O jedności religii

We wszystkich religiach świata tkwi w jądrze ich prawda ostateczna, choć jądro to częstokroć zgoła dziwaczne nosi przesłony.

 


Kto potrafi troskliwie wszystkie przesłony usunąć, ten znajdzie wreszcie wielką naukę o wiecznym człowieku ducha, co niegdyś zjednoczony był z Bogiem, lecz odpadł od niego, bowiem w swym JA wyzbył się swego Boga.

Obwieszczoną jest mu tam droga, która go znowu wzwyż powiedzie, ażby wreszcie Boga swego na nowo w sobie samym, w swym JA odnalazł. Że jednak nauka owa o wiele była za duchowa, aby mogła być pojęta przez pogrążonego w kulcie zmysłów człowieka, tedy omotał on tę ostateczną i najgłębszą prawdę dziwacznymi pnączami, aż wreszcie nie mógł już sam w tej gmatwaninie odnaleźć prawdy. Przeczuwa wprawdzie, że poza owym zagmatwaniem była widzialna prawda, i dlatego przywiązał się niegasnącym zabobonem do form, którymi tę prawdę przesłonił.

We wszystkich wielkich naukach dawnych religii znaleźć też można zawsze wieść o nielicznych, którzy w upadku ducha człowieka nie upadli i którzy jako pomocnicy swoich braci, działają w ciemnościach ziemi, ażeby wyswobodzić człowieka. Zapewne w wielu świętych księgach można jeszcze te słowa odnaleźć, ale nie wiedząc już, co one znaczą, przeinacza się prawdę zrozumiałą na fałsz. Lecz mądrość wszystkich religii pochodziła początkowo od tych pomocników. Ich to pomocna siła niegdyś w rozmaitych formach tę jedyną formę stworzyła. A formy te w czystej postaci są to religie świata. Kto jednak może je jeszcze dziś zrozumieć?

Lecz dziś jeszcze żyją na ziemi wielcy pomocnicy i jak w pradawnych czasach wtajemniczają w prawdę ludzi, którzy mogą im się stać znowu "Braćmi" pomocnymi w dziele ratunku, które spełniają. Człowiek nazbyt głęboko upadł w swoim JA, aby był jeszcze dosięgalnym bez stopni pośrednich dla owych najwyższych pomocników. Dlatego przygotowują oni sobie ludzi, co mogą stanowić dla nich ten stopień pośredni. W nich i przez nich działają owi najwyżsi pomocnicy, aby ludzkość nigdy bez ich pomocy nie pozostawała. Nie było okresu, w którym by tacy pomocni, czynni bracia nie byli w użyciu. U wszystkich ludów można ich odnaleźć.

Kto uszy ma, aby słyszał, ten nawet słowo niejedno we wszystkich czasach uchwyci, którego "krew i ciało" nie mogły objawić. Kto chce do prawdy trafić, ten niechaj nasłuchuje takich słów. Wyjaśnią mu one niejedną tajemnicę i usuną niejedną zasłonę, co kryje przed jego poznaniem prawdę ostateczną. Nie trzeba wiele bystrości, aby odróżnić fałszywych proroków, co krzyczą na rynkach, od owych cichych czyniących. To, co owi czyniący praświatła mają wam do ofiarowania, jest to ta sama prawda, która drzemie w najgłębszym rdzeniu wszystkich religii. Zdejmują oni tylko zasłony z waszych oczu i ukazują wam to, czego nie potraficie już zrozumieć, jako religii, w nowych, zrozumiale jasnych obrazach.

Nagiej prawdy nie mogą wam nigdy pokazać. Tę sami musicie odsłonić w ciszy, w sobie samych. W was tylko samych może się tylko cud największy stać rzeczywistością. Tylko w swym JA możecie odnaleźć to, co przed niepamiętnym czasem utraciliście. Nie jesteście tylko owymi zwierzętami ziemi, za jakie uważacie człowieka w jego naturze i historii. Ukryte jest w was coś głębszego i wyższego. JA jest bezgraniczne, a każdy jego stopień podniesiony jest w nim przez stopień następny. Wy jednak nie wiecie jeszcze, czym jest JA w was samych. Żyjecie jeszcze jako zwierzęta, chociaż jest życie wasze nauką i sztuką obramione i prawie przesycone używaniem. Gdy kiedyś poznacie siebie samych, ze wstrętem będziecie myśleli o tych dniach, w których żyjecie dzisiaj.

BO YIN RA