''Nie uczynisz żadnej rzeźby... obrazu...'' - antykatolicka manipulacja!

''Kult obrazów'', ''Kościół usunął drugie przykazanie'', ''bałwochwalstwo'' itd. - czyli jak wrogowie Kościoła manipulują fragmentami Pisma Świętego!

''Kult obrazów'', ''Kościół usunął drugie przykazanie'', ''bałwochwalstwo'' itd. - czyli jak wrogowie Kościoła manipulują fragmentami Pisma Świętego!

 

''Nie będziesz czynił żadnej zeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.'' (Księga Wyjścia, 20, 4,5)

Ten fragment Pisma Świętego stał się orężem gnostyków przeciwko Kościołowi. Opanował cały internet. Wszelkiej maści sekciarze zaatakowali tym cytatem Katolików na każdym forum, każdym portalu społecznościowym, nie oszczędzając stron Katolickich!

Jednak czy nie obróciło się to przeciwko nim? Czyjemu wizerunkowi bardziej zaszkodził powyższy fragment Pisma Świętego?

Przeciwnicy Kościoła Katolickiego strzelili sobie bramkę samobójczą! Cytują tylko jedno zdanie Księgi Wyjścia nie zastanawiając się nad pozostałą Jej treścią!

Niesłusznie zarzuca się Katolikom ''modelnie się do obrazów'' i ''pominięcie drugiego przykazania''. Nikt żadnego przykazania nie usunął! W Katolickim kanonie Biblii znajduje się powyższy cytowany fragment! Kościół niczego nie usunął! Po drugie Dekalog w wersji katechetycznej został ujednolicony tak, aby każdy mógł go się łatwiej nauczyć na pamięć. Nikt nie zakazuje Katolikom czytania i uczenia się na pamieć całego, długiego tekstu Dekalogu zawartego w Piśmie Świętym. Gwarantuję jednak, że dziecko szybciej nauczy się wersji katechetycznej, niż długiego tekstu z Biblii. Stąd uproszczenie potrzebne do katechezy. Nikt jednak fragmentu Księgi Wyjścia nie usunął! Tu więc przeciwnicy Kościoła bredzą głupoty!

Przeciwnicy Katolicyzmu zazwyczaj nie cytują dalszego tekstu Księgi Wyjścia, w którym mowa o ''tym co jest na niebie'' (...) ''na ziemi'' (...) ''w wodach'' (...) Nie jest napisane ''w niebie'', a ''na niebie''. Dotyczy to zakazu tworzenia rzeźb i malowania obrazów gwiazd, słońca itd. utożsamianych w starożytnosći z pogańskimi bóstwami! Stąd te właśne Słowa Boga skierowane do Mojżesza na górze Synaj!

Czytając dalej Księgę Wyjścia dochodzimy do tego fragmentu, w którym Bóg nakazuje Mojższeszowi zbudować arkę z podobiznami dwóch cherubów (aniołów)! ''Dwa zaś cheruby wykujesz ze złota'' (Wj, 25, 18) Jak to się ma do tego co twierdzą wrogowie Kościoła? W tym momencie dyskusja z nimi się kończy! Zaczynają wówczas bluzgać, wyzywać Katolików itd. Nie mają już argumentów na obronę swojej głupoty i absurdalnej interpretacji Biblii!

Obalmy też zarzut ''modlenia'się do obrazów''. Katolik nie modli się do obrazu! Chyba tylko skończony idiota modliłby się do kawałka drewna, płótna, papieru czy farby! Katolicy modlą się do Boga za wstawiennictwem osób (świętych), które obrazy przedstawiają! W Katechizmie kardynała Gasparriego napisano:

''198. Czy i świętym obrazom trzeba oddawać należną cześć i uszanowanie?
I świętym obrazom należy oddawać cześć i uszanowanie, gdyż cześć, którą się im oddaje, dotyczy osób, które one przedstawiają; skutkiem tego przez znaki czci, którą im oddajemy, wielbimy samego Chrystusa i wyrażamy szacunek dla Świętych, których one są podobiznami.''

Nie jest to zatem bałwochwalstwo, gdyż nie czcimy bardziej świętych niż Jezusa!

Sam Pan Jezus nakazał św. siostrze Faustynie zlecić namalowanie Jego obrazu! Proszę sobie również poszukać informacji na temat powstania obrazu Matki Bożej z Gaudalupe!

 

Myślę, że to wsytarczy, aby wszystkim zindoktrynowanym przez gnostyków wrogom Kościoła otworzyć oczy!