemi, która przystosowuje się do wszystkich jej potrzeb. Lovelock twierdzi, że to przyroda organiczna wytwarza atmosferę.

Jednym z najważniejszych dowodów potwierdzających hipotezę Gai jest stabilność ziemskiego klimatu. Badania geologiczne dowodzą, że klimat na Ziemi nigdy nie był niekorzystny dla życia, nawet w najkrótszym okresie. Nigdy nie było ani za zimno ani za ciepło. W czasie trwania życia na Ziemi promieniowanie słońca wzrosło o 30 % natomiast temperatury na Ziemi podlegały stosunkowo małym fluktuacjom. 

Pytanie następujące co się może stać z klimatem Ziemi gdy zastosuje się na masową skalę truciznę wyniszczjącą bakterie i wszelkie mikroorganizmy glebowe (herbicyd przenika też do mórz i oceanów) -  herbicyd Roundup z jego aktywnym składnikiem Glifosatem ? 

Normalnie w żywej  glebie żyją bakterie i grzyby, które bezpośrednio pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza.

Dodatkowo kiedy bakterie glebowe, które normalnie pomagają roślinom przyswajać azot z powietrza, są zabijane przez herbicydy (np Roundup), to nie dość że rolnicy muszą stosować dużo drogich  nawozów azotowych to dodatkowo  azotany są uwalniane do atmosfery. Wg Stefani Seneff wytwarzany w tym procesie tlenek azotu ma 100 krotnie większy wpływ na globalne ocieplenie niż inne związki. 

Wiele lasów równikowych zamienianych jest  na plantacje soi GMO traktowanej obficie Roundupem. Tworzy to podwójny efekt - niszczymy najbardziej biologicznie czynne miejsca na planecie, zastępując je martwą glebą i uprawami utrzymywanymi za pomocą pestycydów i nawozów sztucznych.

Miliony hektarów gleby zostały już zniszczone.... 

PS

Herbicyd Roundup to pewien symbol współczesnego rolnictwa. Ziemia rolna jest degradowana przez wiele czynników - nadmierną chemizacją, sposobem kultywacji.