Nieznaczny

By nazwać to wszystko po prawdy imieniu Bóg nie jest w potrzebie budowli w Licheniu.

 

Ten nieznaczący też chce coś znaczyć.
Wie jak szubraczyć aby coś znaczyć ?
Dla wsparcia musi się o coś zahaczyć
Szuka gdzie haka takiego zobaczyć
.
Słyszał, że pomoc da ten co na krzyżu.
Tak mówił o tym Franciszek z Asyżu
oraz plejady tych swiętych ludzi
ten kto nie wierzy niech się obudzi
.
Brak tego od krzyża i jego mocy
czyni, że zwołuje innych do pomocy.
Módlcie się za mnie za dnia i nocy
abym ja <nieznaczny> nazbierał mocy.
.
Dał wici, że  rozda wielgachne prezenty
tym tylko; co poprą <jego> argumenty.
Nic o tym  ze program zawiera przekręty.
Nie musi, bo wszysko popiera duch śwęty
.
Bo święci też mają w tym swoje awanse
z nieznacznym złączeni widzą tu swe szanse.
My damy ci wszysko co tobie potrzeba,
a nasze poparcie to droga do nieba
.
Szczęść boże, ale tym to bóg nie poszczęści
to gorszy sort, i niezgodnie poczęci.
Dla potrzeb boga wyślemy bojówki
Wrogów -nieznacznego- wrzućmy do gnojówki
.
Co jeszcze obiecać tej wielkij gawiedzi
która nie chodzi do świętej spowiedzi.
Im trudno zamydlić otwarte ich oczy
potrzeba duchownych i głos ich proroczy
.
By nazwać to wszystko po prawdy imieniu
Bóg nie jest w potrzebie budowli w Licheniu.
Ten dom zajmuje chałastra złych zboków
darmozjadów, samozwańczych proroków
.
Boże coś Polskę przez tak liczne wieki
nie spuszczał z Polski oka swej powieki
Czemu prowadzisz Polske ku temu stanu
swawoli sług Twoich, bezprawia, i kaczystanu ?!