Niobe

Język kłamie głosowi a głos myślom kłamie - Adam Mickiewicz

 

 

747e86a6f56b110d0d8d00d4f68dd83e.jpg

Magia syknęła grotem

i w sen mój się wbiła,

w mój sen co opowiadał

o życzeń spełnieniu,

szukał celów, nadziei,

trzepotał się ptakiem,

oszukany przez słowa

i mistyfikacje.

 

Był historią bez treści

niedopowiedzianą,

faktem co się nie zdarzył,

został sensu brakiem,

czasem, który nie istniał

i się nie objawił,

bo nie otrzymał bycia

żadnej obietnicy.

5a23935f2c3862a51c7ba66f36cf1fb0.jpg

Został kameleonem

co barwy utracił

i zamieniał się w szarość.


Kim jesteś?- zapytałem

mego snu opowieść,

dlaczego jesteś strzałą

i tak sen mój ranisz ?

9fc2751cad779d8b42b9a16a74313cef.jpg

Wtedy odpowiedziała:

- a pamiętasz Niobe?

Żal, gdy zamknięty w kamień,

to ten kamień boli.

Ojczyzny są skazane

na taką opowieść

- może ty ją prześniłeś,

skoro kamień ... płacze.

obrazki z zasobów netu

@JanuszD.