Nieumyślne paserstwo.

Wydawać by się mogło, że jeżeli dokonujemy zakupu w dobrej wierze (bez świadomości, że produkt kupowany został uzyskany za pomocą czynu zabronionego), nie grozi żadna ...

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(…)Art. 292.
§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.(…)”

Wydawać by się mogło, że jeżeli dokonujemy zakupu w dobrej wierze (bez świadomości, że produkt kupowany został uzyskany za pomocą czynu zabronionego), nie grozi żadna odpowiedzialność za taki zakup. 
Niestety tak nie jest. Cytowany powyżej art. 292 Kk mówi: „Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego…” a znaczy to, że jeżeli np. cena za produkt znacznie odbiega od jego wartości rynkowej (jest zaniżona) należy sprawdzić, czy oferowany towar pochodzi z legalnego źródła.

Problemem jest oczywiście kwestia, kiedy cena znacznie odbiega od wartości rynkowej? Nie ma jasno określonych zasad regulujących tą kwestię. Jednak, jeżeli bez konkretnej przyczyny cena jest niższa np. o 40% - 50%, może to wzbudzać podejrzenie co do legalności pochodzenia oferowanego produktu.

Inną okolicznością może być sytuacja w jakiej zostaje dokonana transakcja. Często zdarza się, że na ulicy albo na parkingach przy sklepach ludzie proponują nabycie jakichś produktów. Sam fakt takiej sprzedaży może wzbudzić podejrzenie co do legalności pochodzenia produktu. Jeżeli sprzedający działają zgodnie z prawem, nie powinni mieć oporów, aby przedstawić dokumenty na podstawie których mogą wykazać legalność oferowanych przedmiotów.

Jeżeli np. na parkingu, ktoś proponuje sprzedaż wycieraczek do samochodu powinien bez problemu wykazać, iż działa na zlecenie firmy, albo jest to rodzaj jego działalności.

Jednak jeżeli ktoś próbuje w atrakcyjnej cenie sprzedać wysokiej klasy wiertarkę albo telefon, należy zastanowić się, czy warto podjąć ryzyko narażenia się na odpowiedzialność karną.

Nie ma znaczenia czy zakupów dokonuje się przez internet, na ulicy lub w sklepie, jeżeli okoliczności wskazują, na ryzyko dotyczące legalności pochodzenia produktu, należy upewnić się co źródła pochodzenia, a jeżeli zbywca nie jest pierwszym właścicielem, powinien przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do sprzedaży przedmiotu poprzedniego właściciela.

Szczególną uwagę należy zwracać podczas zakupu samochodu, gdyż często jest to już znaczna wartość a wtedy zastosowanie mogą mieć przepisy wynikające z § 2 art.. 292 Kk.

AP

Więcej artykułów związanych z tematem prawa na stronie naszeprawo.pl

 

Źródło: http://http://naszeprawo.pl/index.php/prawowpraktyce/51-nieodpatna-pomoc-prawna