Niezłomna w walce o godność kobiet - wszystkich kobiet

Taka jest właśnie Stana Buchowska - założycielka La Strady.

 

Jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że pomogła i pomaga setkom pokrzywdzonych i uwikłanych w trudne sytuacje życiowe kobiet.

Ważne jest również - a może przede wszystkim - to, że podejmuje ona wszelkie działania, by wspomnianym kobietom przywrócić godność, tak łatwo deptaną, niestety nawet  przez inne kobiety.

Stana Buchowska zwalcza stereotypy i uczy innych poszanowania drugiego człowieka. A osobom, które upadły, pomaga się podnieść. Okazuje się, że nie trzeba czegoś doświadczyć, by zrozumieć  innnych.Wystarczy empatia, której zdecydowanie nadal za mało w naszym społeczeństwie.