„Oblicza starości”

Cykl „Stany i uczucia”

 

d69b61f314482928ed233f52a7605ef3.jpg

Starość to straszna przywara

To prawda jak starość stara,

Nie ma szczęśliwej starości

Gdy spędza się ją w samotności

 

Starość to ciepłe bambosze

To wózek lub w karetce nosze,

Nie ma spokojnej starości

Ze sztucznej szczęki radości

 

Starość to starcza demencja

To z ZUS-u wypłacana pensja,

Nie ma wesołej starości

Gdy nie ma bliskich miłości

 

Starość to opiekunów skaranie

To przysłowiowe babci sranie,

Nie ma godnej starości                                                                                                                                                                                            

Wiatry to powód do złości

 

Starość to ciągle zapominanie

To o zdanie innych nie dbanie,

Nie ma pogodnej starości

Gdy nie ma już cierpliwości

 

Starość to zniedołężnienie

To dobrych chwil zapomnienie,

Nie ma beztroskiej starości

Reumatyzm to ból wszystkich kości