O t o P o l s k a

Ohydna prowokacja. Spróbuj uzupełnić tę listę, zaprzeczyć jej tezom, lub ułożyć listę pozytywną. Treść zasługuje na dyskusję, a autor na potępienie piekielne.!!!!!i

 

O   t   o     P   o   l   s   k   a

 

S P R Ó B U J      Z A P R Z E C Z Y Ć

 

Polska miała w historii i ma najgłupszych polityków

Polska najczęściej była atakowana przez wrogów

W Polsce było najwięcej wojen i wojenek wewnętrznych

Polska wydała najmniej postaci przynoszących jej chwałę

Najmniej polskich artystów i uczonych z dawnych i obecnych lat znanych jest w świecie

Polska ma niewielu noblistów (najwięcej mają Żydzi)

Na świecie grywa się najmniej polskiej muzyki

W obiegu światowym jest najmniej polskich pisarzy (poza Conradem!!)

Polskie malarstwo ma marginalne znaczenie na rynku światowym

Polscy muzycy stworzyli najmniej oper

W Polsce dokonuje się najmniej wynalazków

Polska przeżyła największe hańby historyczne (najazd Szwecki, rozbiory, defilada kompanii honorowej z pocztem sztandarowym w Warszawie przed Hitlerem w 1939 roku w wyniku II Wojny i oczywiście sama okupacja.

Polaków nie lubią sąsiednie narody

Polacy nie współdziałają ze sobą dla wspólnego dobra (inaczej niż Żydzi).

Polacy pija najwięcej alkoholi

Polacy najwięcej palą papierosów

Najwięcej Polaków prowadzi pojazdy w stanie nietrzeźwym

Polacy powodują najwięcej wypadków drogowych wszelkiego typu

W Polsce jest najwięcej rozwodów

W Polsce jest najwięcej dzieciobójstw

Polki dokonują najwięcej przerwań ciąży

W Polsce jest najwięcej bezdomnych

W Polsce jest najwięcej wielodzietnych rodzin bez opieki

Polacy najczęściej chorują na raka

W Polsce jest najwięcej napadów na banki

W Polsce dokonuje się najwięcej morderstw

W Polsce dokonuje się najwięcej kradzieży

Najwięcej Polaków siedzi w więzieniach

Polacy najwięcej przeklinają (wszystko w przeliczeniu na liczbę ludności)

Polacy nie umieją grać w piłkę nożną (często w inne gry) ( p.s. ostatnio lepiej)

W Polsce jest największa korupcja

Polacy są antysemitami, chociaż 6 milionów Polaków ma w sobie krew żydowską (Mickiewicz, Baczyński, Kołakowski, Hendel i wielu innych) Polska szlachta i mieszczaństwo chętnie brało za żony Żydówki

Gdyby nie Żydzi kultura Polska  byłaby uboga

Największymi uczonymi polskimi byli Żydzi

Polskie dziewczyny są najładniejsze w świecie

Polskie dziewczyny najładniej się ubierają

Polskie dziewczyny mają najdłuższe nogi

Polscy politycy są winni wybuchu II Wojny Światowej

Polscy politycy są krótkowzroczni

Politycy czują się zbawcami ojczyzny

Polscy politycy najczęściej obrzucają się obelgami i inwektywami

Polscy przedsiębiorcy próbują nie płacić za pracę

Bogaci  i wybitniejsi Polacy nie chcą mieszkać w Polsce

Wielcy polscy przedsiębiorcy rejestrują się w rajach podatkowych, by nie płacić podatków

Polskie uczelnie stoją najniżej w świecie

Polscy politycy wykorzystują nasza święte groby dla doraźnych celów politycznych (Katyń, Smoleńsk), zapominając o innych ofiarach.

Polscy politycy są współwinni kaźni Katynia i pozostałych, nie podejmując prób zainteresowania się losem jeńców

Polscy politycy pchnęli patriotyczną młodzież Warszawy do bezsensownej walki z najeźdźcą o małostkowe własne cele polityczne, które nie były możliwe do zrealizowania

Polscy politycy są współwinni ofiarom stalinizmu, polecając podjęcie bezsensownej dywersji (zbrojnej i szpiegowskiej) przeciwko władzy bolszewickiej, w warunkach braku perspektywy sukcesu.

Polscy politycy wstrzymali po II Wojnie powrót do karaju setek tysięcy rodaków z Zachodu utrudniając odbudowę kraju, co można uznać za objaw pogardy dla tych, co żyli w Polsce i borykali się trudnościami powojennymi.

Polski polityk (Okulicki) rozwiązał AK, lecz nakazał ukryć broń i wstrzymać się z ujawnianiem, co stało się sygnałem do natychmiastowych polowań NKWD na oddziały leśne, jako te, które gotowe są do walki z "komuną"

Polscy politycy zachodni marzyli o trzeciej wojnie światowej, licząc na odzyskanie władzy, nie pomni, że takie oczekiwanie dyskwalifikują ich bezpowrotnie moralnie, a wojna zrujnowałaby Polskę doszczętnie (toczyłaby się na ziemiach polskich)

Polacy w historii systematycznie niszczyli swoją ojczyznę (szczególnie arystokracja), doprowadzając do rozbiorów.

Polacy byli i są równie okrutni jak inne narody (Lisowsczycy, pacyfikacja Ukrainy po buntach kozackich, wymordowanie Smoleńczyków przez Zamojskiego, pacyfikacja San Domingo))

Polacy są nieracjonalni, bezkrytyczni, łatwo poddają się szalbierzom politycznym

Polski kler stał się szarą eminencją władzy i próbuje pełnić funkcję "sekretarzy"

W Polsce buduje się najwięcej kościołów i pomników religijnych dla celów merkantylnych

Polscy przeciętni mężczyźni .najgorzej się ubierają

Polscy mężczyźni cierpią na nadmiar wagi (obżarstwo)

Polscy mężowie najczęściej biją żony

Polscy ojcowie najczęściej biją dzieci

Polacy w swojej niemocy przywłaszczyli Świętą Marię jako patronkę. Wykorzystują Jej Święte Imię dla celów utylitarnych i komercyjnych

Polacy najwięcej się modlą

Spróbuj poszerzyć tę listę