Nie widzisz?

Znalezione obrazy dla zapytania niewidzialne

Działa to co niewidzialne

krew niesie światło

bajek czytanych w dzeciństwie

Ich sensy i znaczenia

wnikają w jądra komórek

i wpisują w łańcuchy życia

***

Działa to co niewidzialne

światło niesie krew

dzieciństwa przeczytanych bajek

pamięć komórek i łańcuchy życia

tworzą ich sensy i znaczenia

***

Działa to niewidzialne

sceptyczne machanie ręką

niewiele poomoże

Można odwrócić wzrok

od wschodzącego słońca

lecz ono świecić

będzie wciąż

***

To co widzisz

jest tylko przejawem

tego

czego

ujrzeć

nie możesz