Obywatel pyta - urząd odpowiada

jak trafisz na nadmiernie wykształconego to spadniesz ze schodów.

 

Z okazji Święta Niepodległości władze Kamienia Pomorskiego umieściły na miejscowym ratuszu godło. Dziennikarz lokalnego  portalu zwrócił uwagę, że z orłem coś jest nie tak. Zapytał urząd i otrzymał odpowiedź.

Odpowiedzi udzieliła na piśmie sekretarz gminy Kamień Pomorski pani Anna Stanaszek-Kaczor. Cytat w całości, za portalem  ikamien.pl:


"Niekonwencjonalny wizerunek orła u podstaw ratusza był wysublimowaną instalacją plastyczną, która aczkolwiek abstrahuje  od altruistycznych sofizmatów i metafizycznego pietyzmu, to w konkluzji artysta był w swej wizji sugestywny, co zapewne  jest w stanie udowodnić empirycznie"

a potem kilka linijek dla zwykłych tumanów i prostaków:

Mówiąc prościej propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji. Przedostatnim  ogniwem tego łańcucha myśli artystycznej było przysłonięcie pamiątkowej tablicy, by ostatnim jego elementem stał  się nacechowany artyzmem finezyjny paradoks".

Marnuje się kobieta w jakiejś gminie. Jeśli należy do odpowiedniego sortu zostanie rzecznikiem prasowym jakiegoś ważnego ministerstwa.