Nie wieli wiatry…

Drodzy moi Czytelnicy! Piszę mój kolejny artykuł, ponieważ, jak mi wydaje się, mogę powiedzieć czegoś ciekawego dla Was.

 

...Zwłaszcza dla tych, których interesują słowiańskie mowy, ich pochodzenie i brzmienie.

Już trzy lata minęło, jak zapoznałem się z polskim - najpiękniejszym językiem słowiańskim. I jestem nadal zachwycony staroruskim brzmieniem polskiego. Słuchając prastarą rosyjską poślubną piosenkę “Nie wieli wiatry”, złapałem się na myśli, że brzmi ona prawie po polsku. Tę piosenkę śpiewali potomkowie ruskich ludzi, co w XII - XIV stuleciach przyszli na nadbrzeżu Białego morza z Nowogróda. Ci ludzie nazywają się Pomorami: ich mowa mało zmieniła się z tych dawnych czasów, bo żyli oni praktycznie w izolacji. Oto tekst tej piosenki, zapisany cyrylicą, z autentycznym brzmieniem słów:

Не вели ветры, не вели ветры  - навеяли, да навеяли,

Нежданы гости, нежданы гости -  наехали, да наехали.

Сподломили, сподломили сени новые, сени косясьцятые,

Роступили, роступили цяру золоту, цяру серебряную.

Розгневили, розгневили красну девицю-душу, заруцёную

На имя Анну, на имя Анну Ивановну, да Ивановну.

Мне по вам, сеням, мне по вам, сеням, не хаживати, да не хаживати,

Мне по вам, новым, мне по вам, новым, не гуливати, да не гуливати.

Мне из той цяры, мне из той цяры не пивати будёт, не пивати будёт,

Мне соловья, мне соловья не слыхати будёт, не слыхати будёт.

Некому меня, некому меня утром рано будить, рано розвеселить.

 

Мимо ту девицю, мимо ту девицю шёл удал-молодец, первобрачной князь.

На имя Иван, на имя Иван-от Васильевич, да Васильевич,

Сговорил-спромолвил, сговорил-спромолвил таковы словеса, таковы словеса.

Не плачь не тужи, не плачь не тужи красна девица-душа, заруцёная,

На имя Анна, на имя Анна Ивановна, да Ивановна.

Я тебе построю, я тебе построю сени новые, сени косясьцятые,

Я тебе вылью, я тебе вылью цяру золоту, цяру серебряную.

Я у тя буду, я у тя буду - соловей во саду, во зелёном саду,

Я тебя буду, я тебя буду  - утром рано будить, рано розвеселить.

Славен и был, славен и был колокольной звон, колокольной звон,

Славна была, славна была у Ивана доць, у Ивана доць.

Славней того, славней того у Ивановиця у Ивановиця,

Вышла на сени, вышла на сени, сени новые, да на новые.

Вышнему Спасу, вышнему Спасу молиласе, да молиласе,

Вышнеи Спас, вышнеи Спас да помилуй нас, да помилуй нас.

Помилуй нас, помилуй нас, да на всякой цяс, да на милости…

 

A oto ta piosenka, we współczesnej obróbce, w wykonaniu sewerodwińskiego zespołu “Jagoda Gało”, moich dobrych Przyjaciół:

884e5363166821eefba41230fc361a65.jpg

 

na zdjęciu  - pomorska dziewczyna.