Niemen: Dziwny jest ten świat

W 5 lat po śmierci Czesława Niemena podczas festiwalu w Sopocie jeden z koncertów poświęcono przypomnieniu twórczości tego wielkiego artysty.

 

Tytułowe słowa zabrzmiały po raz pierwszy na V Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1967 roku. Czesław Niemen, uznany za najlepszego polskiego piosenkarza wszech czasów, wyśpiewał wtedy prawdę wszech czasów. Ten świat rzeczywiście jest dziwny, nienaturalny, nie taki, jakim powinien być. Można powiedzieć, że dziś jest nawet jeszcze dziwniejszy niż 42 lat temu. Zła jest jeszcze więcej, pogardy dla człowieka również, a ludzi dobrej woli — jakby mniej.

Czesław Niemen opuścił ten dziwny świat 17 stycznia 2004 roku. Nie wiem, jakim był prywatnie. Chodził do kościoła, czy nie? Wierzył w Boga, czy nie? Ale wiem, że to, co w tej piosence — choć właściwie należałoby użyć słowa pieśni lub protest songu — zaśpiewał, było najprawdziwszą prawdą, protestem przeciwko światu, w jakim przyszło nam żyć, i tęsknotą za czymś lepszym — światem bez nienawiści.   

Wierzę, że Bóg przemawia dziś do ludzi nie tylko z kazalnic i ambon. Czasami, choć rzadko, to artysta staje się natchnionym pośrednikiem przekazującym odbiorcom swej sztuki myśli, którymi zainspirował go sam Bóg. A najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że Najwyższy może do tego wybrać ludzi, którzy wcale się nie kojarzą ani z Nim, ani z jakimkolwiek Kościołem czy wyznaniem. Już w biblijnej Księdze Daniela możemy znaleźć przypadek, kiedy to Bóg w proroczym śnie objawia historię świata pogańskiemu władcy Babilonu Nabuchodonozorowi1. Innym przykładem jest biblijna Księga Przypowieści Salomona (Księga Przysłów), zawierająca także prawdy nie będące Salomonowego autorstwa, a jedynie przez niego znalezione i wybrane  spośród tysięcy ludowych porzekadeł właśnie z uwagi na ich natchniony charakter, wyrażanie prawd ponadczasowych.

Dlaczego tak się dzieje, że Bóg czasami wybiera ludzi „spoza swej branży” na głosicieli Jego prawd? Może dlatego, że w dzisiejszej, w dużej mierze zeświecczonej rzeczywistości, to oni — artyści i im podobni, a nie osoby duchowne — potrafią skupić na sobie uwagę tysięcy ludzi poszukujących prawdy i autorytetu.

Jest tylko jeden problem: Jak w zalewie popkultury, oferującej najczęściej pospolity chłam, odnaleźć te Boże perełki? Bo do tanga trzeba dwojga — śpiewał Krzysztof Cugowski z Budki Suflera. Okazuje się, że natchniony bard to za mało; potrzeba jeszcze słuchacza nastawionego na poszukiwanie wartości, a nie bezkrytyczne wchłaniającego, jak gąbka, wszystko, z czym się zetknie.

Inną artystką, która także śpiewała ponadczasowe teksty, była Anna German. Niezapomniana Anna odeszła od nas już w 1982 roku. Gdyby żyła miałaby dziś 73 lata i byłaby nestorką polskiej sceny muzycznej. Jej pełne liryzmu, łagodności i miłości piosenki, jak się wydaje, również miały ponadludzkiego Inspiratora2.

Niezależnie od tego, czy się do niej przyznaje, czy nie, i czy w nią wierzy, czy nie, taką boską inspirację można również dostrzec w działaniach Jurka Owsiaka w ramach jego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jezus powiedział kiedyś: „Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”3 oraz: „Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”4. Niewątpliwie organizowanie pomocy dla najmłodszych i najbardziej bezbronnych to Boże dzieło, które godne jest wszelkiego wsparcia, również, a może przede wszystkim, ze strony Kościołów. Kolejne styczniowe finały WOŚP nieustanie pokazują, że większą wartość niż słowne deklaracje o miłości mają wynikające z miłości czyny; że mimo wszystko ludzi dobrej woli wciąż jest dużo.  

Andrzej Siciński

 

1 Zob. Dn 2. 2 Więcej na jej temat można przeczytać w moim artykule pt.: "Anioł polskiej piosenki. Nieznane fakty z życia Anny German" (http://www.eioba.pl/a104020/aniol_polskiej_piosenki_nieznane_fakty_z_zycia_anny_german). 3 Mt 7,12.  4 Łk 9,50.